Cel: zero węgla

| Wydarzenia

Cel: zero węgla

OMRON stał się członkiem inicjatyw Grupy Klimatycznej „EP100” i jest pierwszą japońską firmą w branży produkcyjnej i czwartą japońską firmą ogólne, która dołączyła do EP100 — inicjatywy, która skupia ponad 120 innowacyjnych firm energetycznych zaangażowanych w pomiary i raportowanie wydajności energooszczędności.  

W związku z dołączeniem działów automatyki przemysłowej i opieki zdrowotnej OMRON do inicjatywy firma zobowiązuje się do podwojenia swojej wydajności energetycznej. Celem jest dwukrotne zwiększenie wielkości sprzedaży w przeliczeniu na gigawatogodziny (GWh) do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 2016 r. „Wydajność energetyczna” jest wskaźnikiem, który ma na celu zmniejszenie zużycia energii i jednoczesne zwiększenie wydajności i jakości.

Zero węgla w 2050 r.

W swojej długoterminowej wizji Shaping the Future 2030 zapoczątkowanej w kwietniu 2022 r. firma OMRON zadeklarowała zaangażowanie w rozwiązanie problemów społecznych w ramach swojej działalności. Poprzez przekształcenie organizacji w następnych latach firma OMRON planuje odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa, takie jak neutralność klimatyczna w zakresie emisji dwutlenku węgla. Firma OMRON jest zaangażowana w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i tworzenie społeczeństwa opierającego się na technologiach bezwęglowych poprzez oszczędność energii i wykorzystywanie jej w bardziej zrównoważonej formie. 

Wyjątkowe inicjatywy z zakresu wydajności energetycznej

Od ponad dziesięciu lat dział automatyki przemysłowej OMRON w swoim zakładzie w Ayabe (w prefekturze Kyoto w Japonii) i innych fabrykach pracuje nad równoważeniem jakości i wydajności, nie zapominając o globalnej ochronie środowiska. Dostarczanie technologii i zebrana dzięki tym działaniom wiedza techniczna zapewnia firmie OMRON pozycję lidera branży produkcyjnej w zakresie poprawy wydajności energetycznej. Produkty i usługi wykorzystywane są nie tylko w zakładach produkcyjnych firmy OMRON, ale również u klientów.

Toby Morgan, Senior Manager of Built Environment w Grupie Klimatycznej „EP100”, powiedział: „Cieszymy się, że OMRON dołączył do inicjatywy EP100 łączącej ponad 120 innych członków angażujących się w osiąganie większej wydajności niższym kosztem. Poprzez zadeklarowanie chęci poprawy efektywności energetycznej firma OMRON wykazuje ambicje, demonstrując, w jaki sposób inne mogą obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla, zmniejszyć koszty i przyspieszyć przejście na gospodarkę odporną na zmiany klimatu”.

Yoshihito Yamada, prezes i dyrektor generalny OMRON Corporation, również wypowiedział się na temat przystąpienia do inicjatywy EP100: „W długoterminowej wizji OMRON na najbliższe 10 lat, Shaping the Future 2030, określiliśmy przyczynienie się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jako jedną z kwestii, którymi chcemy się zająć w ramach naszej działalności. Firma OMRON poważnie traktuje swoje zaangażowanie w rozwiązanie problemu zmian klimatycznych, z jakim mierzy się społeczeństwo, a przystąpienie do inicjatywy EP100 jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji naszych ambicji dotyczących neutralności klimatycznej”.  

Yamada kontynuuje: „Chcemy promować neutralność węglową w całym łańcuchu, wspierając naszych klientów w ograniczaniu emisji poprzez nasze inicjatywy i rozwiązania. Świadomość klimatyczna jest nie tylko częścią naszej odpowiedzialności za planetę, ale także kluczowym czynnikiem wyróżniającym nas w aspekcie przyszłościowego zabezpieczenia naszej działalności”.

Dowiedz się więcej o inicjatywach firmy OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju.