Ekspert z 15-letnim doświadczeniem, Dariusz Rogowski, wygłosi prelekcje na CyberTek 2019

| Wydarzenia

Kierownik Grupy Zadań EMAG w projekcie „Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria (KSO3C), członek podkomitetu wykonawczego CCRA ES,

Ekspert z 15-letnim doświadczeniem, Dariusz Rogowski, wygłosi prelekcje na CyberTek 2019

Dariusz Rogowski posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i oceny zabezpieczeń zgodnie z normą Common Criteria (CC). Jego zainteresowania dotyczą takich obszarów jak: bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, projektowanie i ocena zabezpieczeń produktów IT, certyfikacja, analiza ryzyka i ciągłość działania.
Współrealizator 15 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i prac statutowych oraz 6 wdrożeń w zakresie projektowania i oceny zabezpieczeń produktów IT, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, w tym dla infrastruktur krytycznych. Autor i współautor łącznie 29 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym 4 rozdziałów w monografiach.
Posiada doświadczenie praktyczne w przygotowaniu produktu IT do oceny bezpieczeństwa wg normy CC. Prowadzi szkolenia, warsztaty i prelekcje związane z bezpieczeństwem IT, a także dotyczące wykorzystania oprogramowania wspomagającego projektowanie i ocenę zabezpieczeń. Doktorant w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” w Politechnice Śląskiej w obszarze oceny bezpieczeństwa przemysłowych sieci sterowania.

 

Bądź z nami w Katowicach w dniach 20 i 21 maja. Zobacz pełną listę prelegentów na https://cybertek.com.pl/prelegenci/

i zarejestruj się już dziś - https://cybertek.com.pl/rejestracja/.

Spotkajmy się w katowickim MCK.

Zespół Tekniska Polska