Szkolenie Przyspieszony kurs programowania sterowników dla integratorów

| Wydarzenia

Zapraszamy na szkolenie Przyspieszony kurs programowania sterowników dla integratorów

Szkolenie Przyspieszony kurs programowania sterowników dla integratorów

CEL SZKOLENIA


Celem kursu jest zapoznanie z podstawami programowania sterowników serii VersaMax, VersaMax Micro/Nano oraz kontrolerów serii RX3i. Podczas szkolenia omawiane są właściwości tych serii i sposób konfigurowania sterowników. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do programowania paneli operatorskich Quickpanel CE. Główny nacisk położony jest na doskonalenie programowania sterowników GE Intelligent Platforms.


PROGRAM SZKOLENIA

 • Rodziny sterowników GE Intelligent Platforms: VersaMax, VersaMax Micro/Nano, RX3i.
 • Omówienie środowiska programistycznego Proficy Machine Edition
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące nawiązywania komunikacji ze sterownikiem, konfigurowania, programowania i diagnostyki.
 • Podłączanie toru dwustanowego i analogowego.
 • Tworzenie najprostszej aplikacji na panel operatorski Quickpanel CE, połączenie ze sterownikiem.
 • Tworzenie raportów i dokumentacji z oprogramowania narzędziowego Proficy ME.


NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA:


Gdańsk

 • 02-03.07.2015

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 • Umiejętność posługiwania się komputerem ze środowiskiem Windows


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.