Bosch Rexroth dostarcza napęd hydrauliczny urządzeń pokładowych do trzech lodołamaczy liniowych LL800 i jednego czołowego LC1200 powstających na zamówienie RZGW Gdańsk

| Wydarzenia

Bosch Rexroth dostarcza napęd hydrauliczny urządzeń pokładowych do trzech lodołamaczy liniowych LL800 i jednego czołowego LC1200 powstających na zamówienie RZGW Gdańsk

W ramach zawartej w 2019 roku umowy z Morską Stocznią Remontową
Gryfia SA, firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. dostarcza w 2020 roku napędy
hydrauliczne urządzeń pokładowych do trzech lodołamaczy liniowych
LL800 i jednego czołowego LC1200 budowanych w stoczni w
Szczecinie. Jednostki powstają pod nadzorem Polskiego Rejestru
Statków na zamówienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku i mają docelowo pełnić służbę w rejonie dolnej Wisły w
obszarze odpowiedzialności RZGW Gdańsk.

Lodołamacz czołowy przeznaczony jest do rozbijania zatorów lodowych i wyłamywania rynien w pokrywie lodowej, natomiast lodołamacze liniowe przeznaczone są do rozszerzania rynny wyłamanej przez lodołamacz czołowy, a także jej wyłamywanie w obszarach niedostępnych dla lodołamaczy czołowych oraz do utrzymania drożności w rynnie.

Układ hydrauliczny sterowany elektrycznie dostarczany przez Bosch Rexroth
umożliwia realizację następujących czynności:

 • podnoszenie / opuszczanie nadbudówki,
 • składanie / wystawianie masztu
 • wystawianie / składanie pantografu, na którym zamocowany jest radar
 • podłączenie innych urządzeń hydraulicznych.

W układzie napędu i sterowania można wyróżnić n/w główne podzespoły:

 • agregat hydrauliczny będący głównym źródłem ciśnienia w układzie,
  na który składają się m.in. zbiornik o pojemności 200L oraz dwa
  zespoły pompowe (jeden jako rezerwowy) z pompami
  wielotłoczkowymi A10VSO 18 DR/31R-PPA12N00 o zmiennej
  wydajności o wydatku maksymalnym ograniczonym do 16,5 𝑐𝑚3 𝑜𝑏𝑟
  z silnikami elektrycznymi o mocy 6,8 kW w trybie pracy S2 – 30 minut,
  generującymi przepływ 22 𝑙/𝑚𝑖𝑛 i 160 bar ciśnienia każdy,
 • zespół cylindra nadbudówki służący do napędu nadbudówki oraz do
  generowania sygnału do załączenia sygnalizacji akustycznej i
  świetlnej podczas ruchu nadbudówki. Składają się na niego m.in. blok
  zaworowy nabudowany na króciec przyłączeniowy cylindra 125/90 o
  skoku 1830mm dla lodołamacza liniowego i 1875mm dla czołowego,
 • zespół cylindra masztu służący do pochylania i stawiania masztu,
  składający się m.in. z cylindra 100/56 i skoku 469mm dla LC1200 i
  383mm dla LL800 oraz nabudowanego na króciec cylindra bloku
  zaworowego z zaworem przelewowym i hamulcowym,
 • zespół cylindra radaru służący do napędu pantografu, na którym
  zamocowany jest radar. Na zespół cylindra składa się m.in. cylinder
  50/36 o skoku 335mm oraz zawór pękniętego przewodu wkręcony w
  króciec cylindra,
 • blok regulatora do ograniczenia przepływu zasilającego główny blok
  sterowania,
 • blok zaworowy z zaworami hamulcowymi do zabezpieczenia
  pantografu przed samoczynnym opadaniem oraz przed nadmiernym
  wzrostem ciśnienia w komorach cylindra w skutek zmian
  temperaturowych,
 • trzysekcyjny główny blok hydrauliczny do sterowania elektrycznego
  ruchami poszczególnych cylindrów oraz do regulacji ich prędkości i
  siły,
 • zespół pompki ręcznej ze zbiornikiem jako awaryjne źródło energii dla
  układu hydraulicznego do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych tj.
  np. w przypadku zaniku napięcia elektrycznego na jednostce,
 • elementy funkcjonalne do zabudowy w instalacji.

Ze względu na ciężkie warunki pracy, wszystkie cylindry wyposażone są w zgarniacze lodu oraz bezobsługowe, nierdzewne łożyska wahliwe. Projekt napędu hydraulicznego powstał w dziale projektowym DCEE/STS1-PL w biurze w Gdańsku i został zatwierdzony oraz dopuszczony do realizacji przez PRS. Montaż podzespołów jest realizowany przez serwis DCEE/SVC-PL w centrali firmy w Warszawie. Tam także odbywają się próby w obecności inspektora oraz odbiory podzespołów na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją przez inspektora z Polskiego Rejestru Statków. Pierwsza partia dostawy na jeden lodołamacz czołowy LC1200 i jeden liniowy LL800 trafiła już do klienta w lutym 2020. Druga dostawa na pozostałe dwa lodołamacze liniowe przewidziana jest na koniec 2020 roku.