Nowe możliwości w logistyce wewnątrzzakładowej dzięki ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth

| Wydarzenia

Nowe możliwości w logistyce wewnątrzzakładowej dzięki ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth

Logistyka wewnątrzzakładowa w firmach produkcyjnych musi sprostać wielu wyzwaniom: presja ze strony konkurencji, rosnąca różnorodność produktów i komponentów, zmienne dane ilościowe dotyczące produkcji, niestabilne rynki - te warunki ramowe wymagają wysokiej elastyczności przepływu materiałów. Wprowadzając system transportu ActiveShuttle firma Bosch Rexroth otwiera nowy rozdział w logistyce wewnątrzzakładowej. Centralnym elementem systemu jest innowacyjne oprogramowanie AMS. Odpowiada ono za organizację przepływu materiałów w systemie ActiveShuttle, umożliwiając jednocześnie łączenie z innymi rozwiązaniami firmy Bosch Rexroth, takimi jak robot kolaboracyjny - APAS czy system wspomagania pracownika ActiveAssist. W rezultacie AMS zapewnia poziom wydajności przepływu materiałów ustanawiający nowy standard w logistyce wewnątrzzakładowej.

 

Będąc „mózgiem“ system transportu samojezdnego ActiveShuttle, oprogramowanie AMS organizuje wszystkie przepływy materiałów w logistyce wewnątrzzakładowej. Koncepcja wbudowanych zabezpieczeń zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, zarówno ludzi jak i maszyn. Certyfikowane laserowe skanery zabezpieczające na poziomie bezpieczeństwa SIL2 oraz poziomie wydajności „d” w sposób ciągły porównują położenie, trasę
i natężenie ruchu pojazdów korzystając z AMS. Oprogramowanie kontroluje całą flotę ActiveShuttle i zapewnia płynny transport materiałów, głównie dzięki automatycznym aktualizacjom map. Co więcej, AMS umożliwia wysoce efektywne i elastyczne zarządzanie zleceniami. Operatorzy mogą przetwarzać zlecenia transportu ręcznie, np. za pomocą tabletu. Mogą one być także realizowane automatycznie, na przykład za pomocą istniejących systemów ERP lub MES. W dalszej kolejności oprogramowanie AMS przypisuje zadanie transportowe do dostępnego ActiveShuttle i przetwarza je, tak aby zapasy wirtualne i fizyczne były zgodne.

Połączony montaż i logistyka

W przypadku wszechstronnych rozwiązań w obszarze montażu i logistyki, roboty kolaboracyjne, takie jak APAS oraz system wspomagania montażu ActiveAssist mogą być również podłączone do AMS. W ten sposób systemy mogą komunikować się z ActiveShuttle i zgłaszać zapotrzebowania do AMS. Dzięki tej inteligentnej wymianie danych oprogramowanie AMS umożliwia połączenie montażu z logistyką. Wysoki stopień automatyzacji to wyraźne korzyści dla firm.

W związku z tym, AMS zapisuje wszystkie ruchy floty ActiveShuttle
i udostępnia te dane do analizy. Otwiera to możliwości w zakresie dalszej optymalizacji i zapewnia istotne dodatkowe korzyści, m.in. mniejsze rozmiary partii, mniejsze zapasy materiałowe i magazynowe oraz krótsze czasy przerobu materiału.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z transportem cyklicznym czy dostawami materiału w oparciu o zużycie: zastosowanie całościowego systemu ActiveShuttle, robota kolaboracyjnego APAS, ActiveAssist oraz systemów informatycznych wyższego poziomu, zapewnianych przez klienta, pozwala zrealizować szeroki wachlarz koncepcji transportu. W tym kontekście szczególnie pomocna jest skalowalność systemu: po wprowadzeniu z użyciem technologii Plug and Go, oprogramowanie AMS rozpoczyna w pełni automatyczną kontrolę całej floty, nawigując do
i z różnych lokalizacji - nawet w przypadku zmiennych rozmiarów partii
i miejsc docelowych.

Kontakt dla czytelników:

mgr inż. Jakub Wypniewski

Tel.: +48 22 7381867

E-Mail: jakub.wypniewski@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl