Osie z napędem pasowym firmy Bosch Rexroth wyposażone w nowe serwomotory - poziom dynamiki taki sam jak przy zastosowaniu silnika liniowego

| Wydarzenia

Osie z napędem pasowym firmy Bosch Rexroth w połączeniu z najnowszą generacją serwomotorów synchronicznych uzyskują wydajność, prędkość i dynamikę na poziomie, który wcześniej był możliwy do uzyskania wyłącznie przy użyciu silnika liniowego. W porównaniu z osiami napędzanymi bezpośrednio, koszty systemu są nawet o 40% niższe. Dzięki kolejnym innowacjom konstrukcyjnym są one jeszcze bardziej ekonomiczne.

Osie z napędem pasowym firmy Bosch Rexroth wyposażone w nowe serwomotory - poziom dynamiki taki sam jak przy zastosowaniu silnika liniowego

Mniejsza ilość czasu nieproduktywnego zwiększa wydajność niewielkim kosztem. Kluczowe w tej kwestii jest dysponowanie osiami liniowymi o wysokiej dynamice, ze stopniem precyzji i sztywności dopasowanym do danego zastosowania. Połączenie napędu pasowego oraz najnowszej generacji serwomotorów synchronicznych MS2N stawia firmę Bosch Rexroth w czołówce w zakresie dynamiki. Osie z przekładnią pasową wyposażone w systemy szynowe z łożyskami kulkowymi uzyskują przyśpieszenia do 50 m/s² oraz maksymalną prędkość 5 m/s. W wersjach z prowadnicami rolkowymi, możliwa do uzyskania jest maksymalna prędkość 10 m/s.

Serwomotory osiągają maksymalne prędkości obrotowe do 9000 obr./min i są w stanie zapewnić szeroki zakres momentów maksymalnych zaczynających się od 3,8 Nm w 50 wersjach dostępnych do zamówienia. Tryb "field-weakining" dostępny w połączeniu ze sterownikami IndraDrive również zwiększa zakres użytecznego momentu obrotowego i prędkości poza limit napięcia. Ogólnie rzecz biorąc, osie z napędami pasowymi uzyskują podobną dynamikę jak te z silnikami liniowymi, co znacznie skraca czas obsługi i pozycjonowania, np. w aplikacjach pakowania.

Szybkie i kompaktowe rozwiązanie

Oś z napędem pasowym jest jednocześnie bardzo kompaktowym rozwiązaniem, gdyż serwomotor jest zamontowany poza obszarem roboczym. Opcjonalnie silniki są dostępne ze zintegrowanymi wentylatorami lub układem chłodzenia wodą. Dzięki temu w pobliżu wózka nie występuje niepożądane nagrzewanie lub pola magnetyczne. Zastosowanie opcjonalnego hamulca eliminuje konieczność montażu elementów zaciskowych lub zewnętrznych urządzeń zatrzymujących.

Ponadto, rozwiązanie to nie wymaga stosowania prowadników e-chain oraz zewnętrznych systemów pomiaru położenia. Zapewnia to oszczędność miejsca, która jest bardzo korzystna, szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni. Użytkownicy mogą również wykorzystywać przełożenie przekładni oraz uzwojenie silnika, aby dostosować układ napędowy do parametrów danego zastosowania, bez konieczności modyfikacji przestrzeni montażowej. Napęd pasowy jest mniej wrażliwy na pył i inne zanieczyszczenia, a poza tym może być stosowany w trudnych warunkach.

Możliwość gromadzenia wszystkich potrzebnych danych elektrycznych i mechanicznych osi w enkoderze w niedalekiej przyszłości sprawi, że pierwszy rozruch będzie znacznie łatwiejszy. Ponadto, nowe serwomotory oraz zintegrowane funkcje bezpieczeństwa sterowników IndraDrive ułatwiają spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnych z obowiązującymi normami.

Moduły MKR, MLR oraz CKR firmy Bosch Rexroth oferują szeroki wybór gotowych do zainstalowania osi liniowych z napędem pasowym. Obsługują one przesunięcia o długości do 9400 mm z milimetrową precyzją.

W porównaniu z osiami z silnikami liniowymi, w wersjach z napędem pasowym wyposażonych w nowe silniki synchroniczne, korzyści w zakresie kosztów zwiększają się proporcjonalnie do długości skoku i sięgają nawet 40 %, już w przypadku przemieszczeń o średniej długości.

źródło: Bosch Rexroth