Nagroda, która podkreśla znaczenie innowacyjności

| Wydarzenia

Nagroda German Innovation Award jest przyznawana produktom, które wyróżniają się na tle istniejących rozwiązań, zwłaszcza pod względem komfortu użytkowania i oferowanych korzyści.

Nagroda, która podkreśla znaczenie innowacyjności

Nagroda German Innovation Award jest przyznawana produktom, które wyróżniają się na tle istniejących rozwiązań, zwłaszcza pod względem komfortu użytkowania i oferowanych korzyści. ctrlX AUTOMATION to właśnie taki produkt. Pokazuje on, że w dzisiejszych czasach budowanie maszyn oznacza tworzenie oprogramowania, co stawia zupełnie nowe wymagania w zakresie systemów automatyzacji. 

Innowacyjna architektura oprogramowania ctrlX AUTOMATION sprawia, że tradycyjne granice między układami sterowania, infrastrukturą informatyczną i internetem rzeczy zacierają się. Po raz pierwszy producenci maszyn mogą integrować, łączyć i aktualizować funkcje w sposób równie łatwy, otwarty i bezpieczny jak na smartfonie. Aplikacje, które mogą być programowane w popularnych językach informatycznych, zmniejszają koszty prac projektowych o 30-50% i otwierają drzwi do nowego, bardziej elastycznego świata automatyzacji przyszłości.
Produkty zgłoszone do nagrody German Innovation Award są oceniane pod względem innowacyjności, korzyści dla użytkownika i oszczędności. Strategia innowacyjności powinna uwzględniać aspekty, takie jak wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne, zrównoważony rozwój oraz zużycie energii i zasobów. Ponadto w procesie oceny kluczową rolę odgrywają również czynniki, takie jak trwałość, gotowość do wprowadzenia na rynek, jakość i funkcje techniczne oraz oferowane korzyści i efekt synergii. Jesteśmy dumni, że nasze oryginalne i innowacyjne rozwiązanie ctrlX AUTOMATION zostało docenione przez jury w kategorii “Maszyny i technika – doskonałość w segmencie B2B”.