Czas to pieniądz: Projektowanie dużych zasilaczy skrócone do pięciu dni

| Wydarzenia

Czas to pieniądz: Projektowanie dużych zasilaczy skrócone do pięciu dni

Szybciej, prościej, wydajniej i oszczędniej: Nowy system modularny ABMAXX firmy Bosch Rexroth przyśpiesza projektowanie i uruchamianie dużych agregatów hydraulicznych w projektach mających na celu modernizację istniejących systemów lub budowę nowych. Specjaliści w dziedzinie hydrauliki mogą utworzyć kompletną wycenę wraz ze schematem układu hydraulicznego, wykazem części, modelem 3D oraz wymiarami – wszystko to w czasie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych. W ten sposób producenci systemów i użytkownicy końcowi mogą ograniczyć sam czas projektowania o 80%. Wstępnie skonfigurowane moduły ABMAXX składają się ze standardowych komponentów o wysokiej dostępności. Modułowe podejście ogranicza koszty nawet o 35%, zwiększając jednocześnie dostępność operacyjną.

Przy budowie nowych lub modernizacji istniejących stalowni i walcowni, pras wielkoskalowych oraz systemów testowych, a także centralnych systemów zasilania fabryk, hydraulika jest i będzie kluczową technologią napędów, zarówno teraz jak i w przyszłości, dzięki dużej gęstości mocy, wytrzymałości i trwałości. Szeroki wachlarz dostępnych komponentów pozwala projektować rozwiązania dostosowane do potrzeb. W przeszłości producenci systemów i główni użytkownicy końcowi definiowali własne standardy, które wdrażali w oparciu o swoje zasoby. Biorąc pod uwagę stale rosnącą presję w zakresie kosztów oraz globalny niedobór wykwalifikowanych specjalistów, odczuwają oni coraz bardziej konieczność szczegółowej analizy takiego podejścia. Ich głównym celem jest uzyskanie wymaganego ciśnienia oraz możliwie jak najoszczędniej.

Dlatego tak bardzo potrzebny jest system modularny ABMAXX firmy Bosch Rexroth. To pierwszy producent urządzeń hydraulicznych, który oferuje modułowe rozwiązanie pozwalające producentom i użytkownikom końcowym systemów znacznie uprościć projektowanie dużych agregatów przeznaczonych do pracy ciągłej. Z jednej strony umożliwia im to czerpanie korzyści ekonomicznych dzięki zastosowaniu standardu obsługującego rozwiązania wielu producentów, a drugiej strony modularna budowa zapewnia duże możliwości w zakresie wprowadzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań.

Trzy zakresy ciśnienia i pięć modułów

Koncepcja wstępnie obejmuje zbiorniki o pojemności od 2000 do 12 500 l. Dzięki trzem zakresom ciśnienia, 160, 210 oraz 315 bar, koncepcja spełnia wymogi dla pracy z wyższym ciśnieniem roboczym, co oznacza, że jest gotowa na przyszłość. Zakres możliwych do osiągnięcia przepływów to obecnie 345 l/min – 2 160 l/min. Te podstawowe warunki spełniają typowe wymogi dla wielu dużych instalacji. Aby przekuć korzyści standaryzacji w krótsze czasy realizacji, firma Bosch Rexroth zdefiniowała pięć modułów: zbiornik, blok pomp, moduł obiegowy, jednostkę chłodząco-filtrującą oraz układy sterowania bezpieczeństwem. Każdy moduł opiera się na sprawdzonej konstrukcji oraz wypróbowanym i przetestowanym projekcie. W ten sposób firma Bosch Rexroth może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia początkowych błędów konstrukcyjnych.

Uproszczenie konstrukcji – czas projektowania krótszy nawet o 80%. Przygotowanie oferty w ciągu pięciu dni roboczych.

Korzyści standaryzacji i modularyzacji widać wyraźnie na etapie planowania projektu. Obecnie, w zależności od poziomu złożoności, planowanie dostosowanych do potrzeb indywidualnych zasilaczy zgodnie z właściwymi standardami firmy zajmuje od czterech do ośmiu tygodni. Bosch Rexroth jest w stanie skrócić ten etap do maksymalnie pięciu dni roboczych dzięki zastosowaniu systemu modularnego ABMAXX. Firma Bosch Rexroth może dostarczyć kompletne modele 3D wraz z wymiarami i wykazami części oraz schematem układu hydraulicznego i wycenić wszystko w oparciu o specyfikacje klienta w ciągu zaledwie tygodnia. Skraca to czas projektowania nawet o 80%. W ten sposób projektanci mogą zaoszczędzić cenny czas i przeznaczyć go na własne projekty, a producenci systemów mogą skrócić etap wyceny.

Sprawniejszy montaż – do 35% niższe koszty dzięki standaryzacji

Dzięki modularyzacji i standaryzacji producenci i użytkownicy końcowi systemów zyskują bezpośrednie oszczędności kosztów sięgające nawet 35% w porównaniu do sytuacji, w której musieliby korzystać za każdym razem z agregatów zaprojektowanych od podstaw. Ograniczane są również wewnętrzne koszty dzięki krótszym czasom realizacji i przyśpieszeniu wprowadzenia na rynek po stronie producentów systemów. Użytkownicy końcowi mogą również korzystać z indywidualnych modułów ABMAXX, takich jak blok pomp, np. aby modernizować własne systemy krok po kroku i zwiększać sprawność energetyczną. Szeroka oferta napędów pomp o zmiennej prędkości Sytronix dostarcza również znaczny potencjał w zakresie ograniczenia poboru mocy zależnie od zapotrzebowania. Wypróbowane i przetestowane układy sterowania bezpieczeństwem pomagają projektantom spełnić odpowiednie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi standardami. Wybór standardowych komponentów przekłada się również na krótszy czas dostawy i ograniczenie kosztów.

Firma Bosch Rexroth, korzystając ze swojej globalnej sieci produkcji, zapewnia także istotną lokalną wartość dodaną oraz szybki czas reakcji na wymagania klientów. Centra kompetencji w zakresie budowy zasilaczy w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej obejmują zasięgiem wszystkie główne regiony.

Maksymalizacja produktywności – najnowsza technologia zwiększająca wydajność

Rozwiązania ABMAXX firmy Bosch Rexroth wykorzystują najnowszą technologię we wszystkich komponentach oraz w zakresie budowy układu hydraulicznego. Komponenty wyznaczają standard jeśli chodzi o dynamikę i czas eksploatacji. Sprawdzone zasady projektowania zwiększają wydajność dzięki powtarzalnej dokładności i sprawności energetycznej. Szeroki wybór napędów pomp o zmiennej prędkości Sytronix zapewnia duży potencjał w zakresie ograniczenia poboru mocy zależnie od zapotrzebowania. To znacznie ogranicza koszt eksploatacji. Dzięki trzem zakresom ciśnienia, do 315 bar, koncepcja spełnia wymogi aktualnych technologii, a jednocześnie    odzwierciedla trend przechodzenia na wyższe ciśnienia robocze.

Minimalizacja przestojów – Przyjazna obsługa i łatwość konserwacji zwiększa dostępność

Moduły zaprojektowano tak, aby zapewniały optymalną dostępność komponentów. Co więcej, standaryzacja ogranicza potrzeby w zakresie konserwacji i serwisowania w całym okresie eksploatacji, ponieważ standardowe komponenty są dostępne w krótkim czasie po otrzymaniu zamówienia i będą oferowane przez długi czas. Moduły składają się ze standardowych komponentów Bosch Rexroth o wysokiej dostępności. Zaprojektowano je tak, aby radziły sobie w trudnych warunkach środowiskowych, obejmujących dużą wilgotność, gorąco, zapylenie, zanieczyszczenie i drgania.

Komponenty te pracują z taką samą wydajnością zarówno przy zastosowaniu oleju mineralnego, płynów opartych na wodnym roztworze (np. HFC) oraz syntetycznych płynów bezwodnych (HFD). Tym samym pompy tłokowo osiowe Bosch Rexroth osiągają taki sam czas eksploatacji niezależnie od stosowanego medium. Blok pomp oraz moduł obiegowy są co do zasady wyposażone w moduły rezerwowe, aby zapewnić maksymalną dostępność.  Blok pomp oraz moduł obiegowy są zawsze wyposażone w moduły rezerwowe umożliwiające nieprzerwaną i ciągłą pracę.

Pierwsze zasilacze już są w użyciu

Firma Bosch Rexroth uruchomiła już kilka urządzeń ABMAXX pracujących jako kompletne zasilacze oraz indywidualne moduły w projektach obejmujących modernizację. Wśród pierwszych użytkowników są producenci systemów dla zakładów metalurgicznych oraz operatorzy stalowni i walcowni. Niemniej jednak potencjalne zastosowania dotyczą wszystkich branż przemysłowych oraz projektów na dużą skalę.

 

Kontakt dla czytelników:

dr inż. Arkadiusz Gierczak

Tel.: +48 71 3647328

E-Mail: arkadiusz.gierczak@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl