Szkolenie Regulator PID - szybki licznik

| Wydarzenia

Zapraszamy na Szkolenie Regulator PID - szybki licznik

Szkolenie Regulator PID - szybki licznik

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest zapoznanie z implementacją regulatora PID oraz szybkimi licznikami w sterownikach i kontrolerach GE Intelligent Platforms serii VersaMax, VersaMax Micro/Nano i RX3i. Na szkoleniu omawiane są zasady wywoływania regulatora PID, sposoby wprowadzania nastaw, rodzaje sterowników i modułów umożliwiające pomiary szybkich sygnałów.


PROGRAM SZKOLENIA

 • Algorytmy obliczeń regulatorów w rozwiązaniach GE Intelligent Platforms
 • Tryby pracy regulatora
 • Parametry wejściowe, wyjściowe i rejestry wewnętrzne
 • Regulator PID z wyjściami analogowym
 • Regulator 3-położeniowy
 • Dobór optymalnych nastaw regulatora metodą Zieglera-Nicholsa
 • Rodzaje liczników
 • Zerowanie akumulatora i inne funkcje do jego obsługi
 • Podłączanie sygnałów do szybkich liczników
 • Użycie szybkiego licznika do pomiaru czasu impulsu, wykrywania przerwania od sygnału dwustanowego, odczytu prędkości obrotowej.


NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA:

    Kraków

 • 28.10.2015

    Bielsko-Biała

 • 04.11.2015


WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 • Odbycie kursu „Przyspieszony kurs obsługi  i programowania sterowników dla służb utrzymania ruchu” lub „Przyspieszony kurs obsługi  i programowania sterowników dla integratorów”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.