Cyfrowy serwis hydrauliki zapewnia oszczędności

| Wydarzenia

Cyfrowy serwis hydrauliki zapewnia oszczędności

Pakiet CytroConnect Solutions obejmuje wielopoziomowe usługi cyfrowe, których celem jest ograniczenie do minimum nieplanowanych przestojów oraz związanych z nimi kosztów serwisu i innych kosztów w sektorze recyklingu

  • Efektywne monitorowanie nożyc złomowych, rozdrabniarek i pras
  • Trzy pakiety usług dostosowanych do różnych wymagań
  • Zapobieganie przestojom: monitorowanie w czasie rzeczywistym i analizy oparte na danych

Pakiety usług CytroConnect Solutions firmy Bosch Rexroth pomagają przedsiębiorstwom z branży recyklingu w unikaniu kosztów przestojów, a nawet kar umownych. Pakiety te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i obejmują monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie częściami zamiennymi. Ułatwiają utrzymanie systemów hydraulicznych, takich jak nożyce złomowe, rozdrabniarki i prasy. Połączenie najnowocześniejszej technologii Internetu rzeczy (IoT) i doświadczenia w dziedzinie hydrauliki ogranicza do minimum niezbędne prace serwisowe oraz przedłuża okres użytkowania maszyn.

Odzyskiwanie i wykorzystywanie surowców wtórnych jest powszechnie przyjętą praktyką. Jeśli jednak stanowi część łańcucha dostaw, wymaga działania pod presją czasu. Dlatego urządzenia potrzebne do tego celu muszą być w ciągłej gotowości do pracy. Awaria maszyn do recyklingu z napędami hydraulicznymi, takich jak nożyce złomowe, rozdrabniarki i prasy, naraża firmę na kary umowne. Gdy ciężarówki, pociągi lub statki muszą czekać na załadunek, wynikające stąd koszty mogą szybko osiągnąć kwoty pięcio-, a nawet sześciocyfrowe. Specjaliści, których ciągle brakuje, muszą nadzorować wiele miejsc jednocześnie, co powoduje opóźnienia prac serwisowych. Poza tym firmy recyklingowe marnują materiały i pieniądze, prewencyjnie wymieniając elementy hydrauliczne, które wciąż pracują doskonale, po upływie ustalonego okresu. Firma Bosch Rexroth pomaga swoim klientom w rozwiązaniu wszystkich tych problemów ekonomicznych i zmniejszeniu ryzyka finansowego, oferując im trzy pakiety usług – CytroConnect Monitor, Maintain i Predict.

 

Stawka ryczałtowa: zapobieganie przestojom za stałą opłatą miesięczną

Pakiet CytroConnect Predict pozwala operatorom systemów znacznie zwiększyć trwałość eksploatacyjną komponentów. Na podstawie analiz statystycznych i szczegółowych raportów o stanie urządzeń specjaliści z firmy Bosch Rexroth udzielają zaleceń dotyczących konserwacji i serwisu na tyle wcześnie, aby odpowiednie komponenty można było wymienić zgodnie z planem. Dzięki temu klient może ograniczyć prace serwisowe nawet o 50%. Sprawność maszyn dodatkowo optymalizują usługi uzupełniające, takie jak kompleksowy system zarządzania częściami zamiennymi z gwarantowaną dostawą w ciągu 24 godzin. Opłaty za usługi zwykle amortyzują się w ciągu roku, choć w niektórych przypadkach wystarczy do tego eliminacja jednego przestoju. Ilustruje to następujący przykład:

Dzięki analizie statystycznej i prewencyjnej konserwacji nożyc złomowych międzynarodowa firma posiadająca ponad 100 placów recyklingowych może trwale wyeliminować wysokie koszty przestojów. Gdyby statki załadowane stalowymi kulkami nie mogły odpłynąć w terminie, narażałoby to tę firmę na koszt każdego przestoju wynoszący około 600 EUR i kary umowne do 100 000 EUR za każdy dzień. Zużycie nożyc złomowych jest szybko wykrywane na podstawie skoków ciśnienia i momentów obrotowych silników elektrycznych. W rezultacie operator może wymienić narzędzia w sposób zaplanowany. Zmniejsza to obciążenie pracowników serwisu, którzy i tak muszą obsługiwać wiele węzłów systemu. Rozwiązywanie problemów, konserwacja urządzeń oraz planowanie prac i zamawianie części zamiennych zajmują im teraz znacznie mniej czasu. Ponadto monitoring umożliwia zaoszczędzenie energii, ponieważ pozwala unikać pracy systemu przy zwiększonym poborze energii elektrycznej.

Inna firma recyklingowa unika nieplanowanych przestojów i wynikających z nich kosztów, przeprowadzając analizy statystyczne dotyczące rozdrabniarek odpadów. Dzięki temu rozdrobnione odpady są dostarczane do cementowni i wykorzystywane jako paliwo. W przeszłości awarie pomp hydraulicznych i silników elektrycznych regularnie narażały tę firmę na kary umowne oraz dodatkowe koszty przechowywania dostarczonych odpadów. Teraz obciążenie działu serwisowego, w którym i tak brakowało specjalistów, zostało trwale zredukowane.

Oprócz kompleksowego pakietu CytroConnect Predict firma Bosch Rexroth oferuje również podstawowy pakiet CytroConnect Monitor, który umożliwia monitorowanie pracy urządzenia w czasie rzeczywistym tylko z dostępem do danych maszyny z ostatnich 24 godzin. Pakiet CytroConnect Maintain jest natomiast zalecany przez Bosch Rexroth jako wprowadzenie do analiz opartych na regułach i danych. Monitoruje on w tle stan komponentów, wykorzystując predefiniowane reguły, wysyła ostrzeżenia o uszkodzeniach i wspomaga ciągłą optymalizację aplikacji z wykorzystaniem regularnych raportów na temat wydajności i wykorzystania.

Wszystkie trzy pakiety obejmują niezbędne konsole i czujniki. Korzystając z tych inteligentnych, zrównoważonych rozwiązań, firmy recyklingowe szybko i łatwo odniosą korzyści wynikające z eliminacji przestojów.

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad  31 100 osób i odnotowała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 6,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 402 600 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2021 r.). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2021 roku obrót w wysokości 78,7 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją grupy Bosch jest mobilność, która jest rozwijana w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia“. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata.
Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 76 300 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 128 miejscach na całym świecie, a także około 38 000 twórców oprogramowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

 

Kontakt dla czytelników:

inż. Aleksander Kalisiak

Tel.: +48 (22) 738 19 34

E-Mail: aleksander.kalisiak@boschrexroth.pl

www.boschrexroth.pl