Szkolenie z programowania serwonapędów MDS5000 ze sterownikami ruchu

| Wydarzenia

Firma DEMERO z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na otwarte szkolenie z programowania i parametryzacji serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 firmy STOBER Antriebstechnik.

Szkolenie z programowania serwonapędów MDS5000 ze sterownikami ruchu

Przykładowy program szkolenia:
1. Zapoznanie się z budową serwonapędów POSIDRIVE MDS5000
2. Zapoznanie się z wyposażeniem standardowym i opcjonalnym
3. Zasady montażu serwonapędów MDS5000
4. Zapoznanie się z oprogramowaniem POSITool
5. Zasady programowania serwoprzetwornic MDS5000
6. Możliwości sterowania serwonapędami MDS5000, przykłady praktyczne:
   - sterowanie położeniowe (pozycjonowanie blokowe, pozycjonowanie komendowe)
   - sterowanie prędkościowe (szybka wartość zadana i komfortowa wartość zadana)
   - sterowanie momentowe
   - sterowanie częstotliwościowe
   - synchronizacja napędów prędkościowa i położeniowa
   - sterowanie sekwencyjne maksymalnie 4osi serwo za pomocą tylko 1 przetwornicy
   - symulacja silnika krokowego
   - i inne
7. Przykłady aplikacyjne:
   - Układy pozycjonowania z zewnętrznym enkoderem.
   - Pozycjonowanie stołem obrotowym
   - Pozycjonowanie elektrycznym napędem liniowym
8. Diagnostyka i pomiary elektryczne napędów (moc, prąd, moment) za pomocą POSI-Scope
9. Zalety stosowania napędów POSIDRIVE MDS5000

Terminy szkoleń: 04.04.2016 r., 16.05.2016 r., 20.06.2016 r., 18.07.2016 r., 22.08.2016 r., 26.09.2016 r., 31.10.2016 r., 05.12.2016 r.,

Miejsce szkolenia: siedziba firmy DEMERO we Wrocławiu przy ul.Granicznej 145

Cena szkolenia: bezpłatne wraz z materiałami

Czas szkolenia: od 9:00 do 16:00 z krótki przerwami

Istnieje możliwość zmiany programowej szkolenia i dopasowania szkolenia pod wymagania klienta.

Więcej informacji na temat szkolenia bezpośrednio pod numerem telefonu: +48-605-242-433 lub +48-71-388-23-00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie i potwierdzenie terminu szkolenia.