Bosch Rexroth modernizuje system hydrauliczny wieży Eiffla

| Wydarzenia

Bosch Rexroth modernizuje system hydrauliczny wieży Eiffla

Firma Bosch Rexroth zmodernizowała system hydrauliczny windy w zachodnim filarze wieży Eiffla, wykorzystując najnowocześniejsze komponenty, ale zachowując charakter oryginalnych rozwiązań technicznych tej wspaniałej budowli.

Wieża Eiffla, ikona Paryża, od ponad 125 lat wygląda tak samo, ale pod stalową konstrukcją wiele się zmienia. Spółka SETE, która odpowiada za eksploatację obiektu, modernizuje go zgodnie z najnowszymi technologiami, z myślą o zwiększeniu jego dostępności i sprawności energetycznej oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na serwis i konserwację. Każdy parametr musi być przy tym możliwie najbardziej zbliżony do technologii oryginalnej. System hydrauliczny windy w filarze zachodnim został unowocześniony przez firmę Bosch Rexroth - doświadczonego partnera w dziedzinie systemów, który specjalizuje się w modernizacji technologii napędów i sterowania w obiektach historycznych. Bosch Rexroth zachował oryginalną koncepcję konstrukcyjną pośredniego napędu hydraulicznego, ale wykorzystał w nim najnowsze osiągnięcia inżynierii. Pozwoliło to zmniejszyć zużycie energii o około 25%.

Gdy wieża Eiffla została wzniesiona w 1889 roku, miała 312 metrów wysokości i przez 40 lat była najwyższą budowlą na świecie. Jej budowniczy i operator Gustave Eiffel już na samym początku brał pod uwagę różne wersje windy, aby umożliwić podziwianie widoków jak największej liczbie gości. Początkowe rozwiązanie nie było jednak zadowalające, więc dziesięć lat po otwarciu obiektu Eiffel ogłosił przetarg na nowe, napędzane hydraulicznie windy filarów wschodniego i zachodniego. Windy te wjeżdżają na drugą platformę (na wysokości ok. 115 metrów) nie pionowo, lecz wzdłuż filaru, pod kątem zgodnym z jego nachyleniem. Dlatego jedyną opcją był pośredni napęd hydrauliczny. Inżynierowie opracowali wtedy unikatową kombinację napędu hydraulicznego, cylindrów wysokociśnieniowych, elementów mechanicznych i kablowych kół pasowych. Podczas remontu w 1986 roku nastąpiła częściowa wymiana oryginalnej konstrukcji windy.

Ogłaszając przetarg na projekt modernizacyjny w 2008 roku, spółka Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) odpowiedzialna za eksploatację obiektu szukała rozwiązania, które byłoby możliwie najbardziej wierne koncepcji z 1899 roku, a równocześnie spełniało dzisiejsze standardy bezpieczeństwa, miało większą sprawność energetyczną i mniejsze zapotrzebowanie na serwis i konserwację. Firma Bosch Rexroth podjęła się modernizacji systemu hydraulicznego. W trakcie prac inżynierowie musieli najpierw odtworzyć oryginalne rozwiązanie, dysponując tylko częściowo zachowaną dokumentacją. Mieli jednak większe możliwości niż ich koledzy sprzed ponad 100 lat: program symulacyjny SIMSTER opracowany przez firmę Bosch Rexroth pozwolił im matematycznie zweryfikować statyczne i dynamiczne zachowania całościowego systemu hydrauliki, mechaniki i elektroniki. W ten sposób mogli zagwarantować właściwe wymiary i funkcje wszystkich komponentów hydraulicznych przed rozpoczęciem produkcji.

W zmodernizowanym systemie wykorzystano oryginalną konfigurację z dwoma cylindrami podnoszącymi i trzema cylindrami wysokiego ciśnienia, które podczas zjazdu kabiny w dół gromadzą energię, aby następnie wykorzystać ją podczas jazdy w górę. Jedyną znaczącą zmianą (wprowadzoną ze względu na sprawność energetyczną) było zastąpienie zaworów do sterowania ruchem w górę i w dół pompami wyporowymi, które kiedyś nie były dostępne. Dzięki temu zapotrzebowanie windy na energię zmniejszyło się o około 25% w porównaniu z rozwiązaniem historycznym.

Na zewnątrz ta nowoczesna technika jest niewidoczna. Kabiny windy w filarze zachodnim pozostały takie same. Cały system hydrauliczny znajduje się w podziemnej maszynowni. Oprócz nowych, aktywnych komponentów pozostawiono kilka oryginalnych, choć pozbawionych funkcji. Nadaje to pompowni typowy wygląd dla obiektów technicznych z końca XIX wieku.

Modernizacja wieży Eiffla , jest jednym z wielu dużych projektów, które firma Bosch Rexroth zrealizowała na całym świecie jako partner w zakresie systemów lub generalny wykonawca. Warto wspomnieć np. o unowocześnieniu urządzeń hydraulicznych mostu Tower Bridge w Londynie zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Inny projekt został zrealizowany podczas generalnego remontu teatru Bolszoj w Moskwie: zainstalowane tam mechanizmy sceniczne należą do najnowocześniejszych i najbardziej złożonych na świecie.

Kontakt dla czytelników:

dr inż. Arkadiusz Gierczak

Tel.: +48 71 3647328

E-Mail: arkadiusz.gierczak@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl