igus w świecie urządzeń wiertniczych

| Wydarzenia

Szeroka gama maszyn wiertniczych znajdująca się na rynku polskim pozwala na precyzyjny dobór urządzenia odpowiedniego do przyjętej technologii. Urządzenia wiertnicze składają się z różnych zespołów mechanicznych do wykonywania otworu wiertniczego w zależności od głębokości i rodzaju wierceń.

igus w świecie urządzeń wiertniczych

W obrębie urządzeń wiertniczych istotny jest podział z uwzględnieniem metod zwiercania skały na dnie otworu na udarowe i obrotowe. Wiercenia obrotowe z uwzględnieniem siły napędowej potrzebnej do obracania świdra przy wierceniu, dzielą się na: wiercenia ręczne obrotowe zwane okrętnymi oraz mechaniczne obrotowe zwane maszynowymi. W metodzie obrotowej mechanicznej zwierciny usuwane są z dna otworu przez tłoczoną płuczkę wiertniczą, a przy metodzie udarowej specjalnym przyrządem w kształcie rury zwanym łyżką. Konstrukcja urządzenia wiertniczego wynika z technologii wiercenia, dlatego inne elementy mechanizmów mają urządzenia przeznaczone do wykonywania otworów metodą udarową, a inne urządzenie wykonujące wiercenia otworów metodą obrotową.

Na polskim rynku maszyn wiertniczych jest wiele firm zajmujących się produkcją specjalistycznych maszyn i urządzeń wiertniczych, jedną z nich jest Wamet. Firma wyprodukowała między innymi samochodową wiertnicę pionową do wykonywania robót wiertniczych pod studnie, instalacje pomp ciepła, geotechnikę itp. Wiertnica realizuje funkcje robocze sterowane hydraulicznie z pulpitu operatora. Wykonuje ona prace wiertnicze do głębokości 150 m w technologii wiercenia płuczkowego. W tej wiertnicy zastosowano e – prowadnik serii E4.1 od igus o dużych długościach samonośnych do prowadzenia węży hydraulicznych. Seria E4.1 charakteryzuje się dużą żywotnością, wysoką stabilnością, łatwością montażu i modułową budową. System prowadników kablowych E4.1 pozwala oszczędzić koszty wielu nowych, drogich i dodatkowych elementów. Kształt ogniwa zapewnia lepsze rozwijanie się prowadnika kablowego i łatwiejszą oraz pewniejszą instalację. Specjalna konstrukcja wypustek i rowków przyczynia się do tego, że ogniwa prowadnika „zazębiają się”, zapewniając wyjątkowo dużą stabilność skrętną prowadnika kablowego na długich odcinkach, nawet w przypadku modułów montowanych na boku.

Wśród szerokiego asortymentu produkowanych przez WAMET maszyn wyróżniają się kafary kolejowe ze względu na złożoną konstrukcję. Urządzenia te służą do wbijania w grunt prefabrykowanych pali betonowych, do których montowane są słupy utrzymujące sieć trakcji elektrycznej do zasilania lokomotyw elektrycznych taboru kolejowego. W urządzeniach tych wszystkie funkcje robocze są realizowane hydraulicznie, z zastosowaniem węży hydraulicznych o różnych średnicach i masie oraz poddanych przemiennym obciążeniom. W związku z tym zastosowano odpowiedniej wielkości e - prowadniki przewodów firmy igus, które gwarantują bezpieczne prowadzenie wielu węży hydraulicznych o różnych obciążeniach – podkreśla Wiesław Czajor – Dyrektor Techniczny firmy Wamet.

W przedstawianym kafarze kolejowym zastosowano aplikację e -prowadnikową od igus serii E4/000, która jest poprzednikiem serii E4.1. Aplikacje e – prowadnikowe firmy igus zastosowane w ukazanych urządzeniach gwarantują bezpieczne prowadzenie wielu węży hydraulicznych.