Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

| Wydarzenia

2-dniowe szkolenie z ćwiczeniami

Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

"Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia"

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe).

Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:
- bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
- kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:
- wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
- zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
- dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
- posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
- sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
- określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
- wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
- wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
- usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

Termin i miejsce szkolenia:

28-29.09 2017 KATOWICE

23-24.11 2017 WROCŁAW

Czas trwania: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Cena: 1800 zł netto (+ 23% VAT) / osobę (bez rabatów)

Rabaty: Informacja na naszej stronie www.certpartner.pl

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium, kolejnych terminów, rejestracji oraz rabatów na stronie: http://certpartner.pl/szkolenia/otwarte/wem-ris/