Tekniska Polska Sp. z o. o na konferencji - Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

| Wydarzenia

XVI edycja konferencji, organizowana dnia 13-15 marca w Wiśle, Tekniska Polska prelegentem!

Tekniska Polska Sp. z o. o na konferencji - Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

Tekniska Polska, jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań sieciowych dla kolejnictwa, m.in. routerów i switchy onboard i trackside oraz kompleksowych systemów cyberbezpieczeństwa będzie prelegentem szesnastej edycji Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei.

Konferencja jest największą w Polsce, kolejową platformą wymiany informacji pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, zarządcą i użytkownikiem. Konferencja ma na celu przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

Zakres tematyczny obejmuje:
Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
Systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
Teledetekcja i śledzenie przesyłek
Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej.