ctrlX AUTOMATION: Aplikacje w świecie automatyzacji

| Wydarzenia

Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth nowa architektura oprogramowania wykona całą tę pracę za Ciebie.

ctrlX AUTOMATION: Aplikacje w świecie automatyzacji

Wykonaj prosty test. Zainstaluj na swoim smartfonie aplikację z funkcją kamery, np. czytnik kodów QR, oprogramowanie fotograficzne TAN, komunikator Messenger lub oprogramowanie do rozliczania kosztów podróży. Zajmie Ci to zaledwie kilka minut. Teraz zastanów się, ile pracy wymaga zintegrowanie funkcji kamery z programem PLC w systemie automatyzacji, zaprogramowanie interfejsu i przesłanie danych w czytelnej formie. Zwykle potrzeba na to wielu osobogodzin. Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth nowa architektura oprogramowania wykona całą tę pracę za Ciebie. Producenci maszyn mogą integrować funkcje jako aplikacje w prosty, otwarty i bezpieczny sposób, tak jak na smartfonie, oraz indywidualizować swoje rozwiązania przy minimalnym wysiłku.

Standardowe języki PLC, takie jak PLCopen i G-Code, wciąż sprawdzają się znakomicie w tradycyjnych zadaniach związanych z automatyzacją. Gdy jednak producent maszyny chce zintegrować z nią inne funkcje, np. dotyczące łączności lub wizualizacji, systemy wykonawcze nie wystarczą. Przeprogramowanie istniejących funkcji napisanych w językach informatycznych na języki PLC jest czasochłonne i nieekonomiczne. Znacznie spowalnia tworzenie nowych maszyn, zwłaszcza że na całym świecie brakuje programistów znających języki PLC. Dlatego tak bardzo potrzebna jest platforma ctrlX AUTOMATION:

  • Nowa generacja układów sterowania ctrlX CORE oddziela sprzęt od oprogramowania.
  • Otwarty system operacyjny Linux działający w czasie rzeczywistym spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące pracy w czasie rzeczywistym i dalekosiężnej łączności.
  • Układ sterowania umożliwia programowanie funkcji w dowolnym języku informatycznym lub języku IoT, i po raz pierwszy pozwala na użycie nowoczesnych technologii aplikacji.
  • Rozwiązanie ctrlX Data Layer umożliwia bezproblemową wymianę danych dostępnych w czasie rzeczywistym i innych danych między aplikacjami w różnych domenach.

Łączenie usług jest równie łatwe jak za pomocą smartfonu

Nowa platforma sterowania ctrlX CORE eliminuje granice między platformami różnych urządzeń. Jako przyłączana karta może być używana w komputerach przemysłowych, wbudowanych układach sterowania i systemach napędów. W porównaniu ze znanymi dotychczas platformami ma znacznie większą moc obliczeniową, choć zajmuje tyle samo miejsca. W rezultacie producenci maszyn mogą integrować wiele zadań, które dawniej wymagały instalacji na dodatkowym sprzęcie.

System ctrlX CORE opiera się na systemie operacyjnym Linux działającym w czasie rzeczywistym ― najbardziej stabilnym i bezpiecznym systemie na świecie. Zapewnia wyjątkową swobodę podczas konfigurowania funkcji sterowania i zarządzania tymi funkcjami. Intuicyjne procesy projektowania oparte na przeglądarce umożliwiają programistom dostęp do wielu aplikacji z zestawu narzędzi ctrlX WORKS.

W rezultacie programiści mogą zarządzać aplikacjami sterującymi i funkcjonalnymi oraz rozszerzać je, a w razie potrzeby uzupełniać za pomocą oprogramowania open source. Dziś priorytetem jest gromadzenie, przekierowywanie lub wstępne przetwarzanie danych w różnych domenach. Producenci maszyn mogą kupować aplikacje na platformach programistycznych lub tworzyć je samodzielnie w dowolnym języku. Zestaw narzędzi ctrlX WORKS obsługuje nie tylko standardowe języki PLC, takie jak IEC 61131 lub PLCopen, lecz również języki wysokiego poziomu (C++), najnowsze języki skryptowe (Python, Java lub Node-RED) oraz nowe języki programowania graficznego (Blockly).

Indywidualizacja maszyn za pomocą aplikacji

Każda aplikacja stanowi odrębny kontener oprogramowania. Dodawanie lub usuwanie aplikacji nie ma wpływu na cały system. Producenci maszyn instalują tylko te aplikacje, których życzy sobie klient, i dostosowują maszynę do jego potrzeb. W razie potrzeby aplikacje mogą dostarczać i odczytywać dane dostępne w czasie rzeczywistym i inne dane. Podobnie jak w przykładzie dotyczącym instalacji kamery na smartfonie, różne aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do urządzeń, wykorzystywać dane tych urządzeń i przesyłać je do innych instancji.

Aby to umożliwić, firma Bosch Rexroth utworzyła rozwiązanie ctrlX DataLayer - system wymiany informacji, czyli „centralny system nerwowy”. Każda aplikacja wysyła swoje dane do systemu ctrlX Data Layer w sposób zorientowany na transakcje i wyszukuje tam wymagane dane. Każda wartość ma jasno zdefiniowany adres tekstowy. Ponadto platforma automatyzacji generuje w czasie rzeczywistym obraz procesu, który może być przekazywany bezpośrednio za pomocą protokołu OPC UA. W ten sposób ctrlX AUTOMATION udostępnia wszystko, co jest potrzebne do rozszerzania maszyn o sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe.

Aktualizacje przedłużają okres eksploatacji produktu

W porozumieniu z użytkownikiem producent maszyn może modyfikować poszczególne aplikacje w każdej chwili bez zmiany planu początkowego. Upraszcza to aktualizacje i sprawia, że system automatyzacji będzie działa również w przyszłości, z nowymi standardami komunikacyjnymi i innowacyjnymi funkcjami. Aktualizowanie funkcji to ważna część oferty na przykład w przypadku drukarek 3D.

Platforma ctrlX AUTOMATION zmienia reguły gry w świecie automatyzacji dzięki nowej architekturze oprogramowania. Po raz pierwszy producenci maszyn mogą integrować, łączyć i aktualizować funkcje w sposób równie łatwy, otwarty i bezpieczny jak na smartfonie. Aplikacje, które mogą być programowane w różnych językach informatycznych, zmniejszają koszty prac projektowych i otwierają drzwi do nowego, bardziej elastycznego świata automatyzacji przyszłości.