Szkolenie z programowania serwonapędów SDS5000 ze sterownikami ruchu

| Wydarzenia

Firma DEMERO z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na otwarte szkolenie z programowania i parametryzacji serwonapędów POSIDYN SDS5000 firmy STOBER Antriebstechnik.

Szkolenie z programowania serwonapędów SDS5000 ze sterownikami ruchu

Przykładowy program szkolenia:

1. Zapoznanie się z budową serwonapędów POSIDYN SDS5000
2. Zapoznanie się z wyposażeniem standardowym i opcjonalnym

3. Omówienie zintegrowanej komunikacji IGB (Ethernet)
3. Zasady montażu serwonapędów SDS5000
4. Zapoznanie się z oprogramowaniem POSITool
5. Zasady programowania serwoprzetwornic SDS5000
6. Możliwości sterowania serwonapędami SDS5000, przykłady praktyczne:
   - sterowanie położeniowe (pozycjonowanie blokowe, pozycjonowanie komendowe)
   - sterowanie prędkościowe (szybka wartość zadana i komfortowa wartość zadana)
   - sterowanie momentowe
   - sterowanie częstotliwościowe
   - synchronizacja napędów prędkościowa i położeniowa
   - sterowanie sekwencyjne maksymalnie 4osi serwo za pomocą tylko 1 przetwornicy
   - symulacja silnika krokowego
   - i inne
7. Przykłady aplikacyjne:
   - Układy pozycjonowania z zewnętrznym enkoderem.
   - Pozycjonowanie stołem obrotowym
   - Pozycjonowanie elektrycznym napędem liniowym
8. Diagnostyka i pomiary elektryczne napędów (moc, prąd, moment) za pomocą POSI-Scope
9. Zalety stosowania napędów POSIDYN SDS5000

Terminy szkoleń: 18.04.2016 r., 30.05.2016 r., 27.06.2016 r., 01.08.2016 r., 05.09.2016 r., 10.10.2016 r., 14.11.2016 r., 19.12.2016 r., 

Miejsce szkolenia: siedziba firmy DEMERO we Wrocławiu przy ul.Granicznej 145

Cena szkolenia: bezpłatne wraz z materiałami

Czas szkolenia: od 9:00 do 16:00 z krótki przerwami