Podsumowanie Warsztatów IPA 2019

| Wydarzenia

Tegoroczne warsztaty to już 17-ta edycja warsztatów szkoleniowych dla autoryzowanych Integratorów Platformy Asix. ...

Podsumowanie Warsztatów IPA 2019

Tegoroczne warsztaty to już 17-ta edycja warsztatów szkoleniowych dla autoryzowanych Integratorów Platformy Asix. W dbałości o jakość świadczonych usług jest to stały element wpisany w grafik firm posiadających status IPA. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli 50 firm z całej Polski w hotelu Witek pod Krakowem, w dniach 23-24 maja.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczęliśmy od zwiedzenia Krakowa. Choć pogoda niestety nie dopisała, Kraków i uczestniczy nie zawiedli. Udało się zrealizować planowany, choć nieco skrócony, program wycieczki, … a miasto jak zawsze, niezależnie od aury, od wieków wciąż nieprzerwanie zachwyca i budzi należny mu podziw.

***

W późnych godzinach popołudniowych odbył się panel szkoleniowy, obejmujący prezentację nowego rozwiązania – już wkrótce oferowanego przez firmę ASKOM: systemu Asix OEE. Aktualnie rozwiązanie jest w końcowej fazie realizacji. To zaawansowane narzędzie wyrosłe na bazie wieloletniego doświadczenia firmy ASKOM we wdrażaniu systemów automatyki przemysłowej, nakierowane jest na potrzeby rynku przemysłowych systemów IT w zakresie monitorowania wydajności maszyn i linii produkcyjnych. Atutem oferowanego rozwiązania jest taka jego forma, aby służyło do szybkiego budowania uniwersalnych aplikacji do kontroli pracy urządzeń, z możliwością wyliczania i wizualizacji wskaźników wydajności maszyn i linii produkcyjnych. Asix OEE pozwala na etapowe wdrażanie rozwiązania w zależności od stopnia opomiarowania maszyn: wersja OE (analiza dostępności maszyn), wersja OEE (analiza efektywności pracy maszyn w oparciu o pełny wskaźnik OEE), wersja Pareto (analiza przyczyn zatrzymań i odrzutów zgodnie z zasadą „Pareto”). W Asix OEE zaimplementowany został gotowy zestaw wyliczanych na bieżąco kluczowych wskaźników KPI, stanowiących mierniki stopnia wykorzystania urządzeń produkcyjnych: OEE, OE, jakość produkowanych wyrobów, MTTR (średni czas naprawy), MTTF (średni czas bezawaryjnej pracy), MTBF (średni czas pomiędzy awariami), bieżąca ilość wytworzonych produktów, bieżąca ilość odpadów produkcyjnych. Użytkownicy systemu Asix OEE otrzymują przyjazny interfejs prezentujący pomiary i wskaźniki KPI w postaci: wizytówek KPI, mierników, diagramów Gantta, wykresów czasowych, wykresów kategorii. Asix OEE zawiera również predefiniowany zestaw raportów dokumentujących pracę maszyn oraz wskaźników efektywności produkcji.

***

Piątkową sesję warsztatów rozpoczęła prezentacja poświęcona Asix Energy. Jest to system dedykowany monitoringowi mediów energetycznych w przedsiębiorstwie, przy założeniu że ma on pozwalać na szybkie budowanie uniwersalnych aplikacji służących do zarządzania zużyciem energii. Za wartością tego systemu przemawia ponad ćwierć wieku wdrażania komputerowych systemów sterowania, monitoringu i zarządzania produkcją w energetyce i innych gałęziach przemysłu przez firmę ASKOM. Asix Energy umożliwia kontrolę dowolnych mediów energetycznych, w tym: energii elektrycznej; gazu ziemnego / koksowniczego; powietrza sprężonego wysokiego i niskiego ciśnienia, próżni; gazów technicznych (wodór, tlen, azot, argon, …); ciepła; wody socjalnej, przemysłowej i ścieków; wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej. Więcej na temat Asix Energy można przeczytać na stronie: https://www.asix.com.pl/pl/o_asixie/asix_energy/.

***

Warsztaty IPA to również ważny moment na dokonanie podsumowania całego minionego roku współpracy firmy ASKOM i Firm partnerskich o statusie IPA. Podziękowanie za kolejny rok sprzedaży i rozwoju Asixa, który zaowocował wydaniem nowej wersji oprogramowania Asix, zwiększeniem sprzedaży licencji Asix oraz powiększeniem grona Integratorów poprzedziło wręczenie nagród przedstawicielom firm, które w szczególny sposób wyróżniły się w sprzedaży i wdrażaniu platformy Asix:
- za I miejsce w osiągnięciu najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2018 nagrodę otrzymała firma REDNT S.A. z Katowic;
- za II miejsce w osiągnięciu najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2018 nagrodę otrzymała firma ELTEL Sp. z o.o. z Katowic;
- za długoletni wkład we wdrażaniu systemów opartych na platformie Asix nagrodę otrzymała firma HYDRO-PARTNER z Leszna.

***

Pozostałą cześć warsztatów poświęcono zagadnieniom nowości i zmian w platformie Asix:
1. Nowości w Asix.Evo - na prezentacji omówione zostały nowe funkcjonalności, które zostały wprowadzone do głównego modułu Asix.Evo, m.in.: zagadnienie aktualizacji bazy zmiennych procesowych w pełnym trybie on-line; nowe funkcje i akcje upraszczające i optymalizujące tworzenie diagramów; nowe funkcje ułatwiające użycie obrazków w formacie SVG.
2. Wyszukiwanie danych w AsTrend – w trakcie prezentacji „na żywo” zademonstrowana została nowa funkcja programu AsTrend, która pozwala w łatwy sposób wykryć okresy czasu, w których zaszedł zadany przez użytkownika warunek logiczny dotyczący zarejestrowanych danych oraz wyświetlić przebiegi wartości zmiennych z tych okresów.
3. Wskazówki dotyczące publikacji aplikacji przeglądarkowych – w ramach prezentacji udzielono praktycznych wskazówek na temat właściwego skonfigurowania serwera IIS oraz przeglądarki dla poprawnego uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji przeglądarkowej.
4. Użycie dat i czasów w aplikacjach Asix.Evo – czas prezentacji poświęcono na omówienie metod obsługi dat i czasów w aplikacjach Asix.Evo. Pokazane zostały sposoby przekazywania dat i czasów ze sterowników, ich konwersji i prezentacji. Przekazane zostały informacje dotyczące poprawnego użycia dat w skryptach, a także rejestracji dat i czasów w bazie danych AsBase.
5. Asix.Evo w HTML 5 – to prezentacja prototypowego projektu, którego celem jest wyświetlenie aplikacji Asix.Evo w trybie HTML 5, na dowolnej przeglądarce i systemie operacyjnym. Temat jest aktualnie na etapie badań i rozwoju i wkrótce zostanie wdrożony do platformy Asix.

***

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom Warsztatów IPA 2019 za udział i zaangażowanie w rozwój Asixa. Jesteśmy wdzięczni za konstruktywne uwagi i sugestie, które od lat napędzają nowe kierunki rozwoju naszego oprogramowania. Jednocześnie już w tej chwili zapraszamy na kolejną edycję warsztatów – do zobaczenia!

(Materiały szkoleniowe z tegorocznych warsztatów dostępne są „do pobrania” w dziale https://www.asix.com.pl/pl/ipa/ .)