Pfannenberg zapewnia urządzenia sygnalizacyjne z certyfikatem MED zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

| Wydarzenia

Pfannenberg jest obecnie jedynym producentem rozwiązań sygnalizacyjnych posiadających certyfikat MED (Marine Equipment Directive).

Pfannenberg zapewnia urządzenia sygnalizacyjne z certyfikatem MED zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Pfannenberg, specjalista w dziedzinie elektrotechniki, jest obecnie jedynym producentem rozwiązań sygnalizacyjnych do alarmowania przeciwpożarowego posiadających certyfikat MED (Marine Equipment Directive) zgodny z najnowszymi standardami, a zatem może dostarczać systemy do zastosowania w przemyśle morskim nawet po 1 czerwca 2019 r. Tym samym firma Pfannenberg zapewnia akustyczne i optyczno- akustyczne urządzenia sygnalizacyjne, które są odporne na trudne warunki przemysłu morskiego, zwłaszcza w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), i zapewniają niezawodne ostrzeganie.

Sygnalizatory z serii PATROL są certyfikowane zgodnie z najnowszą dyrektywą europejską 2014/90 / UE, a zatem są również zgodne ze standardami nowego rozporządzenia wykonawczego 2018/773 / UE. 1 czerwca 2019 r. upływa okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu dla statków pływających pod banderą kraju UE, tak aby nowe urządzenia, które nie spełniają najnowszych norm, nie mogły być instalowane od tej daty. Na poziomie międzynarodowym wymagania dotyczące produktów stosowanych na statkach są regulowane przez IACS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych). Tutaj wymagana będzie zgodność z najnowszymi standardami dla urządzeń sygnalizacyjnych od 1 stycznia 2022 r.

Jasne zasady w celu zapewnienia niezawodnego ostrzegania przed pożarem w trudnych warunkach

Na statkach i w stoczniach urządzenia sygnalizacyjne są narażone na duże obciążenia mechaniczne, takie jak silne lub stałe wibracje i silne uderzenia. Ponadto wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetyczne są wyższe, gdyż sygnalizatory muszą wytrzymać trudne warunki w branży morskiej. W nagłych przypadkach urządzenia sygnalizacyjne muszą tutaj działać niezawodnie. W związku z tym unijna dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego nakazuje, aby tylko produkty z certyfikatem MED były dozwolone do powiadamiania o pożarze na statkach. Według MED urządzenia sygnalizacyjne muszą być zgodne z dyrektywą 2014/90 / UE, a także z najnowszymi standardami rozporządzenia wykonawczego 2018/773 / UE. Rozporządzenie wykorzystuje zharmonizowane normy IEC 60092-504 „Instalacje elektryczne na statkach - Część 504: Automatyka, sterowanie i oprzyrządowanie” oraz IEC 60533 „Instalacje elektryczne i elektroniczne na statkach - Kompatybilność elektromagnetyczna” w odpowiedniej aktualnej wersji, które zawierają znaczące zmiany w poszanowaniem EMC. Ponadto należy przestrzegać najnowszej wersji EN 54-3: 2014.

Okres przejściowy zakończył się 1 czerwca 2019 r

Po zmianie jakiegokolwiek przepisu lub normy dotyczącej wyposażenia morskiego urządzenia sygnalizacyjne z nieaktualnymi certyfikatami nie mogą być używane na statkach i w stoczniach. Właśnie taka zmiana weszła w życie w maju 2018 r. Rozporządzenie wykonawcze 2018/773 / UE zastępuje dawną dyrektywę 2017/306 / UE i wdraża standardy MED w praktyce. Zawiera konkretne specyfikacje dotyczące wymagań projektowych i eksploatacyjnych, a także pierwszego i ostatniego pozycjonowania na statku lub w stoczni. Ponadto odnosi się do dalszych norm, których należy przestrzegać. Instalacja sygnalizatorów wg. zgodnie z IEC 60092-504 (2016) i IEC60533 (2015), a także EN 54-3 (2014) były już ograniczone w okresie przejściowym. Od 1 czerwca 2019 r. Nowa instalacja nie jest już dozwolona.

„Nowy MED w połączeniu z wymaganiami IACS towarzystw klasyfikacyjnych staje się skuteczny na całym świecie i jest obowiązkowy dla prawie wszystkich statków. Od 1 czerwca 2019 r. MED i odpowiednie rozporządzenie wykonawcze są obowiązkowe, zwłaszcza w przypadku statków pływających pod banderą kraju UE. Jesteśmy dumni, że nasze urządzenia sygnalizacyjne spełniają wymagania nowych dyrektyw, a tym samym nie stanowią ryzyka dla akceptacji statku ”, mówi Volker Matthies, Global Product Manager ds. Technologii Sygnalizacyjnej w Pfannenberg.

Urządzenia sygnalizacyjne z certyfikatem MED firmy Pfannenberg

Seria PATROL firmy Pfannenberg zapewnia szeroką gamę syren (PA) z certyfikatem MED oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych (PA X). Oprócz certyfikatu MED produkty z serii PATROL są również zatwierdzone przez DNV-GL. Wszystkie te urządzenia posiadają 10-letnią gwarancję oraz zapewniają najwyższy poziom niezawodności, dostępności i terminowości dostaw.