Szkolenie z programowania paneli operatorskich HMI firmy Kollmorgen

| Wydarzenia

Firma DEMERO z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie otwarte z programowania i parametryzacji paneli operatorskich HMI firmy Kollmorgen

Szkolenie z programowania paneli operatorskich HMI firmy Kollmorgen

Przykładowy program szkolenia:

 • Prezentacja produktowa firmy Demero –Automation System
 • Zapoznanie się z oprogramowaniem Kollmorgen Visualization Builder
 • Przegląd i budowa paneli HMI Kollmorgen
 • Komunikacja z AKD - Modbus TCP/IP
 • Omówienie funkcji paneli HMI
 • Grafika wektorowa, efekty graficzne, obiekty Windows media, tworzenie własnych obiektów, biblioteka gotowych elementów,
 • Zarządzanie alarmami, receptury, trendy, logowanie, audyt, bezpieczeństwo, wielojęzyczność, zmienne systemowe, adresowanie indeksowe, zdalny dostęp,
 • Szablony, kreator wyglądu, środowisko przyjazne użytkownikowi, symulacja, nawigacja między ekranami, edycja wielu obiektów, kilka akcji pod jednym przyciskiem, wyszukiwarka obiektów, akcja na podstawie wartości zmiennej,
 • Praca na dwóch ekranach, debugger, automatyczny tłumacz, import eksport zmiennych, skrypty C#
 • Współpraca paneli HMI z AKD-M – automatyczny import tagów
 • Współpraca paneli HMI z AKD-P – ręczne przypisanie tagów
 • Tworzenie przykładowej aplikacji
 • Symulacja działania aplikacji
 • Dyskusja

Pomiędzy blokami tematycznymi przewidziane są 15 min przerwy.

Prowadzący szkolenie zastrzega sobie możliwość dokanania zmian programowych bez uprzedniej informacji.

Terminy szkoleń:  21.03.2016r., 25.04.2016 r., 06.06.2016 r., 04.07.2016 r., 08.08.2016 r., 12.09.2016 r., 17.10.2016 r., 21.11.2016 r.,

Miejsce szkolenia: siedziba firmy DEMERO we Wrocławiu przy ul.Granicznej 145

Cena szkolenia: bezpłatne wraz z materiałami

Czas szkolenia: od 9:00 do 16:00 z krótki przerwami

Istnieje możliwość zmiany programowej szkolenia i dopasowania szkolenia pod wymagania klienta.

Więcej informacji na temat szkolenia bezpośrednio pod numerem telefonu: +48-605-242-433 lub +48-71-388-23-00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie i potwierdzenie terminu szkolenia.