Przekształcamy wielkie zbiory danych w dane inteligentne

| Wydarzenia

Przekształcamy wielkie zbiory danych w dane inteligentne

Internet rzeczy (IoT), łączność i Przemysł 4.0 nie mogą być dłużej postrzegane jedynie jako modne nowinki techniczne. IoT to bez wątpienia tendencja, która urzeczywistnia wizję „Fabryki przyszłości”. Według firmy badawczej Gartner około 6 miliardów obiektów na całym świecie jest już połączonych z Internetem. Do roku 2020 liczba ta ma przekroczyć 20 miliardów. Według wewnętrznego badania firmy Bosch Rexroth w tym samym czasie wartość rynku Internetu rzeczy osiągnie 250 miliardów dolarów. Bardzo ważną dla nas rzeczą jest uświadomienie naszym klientom wyraźnych korzyści płynących z zastosowań IoT.

Poniżej prezentujemy przykład, jak można (wymienione powyżej) wielkie zbiory danych zmienić w dane inteligentne. Sam hydrauliczny napęd jezdny wózka widłowego łatwo zapewnia strumień danych 1 Mb/s. Oprócz wyzwania, jakim jest przesyłanie tych danych za pośrednictwem magistrali CAN w obrębie pojazdu i załadowanie ich do chmury bez korzystania z sieci 5G, najlepiej w czasie rzeczywistym, naprawdę istotne są odpowiedzi na pytania: Do czego można użyć tych danych? Co można dzięki nim osiągnąć? Jakie płyną z nich korzyści? Jednym z oczywistych pomysłów jest użycie tych danych do zoptymalizowania procesu konserwacji. Nigdy więcej okresowych prac konserwacyjnych, które z reguły nie są wykonywane w najlepszym możliwym momencie, a zamiast tego naprawy bądź wymiana sprzętu na żądanie wtedy, gdy jest to konieczne. Idealnie byłoby, gdyby dobrze zaprojektowany algorytm mógł samodzielnie wyciągnąć właściwe wnioski z tej puli danych.

Wielką korzyścią dla firmy Bosch Rexroth jest to, że możemy realizować ten proces szybciej i w bardziej niezawodny sposób. Pomaga nam w tym dogłębna znajomość zarówno pojedynczych komponentów, jak i ich zastosowań.

To, co niektórzy eksperci z dziedziny IoT nazywają „know-how żelaza i stali” naprawdę jest wartościowym zasobem dla nas i naszych klientów. Umożliwia on nam łączenie naszej wiedzy specjalistycznej i bogatego doświadczenia w takich dziedzinach, jak mechanika, elektronika, mechanika płynów, termodynamika, trybologia i diagnostyka z bardzo wysokim poziomem kompetencji w zakresie IoT wewnątrz firmy Bosch Rexroth. Dodatkowo wszystkie niezbędne infrastruktury i rozwiązania chmurowe (w tym największa dostępność i najwyższe standardy bezpieczeństwa) są już dostępne za pośrednictwem naszej firmy.

Przekształcanie wielkich zbiorów danych w dane inteligentne.

Jest to dokładnie takie połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie IoT oraz know-how produktów i ich zastosowań, które dodaje rzeczywistą wartość do wielkich zbiorów danych, przekształcając je w dane inteligentne. Przykładowo nasza aplikacja PredictDrivetrain sprawdza dane od razu u źródła, aby w niezawodny sposób wykrywać anomalie i defekty powstające stopniowo. Producenci OEM mogą dzięki temu zintegrować tę usługę wykorzystując dane firmy Bosch Rexroth z własną architekturą oprogramowania, dlatego że używamy wyłącznie standardów otwartych.

Takie przykłady, jak aplikacja PredictDrivetrain App lub PredictDiesel firmy Bosch Rexroth pokazują, jak ważne jest to z punktu widzenia pracy maszyn, takich jak wózki widłowe, gdzie najważniejsze są funkcje inteligentnego serwisowania i monitorowania warunków. Według „inteligentnych koncepcji”, o których wspomniano powyżej, dostępne dane mogą być wykorzystywane w innych obszarach, które nie są tak oczywiste – przykładowo podczas produkcji lub projektowania samojezdnych maszyn roboczych. Aplikacje Calibrate Hydraulics i NextGen Spec firmy Bosch Rexroth mogą być tego dobrym przykładem. Uprzednio usługi wykorzystujące dane zmniejszały pracochłonność wdrożenia maszyn do eksploatacji w obrębie linii produkcyjnej, a obecnie te drugie obsługują ukierunkowane na zastosowania projektowanie komponentów mechanicznych, aby zapobiec ich niedowymiarowaniu lub nadwymiarowaniu.