RipEX | Nowe oprogramowanie 1.6.x.0

| Wydarzenia

Od nowa napisany protokół do transmisji danych TCP/IP w kanale Radiowym, który został optymizowany pod kątem aplikacji IEC104. Dzięki temu uzyskano większą stabilność i dostępność urządzeń, w sieciach, gdzie pracuje większa ilość jednostek RTU

RipEX | Nowe oprogramowanie 1.6.x.0

Firma RACOM wydała nowe oprogramowanie do popularnych radiomodemów RipEX. W nowej wersji znajdziemy sporo udogodnień, a najważniejsze z nich to:

Base Driven protocol

 • Od nowa napisany protokół do transmisji danych TCP/IP w kanale Radiowym, który został optymizowany pod kątem aplikacji IEC104. Dzięki temu uzyskano większą stabilność i dostępność urządzeń, w sieciach, gdzie pracuje większa ilość jednostek RTU. Oprogramowanie zostało zoptymizowane również dla sieci pracujących w topologii gwiazdy z możliwą retransmisją. Poprawiony został również protokół anty-kolizyjny, który teraz poprawnie współpracuje z częstotliwością dolną i górną (w przypadku separacji TX i RX).

Indywidualne radio

 • Oryginalny protokół radiowy w panelu konfiguracji otrzymał nazwę FLEXIBLE. Dodano również możliwość wyboru modulacji (prędkości danych) indywidualnie dla każdego radia pracującego w sieci.

PR2000

 • Nowy protokół dla portów szeregowych stosowany przez RTU Proteus.

Wsparcie dla migracji protokołu UNI

 • Dodana została funkcja CTS Envelope, która za pomocą styków I/O umożliwia podniesienie nośnej (PTT) w sieci, która wymaga tego do rozpoczęcia transmisji.

Bezpieczeństwo

 • Zaktualizowane zostały biblioteki zabezpieczeń, w tym OpenSSL,
 • Klucz RSA dla szyfrowania SSH został wydłużony do 2048 bitów,
 • Hasło dostępu do zarządzania może teraz zawierać do 32 znaków (było 16),
 • Tworzony plik ‘Technical support’ nie zawiera już danych AES oraz kluczy zdalnego dostępu,
 • Dodano opcję „Physical security”, która po włączeniu powoduje, że użycie przycisku ‘RESET’ zeruje urządzenie do ustawień fabrycznych.


Pozostałe zmiany

Numer IP

 • W pasku tytułowym okna przeglądarki jest stale widoczny adres IP urządzenia, zamiast Ripex Radiomodem…. Ułatwia to pracę, w sytuacji gdy jednocześnie programujemy wiele urządzeń.

Nawa urządzenia

 • Długość nazwy może zawierać maksymalnie 32 znaki (wcześniej było 16)

SNMP

 • OID zgodne z RFC1157

VSWR

 • Poprawiono algorytm, wyliczający wartość parametru.


Kompletna lista zmian na stronach www.ripex.pl, www.karcz.eu oraz www.racom.eu