Bosch Rexroth utrzymuje w 2019 roku rekordowy poziom obrotów z poprzedniego roku

| Wydarzenia

Bosch Rexroth utrzymuje w 2019 roku rekordowy poziom obrotów z poprzedniego roku

Stabilna pozycja wśród dostawców systemów hydraulicznych, rozwiązania automatyki przemysłowej drogą wejścia na nowe rynki

  • Przychody w roku 2019 na podobnym poziomie jak w poprzednim roku, czyli ok. 6,2 mld EUR
  • Ogólne osłabienie gospodarki i pandemia COVID-19 mają wpływ na prognozy na rok 2020

 

Lohr am Main, Niemcy - Firma Bosch Rexroth mimo trudnych warunków ekonomicznych i znacznego spadku liczby zamówień uzyskała dobre wyniki w roku 2019. Wartość sprzedaży wyniosła 6,2 mld EUR, utrzymując się na rekordowym poziomie osiągniętym w poprzednim roku. Zyski przedsiębiorstwa wynikają z solidnej pozycji na rynku systemów hydraulicznych i rozszerzeniu oferty produktów z dziedziny automatyki przemysłowej, które stanowią ważną okazję do wejścia na nowe rynki.

 

„Udało nam się dobrze zakończyć rok 2019” — powiedział Rolf Najork, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH odpowiedzialny za dział technologii przemysłowych oraz prezes zarządu firmy Bosch Rexroth AG. „Biorąc pod uwagę niestabilność rynku i zauważalne spowolnienie gospodarcze, uzyskanie takiego znakomitego wyniku wcale nie było pewne. Okazuje się, że odpowiednie pozycjonowanie i szeroka oferta różnych działów przynosi wiele korzyści, a realizowane zmiany strukturalne mają właściwy kierunek”.

W roku 2019 firmie Bosch Rexroth udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces we wszystkich regionach. Po raz kolejny najwięcej przychodów wygenerowały podstawowe rynki, czyli Niemcy i inne kraje europejskie. Wartość sprzedaży w Niemczech zmniejszyła się o 4,1% i wyniosła 1,4 mld EUR. W pozostałych krajach europejskich sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 0,3%, a jej wartość wyniosła 2,1 mld EUR. Na rozwijających się rynkach w regionach Dalekiego Wschodu i Afryki firma Bosch Rexroth uzyskała przychody rzędu 1,6 mld EUR, co oznacza niewielki wzrost (o 0,6%). W Ameryce Północnej i Południowej wyniki były lepsze o 5,3%, a wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld EUR. Na koniec roku obrotowego (czyli 31 grudnia 2019 r.) przedsiębiorstwo zatrudniało około 31 tysięcy osób na całym świecie.

Warunki gospodarcze i pandemia COVID-19 mają wpływ na wyniki oczekiwane w 2020 roku

W bieżącym roku Bosch Rexroth przewiduje zmniejszenie obrotów we wszystkich regionach i sektorach z powodu ogólnego osłabienia gospodarki oraz strukturalnych zmian w sektorach klientów powiązanych z branżą motoryzacyjną. Liczba zamówień w ciągu roku 2019 spadła o 20,3%.

Wpływ na prognozy na rok 2020 ma również obecna pandemia COVID-19, dlatego firma Bosch Rexroth szczególną uwagę zwraca na systematyczne wdrażanie środków zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa.

„Z dużym niepokojem śledzimy przebieg pandemii COVID-19. W ostatnich tygodniach podjęliśmy szeroko zakrojone działania zmierzające do ochrony naszych pracowników, klientów i partnerów, starając się jednocześnie zapewnić jak najlepszy poziom dostaw” — powiedział Rolf Najork. „Bezpieczeństwo jest dla nas najistotniejszą kwestią. Chcemy, by klienci uznawali naszą firmę za wiarygodnego, odpowiedzialnego partnera, także w czasie globalnego kryzysu. Szczególnie w takim czasie”.

Innowacje i nowe rynki

Firma Bosch Rexroth jest nadal jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w swojej branży, odpowiedzialnym za pionierskie rozwiązania technologiczne. Na przykład inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w roku obrotowym 2019 kształtowały się na poziomie ok. 348 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przedsiębiorstwo nadal koncentruje się na tworzeniu skomunikowanych, w pełni zautomatyzowanych rozwiązań w dwóch głównych obszarach, czyli hydraulice i automatyce przemysłowej.

Do sukcesu firmy w roku 2019 przyczyniły się wszystkie działy Bosch Rexroth. Solidnym fundamentem działalności są systemy hydrauliki przemysłowej i mobilnej, jednak dział automatyki przemysłowej realizujący koncepcję Przemysłu 4.0 i wizję fabryki przyszłości opartej o w pełni połączone elementy wypracował ofertę umożliwiającą wejście na nowe rynki i trafienie do nowych klientów.

Zastosowania maszyn i inżynieria: inteligentne, podłączone do sieci układy hydrauliczne

Bosch Rexroth aktywnie działa w swoim tradycyjnym obszarze kompetencji, czyli w dziedzinie systemów hydrauliki przemysłowej: inteligentne elementy hydrauliczne i systemy takie jak kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroBox można w szybki i prosty sposób zintegrować w ramach skomunikowanej infrastruktury produkcyjnej. Urządzenia tego typu przystosowane są do wdrożeń opartych na koncepcji Przemysłu 4.0 i udostępniają usługi związane z Internetem rzeczy (IoT), m.in. dotyczące monitorowania warunków działania maszyn i zakładów produkcyjnych.

Hydraulika mobilna: inteligentne rozwiązania dla mobilnych maszyn roboczych przyszłości

Mimo napiętej sytuacji na rynku firma Bosch Rexroth była w stanie w roku 2019 zwiększyć udział w rynku hydrauliki mobilnej. Automatyzacja, systemy wspomagania kierowcy, elektryfikacja i Internet przeczy są kolejnymi kluczowymi obszarami, w których będą realizowane nowe działania.

BODAS Connect to otwarte, skalowalne, kompleksowe rozwiązanie firmy Bosch Rexroth przeznaczone do łączenia mobilnych maszyn roboczych. Pozwala ono klientom pobierać i analizować dane z poziomu aplikacji mobilnej. Na targach maszyn budowlanych BAUMA 2019 firma zaprezentowała również pierwsze elementy planowanej oferty systemów elektryfikacji maszyn roboczych. Rozwiązania takie pozwalają klientom ograniczyć emisję spalin i hałasu, a jednocześnie zwiększyć wydajność. Firma Bosch Rexroth ma w nich okazję wykorzystać bogate doświadczenia spółki Bosch w dziedzinie elektromobilności.

Automatyka przemysłowa: nowe standardy produkcji usieciowanej

Połączony montaż i wewnętrzna logistyka procesów produkcyjnych to ważne strategiczne obszary, którymi przez cały czas zajmuje się dział automatyki przemysłowej firmy Bosch Rexroth. Realizuje on wizję fabryki przyszłości korzystającej z oprogramowania i rozwiązań do automatyzacji oraz nawiązywania łączności. W roku 2019 przedsiębiorstwu udało się wzmocnić pozycję lidera innowacyjności między innymi dzięki otwartej platformie ctrlX AUTOMATION.

To pierwsza platforma automatyzacji oferowana przez Bosch Rexroth przystosowana do obsługi technologii 5G. Pozwala ona połączyć różnorodne urządzenia z wykorzystaniem nowego standardu komunikacji i zapewnia jednolite mechanizmy łączności w zakładach produkcyjnych. Nową technologię można w łatwy sposób dodać do istniejących urządzeń dzięki rozwiązaniom modernizacyjnym. Z kolei wprowadzony na rynek w 2019 roku system Active Shuttle zapewnia większą elastyczność funkcjonowania i produktywność zautomatyzowanej fabryki. System transportu samojezdnego wyznacza nowe standardy w logistyce wewnątrzzakładowej, umożliwia bowiem transport ładunków o wadze do 260 kg, a procesy ładowania i rozładowywania odbywają się całkowicie automatycznie dzięki zintegrowanemu podnośnikowi.

Projekt „GoGreen”: przekroczone zakładane plany oszczędności energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla

W roku 2019 firma Bosch Rexroth odnotowała także poważny sukces w kwestii neutralności węglowej: jako dostawca technologii napędu i sterowania wchodzący w skład Grupy Bosch określiła ambitne cele związane z ograniczeniem zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Od 2011 roku Bosch Rexroth realizuje projekt „GoGreen”, w ramach którego sprawność energetyczna jest systematycznie zwiększana we wszystkich zakładach produkcyjnych i w instalacjach klientów. Wyniki tych działań są bardzo spektakularne: na koniec roku obrotowego 2019 uzyskane przez firmę w ramach projektu „GoGreen” oszczędności wynosiły 620 milionów kilowatogodzin, jeśli chodzi zużycie energii elektrycznej i gazu, co jest równoważne emisji ponad 265 tysięcy ton dwutlenku węgla. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii przez miasto liczące około 80 tysięcy mieszkańców. Zużycie energii w zakładach firmy Bosch Rexroth zostało ograniczone o 20-50%. Pod koniec 2019 roku firmie Bosch Rexroth udało się uzyskać neutralność węglową na terytorium Niemiec.