Zrównoważony rozwój to kwestia usług serwisowych

| Wydarzenia

Przez długi czas zrównoważony rozwój nie był priorytetem w przemyśle produkcyjnym. Obecnie ulega to zasadniczej zmianie, ponieważ wiele czynników sprawia, że przemiany są nieuniknione. Wiele firm rozp

Zrównoważony rozwój to kwestia usług serwisowych

Przez długi czas zrównoważony rozwój nie był priorytetem w przemyśle produkcyjnym. Obecnie ulega to zasadniczej zmianie, ponieważ wiele czynników sprawia, że przemiany są nieuniknione. Wiele firm rozpoczęło już swoją transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że wymagania i kierunki rozwoju przemysłu produkcyjnego prowadzą do wzrostu zainteresowania zrównoważonym rozwojem i wspierającymi go usługami.

Wielu osobom zrównoważony rozwój kojarzy się przede wszystkim z ochroną środowiska. Jednak za tym hasłem kryją się nie tylko aspekty ekologiczne, ale także różnorodne kwestie społeczne i ekonomiczne. Temat zrównoważonego rozwoju zadomowił się już w pełni w sektorze konsumenckim. Coraz więcej firm z sektora B2C specjalizuje się w regeneracji i sprzedaży używanych produktów. Teraz również sektor produkcyjny coraz bardziej otwiera się na zrównoważony rozwój i odkrywa ten aspekt jako ważny czynnik tworzenia wartości dodanej.

Klienci oczekują świadomości ekologicznej i społecznej

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju została wywołana przez różne czynniki, takie jak brak materiałów w wyniku niedoboru surowców czy przerwania łańcucha dostaw. Ważnym celem jest również ochrona naturalnych zasobów surowcowych, przyczyniająca się do bardziej zrównoważonego rozwoju w przemyśle. Firmy, które stawiają na zrównoważony rozwój, odnoszą wiele korzyści, takich jak wyższa efektywność, niższe koszty, mniejsze ryzyko, a także większa konkurencyjność.

Świadomość ekologiczna i społeczna firmy jest dziś podstawowym kryterium zakupu dla klienta końcowego. Zrównoważony rozwój jest pożądany w całym łańcuchu tworzenia wartości dodanej. Aby wprowadzić zrównoważoną produkcję, konieczne jest zatem uwzględnienie całego cyklu życia produktów. W świecie automatyzacji niezbędna jest więc zmiana sposobu myślenia. Trzeba ugruntować nowe koncepcje, które będą wspierać zrównoważony rozwój na wszystkich istotnych poziomach. Odpowiedzią są usługi oparte na ekosystemie. Sprzyja to m.in. długiej żywotności, trwałości komponentów oraz efektywności eksploatacji maszyn i urządzeń.

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju za pomocą usług serwisowych

Istotnym celem produktów i usług serwisowych przyczyniających się do  zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie długotrwałej dostępności. Coraz więcej producentów już podczas projektowania zwraca uwagę na odpowiednią możliwość naprawy i długiej obsługi serwisowej. Koncepcje naprawy, wymiany i regeneracji mają zatem duży potencjał. Utylizacja niepotrzebnych już elementów automatyki stoi w sprzeczności z dzisiejszymi celami ekologicznymi i zasadą zrównoważonego rozwoju. Gospodarka o obiegu zamkniętym, która skupia się na naprawie i regeneracji, jest coraz bardziej pożądana. Powszechnie stosowanymi założeniami są: naprawa w pierwszej kolejności, modernizacja, a zwłaszcza regeneracja produktów (ang. remanufacturing). Jako istotny czynnik zrównoważonej produkcji, regeneracja produktów zapewnia oszczędność energii i materiałów - a także przynosi korzyści pod względem kosztów dla klienta.

Oprócz koncepcji przedłużania dostępności i cyklu życia produktów pojawiają się także nowe modele biznesowe, takie jak usługi w chmurze czy modele leasingowe. Coraz większego znaczenia nabierają usługi cyfrowe, które na podstawie danych są w stanie np. zmniejszyć nieefektywność, a tym samym zoptymalizować procesy. Na przykład aplikacje serwisowe w chmurze mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu maszyn i konserwacji zapobiegawczej w myśl konserwacji predykcyjnej (ang. Predictive Maintenance).

Cyfryzacja przemysłowych usług serwisowych znajduje wyraz między innymi w usługach inteligentnych. Coraz większa liczba maszyn i produktów wyposażona jest w czujniki i podłączona do internetu. Inteligentne usługi są jednak czymś więcej niż fundamentem dla cyfrowych modeli biznesowych, są również kluczowe dla profilowania klientów. W internecie rzeczy inteligentne usługi zbierają i analizują dane o klientach w oparciu o połączone w sieci, inteligentne systemy, a także platformy cyfrowe. Metoda profilowania klientów jest z powodzeniem stosowana w marketingu przy określaniu grup docelowych, pożądanych klientów i odpowiedniej komunikacji.

Działanie w sposób holistyczny i zrównoważony – w celu zwiększenia wartości dodanej

W automatyce i innych branżach klasyczne i nowe usługi cyfrowe oraz różne usługi dla całego cyklu życia produktu zawsze oznaczają również wartość dodaną. Sprzyja temu modułowy i skalowalny system automatyki ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth, który zapewnia całościową obsługę i wsparcie oraz dostarcza wszystkie elementy składowe dla kompletnych rozwiązań automatyki w postaci ekosystemu ctrlX World. Obejmuje to także wymagania dla prawie wszystkich zastosowań w dziedzinie automatyki.

Oferta usług nastawionych na zrównoważony rozwój wspiera użytkowników m.in. w zakresie uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zapobiegawczej. Portfolio zawiera również usługi sprzyjające długiej żywotności wszystkich komponentów. Firma Bosch Rexroth udostępnia usługi takie jak zaopatrzenie w części zamienne, naprawy, regeneracja i modernizacja produktów.

Dzięki tym i innym usługom pomocniczym firmy Bosch Rexroth przedsiębiorstwa z sektora B2B z powodzeniem oszczędzają surowce, utrzymują koszty na niskim poziomie i są odpowiedzialne ekologicznie. W ten sposób zrównoważony rozwój stanowi decydującą przewagę konkurencyjną.

Więcej na ten temat można przeczytać w naszej stronie: https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/pl/ctrlx-services/zrownowazony-rozwoj/