Dr Łukasz Kister będzie z nami na konferencji CyberTek 2019

| Wydarzenia

gwarancja jakości prelekcji, gwarancja fachowej wiedzy, gwarancja nie straconego czasu dla uczestników konferencji,

Dr Łukasz Kister będzie z nami na konferencji CyberTek 2019

Łukasz Kister jest Doktorem nauk o bezpieczeństwie, Biegłym sądowy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, Audytorem Wiodącym: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – 22301, Risk Manager – ISO 31000 / 27005, Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, Agile Project Manager.
20 lat praktycznych doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie.
Stworzył Departament Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zbudował i doprowadził do akredytacji Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe – CERT PSE, a spółkę wprowadził do Centrum Eksperckiego Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE).
Zainicjował powstanie i kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).
Był polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e).
Ekspert Narodowego Programu Rozwoju „Polska 3.0”, Instytutu Jagiellońskiego, European Association for Security oraz Narodowego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
Dumny posiadacz tytułu „Ambasador Polskiej Gospodarki”.

Zobacz kto jeszcze będzie z nami na konferencji  - https://cybertek.com.pl/prelegenci/

Udało nam się zaprosić grono wybitnych ekspertów cyberbezpieczeństwa OT z całego świata.

Zapraszamy do udziału w konferencji CyberTek 2019. Nie czekaj z rejestracją do ostatniej chwili, zarejestruj się już dziś! - https://cybertek.com.pl/rejestracja/