Farnell przeprowadził trzecią ankietę na temat Internetu Rzeczy

| Wydarzenia

Farnell opublikował wyniki najnowszego badania na temat Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), które ukazują rosnącą rolę IoT w automatyce przemysłowej i w aplikacjach sterowania, kluczowych z punktu widzenia wdrażania idei Przemysłu 4.0. Ankieta jest przeprowadzana co roku i pozwala pozyskiwać wgląd w ten ważny rynek.

Farnell przeprowadził trzecią ankietę na temat Internetu Rzeczy

Trzy segmenty, które przewodzą w aplikacjach IoT, to obecnie automatyka przemysłowa i sterowanie (25%), automatyka domowa (18%) oraz sztuczna inteligencja (12%). Pomimo, że wspomniana automatyka przemysłowa i sterowanie są postrzegane jako kluczowe rynki dla IoT, jest zrozumiałym, że wdrażanie idei Przemysłu 4.0 przebiega wciąż dosyć wolno, głównie ze względu na obawy o bezpieczeństwo (32%) i brak strategii biznesowych (30%), które utrudniają integrację inteligentnych rozwiązań produkcyjnych. Bezpieczeństwo pozostaje wciąż najważniejszą kwestią, o którą dbają programiści (29%), tworząc własne projekty. Jest to także ich główny powód zmartwień (36%). Na kolejnych miejscach na liście obaw znalazły się wątpliwości co do łączności i zdolności do współpracy ze sobą różnych urządzeń.

Postrzegana wartość danych zbieranych przez urządzenia IoT podłączone do sieci ma istotne znaczenie w procesie wdrażania Internetu Rzeczy. Urządzenia i systemy autonomicznie wymieniają ze sobą dane i przechowują je, a dzięki tak gromadzonym zbiorom danych firmy i instytucje mogą modernizować swoje działania, zwiększać zyski lub zmniejszać koszty w zakresie różnorodnych działalności, jednocześnie poprawiając jakość, zwiększając efektywność, zgodność z wymogami i korzystając z zalet konserwacji predykcyjnej. Zwiększenie produktywności i usprawnienie produkcji to dla 48% respondentów główne powody, by korzystać z IoT w swoich projektach.

Ankietowani nadal wdrażają sztuczną inteligencję, jako część tworzonych przez siebie rozwiązań. Spośród nich 39% podało, że już obecnie korzysta z AI we własnych projektach, a kolejne 47% twierdzi, że chętnie by skorzystało ze sztucznej inteligencji w przyszłych wdrożeniach. Jako najczęściej wykorzystywane czujniki w urządzeniach IoT podawano sensory środowiskowe, stosowane by mierzyć temperaturę, wilgotność, ciśnienie, gazy i inne parametry. Trend ten utrzymuje się stale od trzech lat. Jako kluczowe elementy budowanych projektów IoT 48% respondentów wykorzystuje komputery jednopłytkowe.

Badanie Farnella pokazało, że Internet Rzeczy wciąż jest bardzo istotnym elementem przyszłych projektów. Jednakże na pytanie czy firmy, w których pracują ankietowani, starają się wyjść na wiodące pozycje na rynku IoT w przyszłości, niemal połowa (49%) odpowiedziała, że ich przekonanie, że pracodawca będzie jednym z liderów w kształtowaniu IoT mieści się w granicy od 0 do 25%. Jedynie 11% ankietowanych spodziewa się, że będzie na czele rozwoju IoT, i że ma jasną wizję na temat przyszłości Internetu Rzeczy.

W 2020 roku, ze względu na wpływ pandemii COVID-19 na przemysł IoT, opracowano wiele nowych urządzeń i systemów medycznych, które mają potencjał, by w przyszłości napędzać zapotrzebowanie na sprzęt medyczny o bogatszych funkcjach komunikacyjnych. IoT zmienia sposób w jaki diagnozuje się pacjentów, jak się ich leczy, monitoruje oraz jak śledzi się postęp szczepień, zarządza zasobami, itp. Jedna czwarta uczestników ankiety spodziewa się, że medycyna będzie kolejnym dużym sektorem rynku, który silnie skorzysta z innowacji dzięki łączności IoT. Wykorzystanie komputerów jednopłytkowych jako serca projektów IoT również wpisuje się w trendy projektowe - inżynierowie-projektanci chętnie sięgali po zestawy deweloperskie i komputery jednopłytkowe w trakcie prac prowadzonych we własnych domach.

Ankieta Farnell na temat IoT za 2020 rok dostarcza także informacji na temat decyzji dotyczących łączności w projektach IoT, tj. preferencji co do stosowania interfejsów kablowych lub bezprzewodowych, lubianych producentów, najbardziej popularnych komputerów jednopłytkowych, wykorzystywanych w nowych projektach IoT, najpowszechniej używanych języków programowania i ulubionych interfejsów komunikacyjnych. Pełne wyniki Trzeciej Globalnej Ankiety IoT na stronie Farnell w Europie - https://pl.farnell.com/iot-trends-2021.

źródło: Farnell