Współpraca człowieka z robotem

| Wydarzenia

Współpraca człowieka z robotem polega na wspólnej pracy człowieka z robotem ramię w ramię. Człowiek steruje produkcją i monitoruje ją, a robot przejmuje na siebie ciężką pracę fizyczną. Obydwaj posiadają specyficzne umiejętności, co stanowi decydującą zasadę w Industrie 4.0.

Współpraca człowieka z robotem
Współpraca człowieka z robotem: technologia

Podczas wspólnej pracy człowieka z robotem ten ostatni asystuje człowiekowi. Oznacza to, że: Urządzenie nie zastępuje człowieka, lecz uzupełnia jego możliwości, przejmując na siebie uciążliwe prace. Może to być na przykład wykonywanie czynności z rękami uniesionymi nad głowę lub podnoszenie ciężkich elementów. Autonomiczne, współpracujące roboty są stosowane także przy dostarczaniu elementów na linie produkcyjne, również w firmie KUKA.

W fabryce przyszłości nie ma podziału na miejsca pracy automatycznej i miejsca pracy ręcznej. Ludzie i roboty wspólnie pracują w optymalnych zespołach – bez podziałów i bez ogrodzeń ochronnych.

Współpraca człowieka z robotem LBR iiwa

Firma KUKA stworzyła pierwszego robota dopuszczonego do współpracy człowieka z robotem: KUKA LBR iiw. Wykorzystano w nim inteligentną technikę sterowania, wysokowydajne czujniki i nowoczesne technologie oprogramowania, umożliwiając w ten sposób zastosowanie całkowicie nowych rozwiązań zespołowych w technice produkcji. Dzięki temu można w ekonomiczny sposób zautomatyzować nawet najtrudniejsze czynności, które do tej pory były wykonywane ręcznie.

Roboty przeznaczone do współpracy z człowiekiem, na przykład LBR iiwa, stają się bardziej elastyczne pod względem miejsca i wykonywanego zadania przy zastosowaniu mobilnych platform, takich jak KUKA flexFellow. Umożliwiają one stosowanie robotów dokładnie w tych miejscach i do tych celów, w których są potrzebne, na przykład w zależności od wymaganej liczby sztuk. Robot LBR iiwa to również maksymalna uniwersalność, uzyskana dzięki tzw. spontanicznej automatyce. Optymalnie wspomaga operatora w przypadku szczytowego obciążenia i gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na materiały podczas produkcji.


Wideo: Ramię w ramię ze swoim kolegą-robotem w zakładzie BMW w Dingolfing

Współpraca człowieka z robotem to jeszcze stosunkowo nowa dziedzina. Firma KUKA ma już w niej wiele praktycznych doświadczeń, które potrafi przekładać na realne rozwiązania. Na przykład w BMW w Dingolfing: Tam, gdzie dawniej pracownicy samodzielnie podnosili i zakładali ciężkie koła zębate do przekładni przednich osi, pracują teraz ramię w ramię ze swoimi bardzo czułymi kolegami-robotami LBR iiwa - w typowym środowisku, bez żadnych ogrodzeń ochronnych.


Współpraca człowieka z robotem: zalety

Współpraca człowieka z robotem to rewolucja w produkcji przemysłowej w fabryce przyszłości, która niesie ze sobą istotne zalety:

  • Maksymalna elastyczność produkcji
  • Odciążenie pracowników dzięki przejęciu przez roboty ręcznych, nieergonomicznych procesów roboczych, które do tej pory nie podlegały automatyzacji
  • Obniżenie zagrożenia skaleczeniem i infekcjami, na przykład dzięki zastosowaniu specjalnych chwytaków do współpracy człowieka z robotem
  • Realizacja wysokiej jakości powtarzalnych procesów – bez dodatkowych inwestycji zależnych od produkowanego typu lub podzespołu
  • Zwiększenie produktywności i kompleksowości linii dzięki zastosowaniu zintegrowanej sensoryki