„Hägglunds to the Core”- Bezpośredni napęd, bezpośrednie wyniki

| Wydarzenia

„Hägglunds to the Core”- Bezpośredni napęd, bezpośrednie wyniki

Jeśli w Twoim biznesie ruch ma podstawowe znaczenie, pamiętaj, że nam zależy na tym samym. Każdy aspekt rozwiązania firmy Hägglunds – od hydraulicznych układów napędowych po wiedzę i wsparcie techniczne – zapewnia i zabezpiecza ruch, który jest dla Ciebie tak ważny. To zobowiązanie o charakterze absolutnym, zarówno w wymiarze technicznym jak i osobistym. Jeśli to nie prowadzi Cię do przodu, to po prostu nie jest Hägglunds.

Pomiędzy silnikiem Hägglunds a obracającym się wałem nie ma żadnych innych elementów. Wszystko jest blisko siebie, tak jak w przypadku relacji między Tobą a nami. Jesteśmy z Tobą w dowolnym miejscu na świecie, w naszych oddziałach lub korzystając z najnowocześniejszych systemów komunikacji, chcąc zapewnić Ci odpowiednią wydajność i zwiększyć Twoją produktywność.To motywacja do działania i nowy wymiar partnerstwa. Ponieważ to „Hägglunds to the Core”.

 

„Hägglunds to the Core”

Od ponad 50 lat projektujemy układy bezpośredniego napędu hydraulicznego, których podstawowym atutem jest niezawodność. Bez konieczności stosowania przekładni i bez efektu przewymiarowania – nasze rozwiązania zapewniają niezrównany moment obrotowy i ochronę przed przeciążeniem. Możesz więc śmiało iść naprzód. Innymi słowy, możesz liczyć na długotrwałą wydajność. A przez cały okres użytkowania sprzętu oferujemy Ci nasze wsparcie.

Jakie argumenty przemawiają za przejściem na układy napędowe Hägglunds? Najlepszym dowodem są klienci, które już je mają. Nowoczesne napędy Bosch Rexroth do maszyn i urządzeń wykorzystywane są w przemyśle gumowym

Solidna konstrukcja i najnowocześniejsza technologia produktów firmy Hägglunds są wynikiem światowej klasy wykonania. Nasi wykwalifikowani specjaliści posiadają certyfikaty napraw produktów Hägglunds, co zapewnia solidną pewność, że prace zostaną wykonane prawidłowo.

Nasza oferta obejmuje:

 

  • Naprawy o stałej cenie
  • Preferowane czasy realizacji napraw
  • Wymianę części

  • Uaktualnienia produktów

 

Bezpośredni układ hydrauliczny

Bezpośrednie napędy hydrauliczne z oferty firmy Bosch Rexroth stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w maszynach wykorzystywanych przez segment przetwórstwa gumy.  

 

Napędy Bosch Rexroth znajdują zastosowanie w mikserach, walcarkach, wytłaczarkach, kalandrach, maszynach do konfekcji opon, prasach wulkanizacyjnych, a także na końcowym etapie kontroli i składowania opon. Produkty firmy są obecne wszędzie tam, gdzie trzeba sterować prędkością obrotową od zera do wartości maksymalnej, zachowując jednocześnie kontrolę nad momentem napędowym.

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny stawia coraz wyższe wymagania odnośnie redukcji oporu toczenia, zwiększenia odporności na ścieranie czy przyczepności do nawierzchni, a także niższej emisji substancji toksycznych itd.  Wymusza to konieczność stosowania większej ilości krzemionki (dwutlenku krzemu) w mieszankach gumowych przeznaczonych do produkcji opon. Z kolei zwiększenie użycia krzemionki spowodowało duże zmiany w procesie mieszania gumy i tworzenia mieszanek gumowych. Na niekorzyść zmieniają się również ceny surowców, w związku z czym poszukuje się alternatywnych materiałów, co w efekcie prowadzi do konieczności optymalizacji procesu sporządzania mieszanki. 

Optymalizacja  ww. procesu, mająca na celu dostosowanie się do zmieniających się wymogów rynku, wymaga zastosowania elastycznego napędu w takich urządzeniach jak miksery i walcarki. I taką właśnie cechę posiadają bezpośrednie napędy, czyli takie, w których wał napędzany urządzenia (np. miksera) połączony jest bezpośrednio z silnikiem hydraulicznym (brak elementów pośrednich w postaci przekładni mechanicznej).

Właściwości napędów hydraulicznych pozwalają na szybką regulację prędkości wału obrotowego od zera do prędkości maksymalnej (bezstopniowo), szybką reakcję na sterowanie (niski moment bezwładności), a także łatwy rozdział mocy i sterowania dla kilku wałów/napędów (np. synchronizacja wałów w mikserach). Zastosowanie napędu hydraulicznego pozwala na dokładną kontrolę prędkości i momentu obrotowego. Ponadto istnieje możliwość dostosowania napędu do różnych materiałów i procesów, a także optymalizacji wydajności maszyny i jakości produktów.

Zasadniczą konstrukcję napędu stanowią dwa zespoły: agregat hydrauliczny w postaci szafy (z silnikiem elektrycznym napędzającym pompę zmiennej wydajności i zbiornikiem oleju hydraulicznego) i silnik tłokowy promieniowy, cechujący się bardzo zwartą budową. Opcjonalnie agregat może być wyposażony w lokalny sterownik, sterujący całą pracą agregatu i jednocześnie wpływający na parametry pracy napędu.

Na czym  polega wyższość napędów bezpośrednich oferowanych przez firmę Bosch Rexroth nad  standardowymi rozwiązaniami? Prawidłowo zwymiarowany i dobrany do konkretnej aplikacji bezpośredni napęd hydrauliczny cechuje się w zasadzie nieograniczonym obszarem pracy ciągłej. Istnieje możliwość sterowania prędkością od zera do wartości maksymalnej przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego momentu napędowego, wymaganego w wielu aplikacjach, np. przy mieszaniu różnych materiałów.

Napęd hydrauliczny umożliwia pracę w dwóch kierunkach – do przodu i do tyłu (zarówno  w trybie przyspieszania, jak i hamowania), co przydatne jest np. w mikserach. System jest dość elastyczny pod względem zabudowy co w połączeniu z jego modułową budową umożliwia łatwą rozbudowę systemu i dopasowanie mocy napędu do aktualnego zapotrzebowania.

Niski moment bezwładności napędu hydraulicznego zapewnia m.in. wymaganą przepisami dla walcarek funkcję bardzo szybkiego zatrzymania awaryjnego w celu maksymalnego bezpieczeństwa personelu (Quick Stop). Według obecnie obowiązującej normy walce muszą się zatrzymać awaryjnie w zakresie kąta mniejszego niż 1 radian, czyli około 57°, co odpowiada w przybliżeniu drodze 350 mm. Zainstalowany nowy układ napędowy Hägglunds zatrzymuje się w zakresie 3°, co stanowi tylko około 18 mm drogi. 

Napęd hydrauliczny bardzo szybko adaptuje się do nowych warunków, co pozwala producentom dokonywać modyfikacji, by przystosować go np. do mieszania różnych składników. Zastosowanie tego rodzaju napędów zapewnia większą produktywność i lepszą kontrolę każdej maszyny/części w linii technologicznej, dzięki doskonałej kontroli prędkości, momentu obrotowego i pozycji wału. Niebagatelnym aspektem jest oszczędność miejsca – usytuowanie agregatu hydraulicznego względem maszyny może być dowolne, czego nie można powiedzieć o standardowym układzie napędowym. Rozwiązania proponowane przez firmę Bosch Rexroth zapewniają też większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty eksploatacji.

Lepsza wydajność i spokój ducha

Gdziekolwiek jesteś, niezależnie od branży, nasz zespół serwisowy będzie Cię wspierał – a Twoja produktywność będzie w centrum naszej uwagi. Specjaliści Hägglunds, działający na całym świecie i przez całą dobę, przeprowadzą odpowiednie czynności rzetelnie i w jak najkrótszym czasie, optymalizując funkcjonalność konkretnego rozwiązania.