Gwarantowana ciągłość zasilania urządzeń w energetyce cieplnej

| Wydarzenia

Obecnie prawie połowa naszych obywateli korzysta z energii cieplnej od przedsiębiorstw ciepłowniczych, pozostali wykorzystują indywidualne źródła ciepła lub lokalne.

Gwarantowana ciągłość zasilania urządzeń w energetyce cieplnej

W krajach Unii Europejskiej Polska jest jednym z liderów w zakresie dostarczania ciepła sieciowego poza Litwą, Danią, Łotwą i Estonią. Unia Europejska popiera rozwój ciepła sieciowego ze względu na niższą emisję substancji zanieczyszczających i większą wydajność niż w przypadku źródeł indywidualnych. W celu przeciwdziałania bardzo wysokiemu wzrostowi cen ciepła systemowego, w latach 2013-2026 Polska będzie otrzymywać stopniowo zmniejszającą się liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla wytwórców ciepła.

Jednym z dostawców energii cieplnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o. o., które zapewnia mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom miasta usługi w zakresie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, technologii i wentylacji cieplnej. Korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, gwarantujących minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, przy równoczesnej optymalizacji procesów wytwarzania i przesyłu. MPEC z powodzeniem konkuruje na lokalnym rynku z innymi podmiotami, dostarczając mieszkańcom bezpieczne ciepło za umiarkowaną cenę.

Na poziomie nawęglania w MPEC Wydział Ciepłownia „Zasanie” w Przemyślu zastąpiono dotychczasowy system firankowy do zasilania i sterowania wózka zrzutowego systemem e-prowadnikowym firmy igus. Ze względu na to, że poprzedni system zasilania był awaryjny oraz uciążliwy w eksploatacji i remontach, firma igus na wniosek MPEC zaproponowała i zrealizowała nowoczesny system e–prowadnikowy wraz z kablami  – wyraził opinię Starszy Mistrz ds. Automatyki w MPEC Wydział Ciepłownia „Zasanie” w Przemyślu Jacek Łukasiński.
W tej aplikacji pracującej na drodze 46 m zastosowano e-prowadnik serii 2500, otwierany po zewnętrznym promieniu w celu umożliwienia szybkiej wymiany przewodów.

Firma igus zaproponowała cały system zasilania wózka oraz wykonała montaż, dlatego klient otrzymał gwarancję na całą aplikację wraz z instalacją. Istotną kwestią systemu zasilania od igus jest usytuowanie wejścia przewodów chainflex w połowie przemieszczenia, dlatego system ten jest bardziej ekonomiczny w porównaniu do systemu firankowego, który wymaga zastosowania ponad dwukrotnie większej długości przewodów – podkreśla Project & Installation Engineer firmy igus Rafał Gralewski.

W aplikacji e–prowadnikowej wykorzystano przewody chainflex firmy igus z płaszczem zewnętrznym z PVC: silnikowy serii CF30 do dużych obciążeń i sterownicze CF130. System e–prowadnikowy został  zamontowany w stalowych  ocynkowanych rynnach prowadzących, co umożliwia bezpieczne prowadzenie przewodów.

Aplikacja e-prowadnikowo - kablowa firmy igus zapewnia bezawaryjną pracę wózka zrzutowego do nawęglania nawet w bardzo trudnych warunkach, gwarantując ciągłość zasilania i sterowania.