Bezpłatny dostęp do oprogramowania pojazdów roboczych

| Wydarzenia

Firma Bosch Rexroth udostępnia wszystkim producentom i partnerom dostępne oprogramowanie pojazdów.

Bezpłatny dostęp do oprogramowania pojazdów roboczych

Firma Bosch Rexroth zapewnia producentom maszyn roboczych bezpłatny dostęp do swojej standardowej oferty oprogramowania BODAS, które umożliwia sterowanie maszynami samobieżnymi. Za pośrednictwem platformy cyfrowej myBODAS partnerzy OEM mogą bez żadnych opłat pobierać zatwierdzone pakiety oprogramowania do różnych zastosowań, aby je przetestować i dostosować do własnych wymagań. Korzystając ze sprawdzonych modułów, mogą oni zaoszczędzić czas, zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i obniżyć koszty. Opłaty za oprogramowanie pobierane są tylko wtedy, gdy jest ono używane w procesie produkcji seryjnej. Stosuje się wówczas model płatności, który zapewnia przejrzystość, elastyczność i łatwość obsługi rozliczeń.

Oprogramowanie do sterowania układu hydraulicznego, automatyzacji, łączności czy elektryfikacji odgrywa bardzo ważną rolę na dynamicznie rozwijającym się rynku pojazdów roboczych. Aby z powodzeniem sprzedawać maszyny samobieżne, producenci oryginalnego sprzętu (OEM) muszą tworzyć swoje nowe produkty szybciej, w sposób bardziej efektywny ekonomicznie, zmniejszając równocześnie ryzyko funkcjonalne i finansowe.

Po zarejestrowaniu się i potwierdzeniu warunków używania oprogramowania producent lub partner uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów oprogramowania aplikacyjnego (AS) BODAS, takich jak eDA dla hydrostatycznych napędów jezdnych. Moduły te są tworzone zgodnie z obowiązującymi standardami i spełniają wymagania z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W ten sposób firma Bosch Rexroth pomaga przedsiębiorstwom produkcyjnym różnej wielkości w zarządzaniu coraz bardziej złożonymi procesami rozwoju produktów, zwłaszcza w warunkach ograniczonego dostępu do fachowej wiedzy i zasobów, a także w szybszym aktualizowaniu i rozszerzaniu oferty.

Programiści zatrudnieni w firmach producentów OEM mogą skupić się na wybranych korzyściach dla klientów oraz szybszym udostępnianiu nowych funkcji i maszyn. Mogą również szybciej rozwijać swoje oferty, wykorzystując moduły oprogramowania zatwierdzone dla sprzętu firmy Bosch Rexroth.

Nowe formy współpracy cyfrowej
Dzięki trzem liniom produktów – ASrun, ASopen i ASlib – otwarty ekosystem oprogramowania aplikacyjnego (AS) BODAS jest dostosowany do wymagań programistów oraz specjalistów ds. aplikacji i systemów. Ponadto bezpłatnie dostępna platforma myBODAS zapewnia techniczną podstawę nowoczesnej współpracy cyfrowej. Partnerzy mogą korzystać z elastycznych procesów rozwoju produktów, nie ponosząc początkowych nakładów inwestycyjnych.

Rozwój automatyzacji i rosnące znaczenie oprogramowania
Nasz otwarty ekosystem jest cały czas rozszerzany o standaryzowane moduły z obszerną dokumentacją. Platforma myBODAS oferuje więc zawsze najnowszy zestaw narzędzi do różnych zastosowań związanych ze sterowaniem maszynami samobieżnymi. Zapotrzebowanie na rozwiązania do automatyzacji jest coraz większe, pojawia się też coraz więcej funkcji wspomagających, takich jak ocena ładunku, wykrywanie położenia czy wykrywanie przestrzenne. Wszystko to sprawia, że ekosystem ten jest coraz bardziej atrakcyjną ofertą.