Bosch Rexroth i MathWorks łączą symulację i automatykę

| Wydarzenia

O weryfikacji rozwiązań cyfrowych na wczesnym etapie symulacji i wykorzystaniu możliwości generowania kodu do przenoszenia ich na platformę automatyzacji

Bosch Rexroth i MathWorks łączą symulację i automatykę
  • Łatwe tworzenie oprogramowania w oparciu o modele
  • Tworzenie modeli maszyn w MATLAB® i Simulink®
  • Uruchamianie kodu programu w czasie rzeczywistym na kompaktowym systemie sterowania
  • Łatwe tworzenie cyfrowych bliźniaków systemów i maszyn

 

W ramach działań na rzecz cyfryzacji wiele firm wprowadza do produkcji technologie lub procesy, które często są dla nich przełomowe. Aby zminimalizować ryzyko przed uruchomieniem i zwiększyć wydajność — nawet w odniesieniu do procesów, które są już znane — coraz częściej stosuje się planowanie systemów i maszyn oparte na symulacji oraz powiązane ze sobą procesy produkcyjne. MathWorks i Bosch Rexroth łączą ze sobą symulację i automatykę, wspierając w ten sposób na przykład uproszczone tworzenie cyfrowych bliźniaków.

MathWorks jest twórcą oprogramowania do obliczeń matematycznych, które wykorzystuje platformę MATLAB i środowisko schematów blokowych Simulink. MATLAB to język wysokiego poziomu i interaktywne środowisko, które może być używane do szybkiego wykonywania zadań, które wymagają intensywnych obliczeń. Simulink dopełnia ten produkt jako oprogramowanie do modelowania. Oba te rozwiązania znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, na przykład w inżynierii maszyn i systemów, czy choćby w rozwoju komponentów automatyki. Teraz można je połączyć z zestawem narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth, aby opracowywać rozwiązania cyfrowe w oparciu o modele. W tym celu powstały interfejsy, które łączą ze sobą gamy rozwiązań firm MathWorks i Bosch Rexroth. Co więcej, MathWorks jest już 50. z kolei partnerem ctrlX World.

Modele maszyn można tworzyć bezpośrednio w programach MATLAB i Simulink. Poprzez połączenie symulacyjne z ctrlX AUTOMATION powstały kod programu może być uruchomiony w czasie rzeczywistym na platformie sterowania ctrlX CORE. Rozwój oparty na modelach pozwala na weryfikację rozwiązań cyfrowych stworzonych w programach MATLAB i Simulink na wczesnym etapie symulacji, a następnie przeniesienie ich na platformę automatyki za pomocą funkcji generowania kodu. Dane mogą być również w czasie rzeczywistym zwracane do systemu symulacji w celu poprawy modelu w symulacji.

„Dzięki bezpośredniemu połączeniu platform symulacji i automatyki użytkownicy oszczędzają wiele czasu, ponieważ mogą wirtualnie przetestować model maszyny lub systemu przed jego finalizacją. W ten sposób najpierw mamy do czynienia z cyfrowym bliźniakiem maszyny — zanim zostanie ona skonfigurowana przez producenta. Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem wykrywać i eliminować błędy, optymalizować procesy i nie tylko” — wyjaśnia Hans Michael Krause, kierownik działu zarządzania produktami ctrlX World w firmie Bosch Rexroth.

„Co więcej, wspólne rozwiązanie — oprócz opcji wirtualnego rozruchu — tworzy fundament do rozwoju rozwiązań opartych na AI, na przykład na potrzeby konserwacji predykcyjnej” — dodaje Norbert Ulshöfer, dyrektor zespołu inżynierii aplikacji w niemieckim oddziale MathWorks.

Kompletne rozwiązanie podkreśla koncepcję systemu ctrlX AUTOMATION: Otwarta platforma automatyzacji z technologią aplikacji i ekosystemem zaciera dotychczasowe granice między sterowaniem maszynami, IT i Internetem rzeczy, a tym samym rzuca nowe światło na zdolność współtworzenia.