Większa sprzedaż Bosch Rexroth w 2023 r. – wyzwania na 2024 rok

| Wydarzenia

Większa sprzedaż Bosch Rexroth w 2023 r. – wyzwania na 2024 rok
  • Wzrost sprzedaży o 7,5%, do 7,6 miliarda euro, głównie dzięki przejęciom
  • Znacząca poprawa poziomu zadowolenia klientów
  • Strategia rozwoju wspierana przez duże inwestycje w innowacje i globalne sieci produkcyjne
  • Powrót do dotychczasowego poziomu przyjmowanych zamówień oczekiwany w drugiej połowie 2024 roku

Lohr – w roku finansowym 2023 firma Bosch Rexroth ponownie zanotowała silny wzrost. W porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż zwiększyła się o 7,5%, do 7,6 miliarda euro. Wzrost ten wynika w głównej mierze z przejęć dokonanych przez firmę oraz rozwoju oddziałów regionalnych, np. w Indiach. Jednak ze względu na spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza na naszych podstawowych rynkach, wartość przyjętych zamówień zmniejszyła się o 13,1%, do 6,4 miliarda euro. Osłabia to prognozy na bieżący rok finansowy. Firma Bosch Rexroth realizuje długoterminową strategię rozwoju, w ramach której inwestuje w nowe zakłady i budynki, np. w Niemczech, Słowenii czy Meksyku, unowocześnia istniejące zakłady produkcyjne oraz wspiera badania i rozwój. Pod koniec 2023 roku firma Bosch Rexroth zatrudniała na całym świecie około 33 800 osób. 5,5% wzrost względem ubiegłego roku wynika głównie z zakończonego w 2023 roku przejęcia firmy HydraForce.

 „W 2023 r. naszemu globalnemu zespołowi udało się odpowiednio zbalansować początkowo wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych i późniejszy spadek liczby przyjętych zamówień. Świadczy to sile firmy Bosch Rexroth: Utrzymaliśmy naszą firmę na właściwym kursie. Jednocześnie ponownie udało nam się zwiększyć poziom zadowolenia klientów” – powiedział dr Steffen Haack, dyrektor generalny Bosch Rexroth AG. Dzięki innowacjom, przejęciom i partnerstwu oraz stałemu rozwojowi globalnej sieci produkcyjnej, firma wzmocniła swoją ofertę w zakresie hydrauliki i automatyzacji przemysłu. Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad cyfryzacją rozwiązań dla klientów i procesów wewnętrznych, zrównoważonym rozwojem, jak również integracją przejętej firmy HydraForce. „Nawet w tych pełnych wyzwań czasach możemy polegać na naszej silnej kulturze korporacyjnej, ukierunkowanej na sukces zarówno naszych klientów, jak i naszej firmy” – dodał dr Haack.

 Sprzedaż: wzrost dzięki przejęciom

Sprzedaż wzrosła nominalnie o 7,5% (ok. +530 mln euro), do 7,6 miliarda euro. Z powodu niedogodnych kursów walut straciliśmy około 190 mln euro, można więc uznać, że przy zastosowaniu odpowiedniej korekty wzrost sprzedaży wyniósł 10,1%. Od 2023 roku firmy HydraForce i ELMO Motion Control stanowią część Bosch Rexroth, co – podobnie jak przejęcie większości udziałów w firmie Kassow Robots w 2022 roku – przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży.

Na rozwój w Amerykach Północnej i Południowej (+24%) wpłynęło głównie przejęcie firmy HydraForce. Sprzedaż w Europie poza Niemcami wzrosła o 9,3%, zaś w Niemczech – o 3,4%. W regionie Azji/Afryki/Australii sprzedaż spadła o 4,6%. Stopień rozwoju w tym regionie jest bardzo zróżnicowany: Spadek sprzedaży w Chinach, największym oprócz USA i Niemiec rynku Bosch Rexroth, był zbyt duży, aby dało się go zrekompensować wzrostem w innych krajach azjatyckich. Z kolei w Indiach, w których Bosch Rexroth działa prężnie od 50 lat, sprzedaż była o około 30% większa niż rok wcześniej.

Przyjęte zamówienia: spadek z powodu spowolnienia gospodarczego od drugiej połowy 2023 roku

W 2023 roku przyjęto zamówienia na łączną kwotę 6,4 miliarda euro. To około 950 milionów euro (13,1%) mniej niż w poprzednim roku, kiedy udało nam się osiągnąć drugą co do wartości wielkość sprzedaży w historii firmy. Osłabienie gospodarcze i utrzymująca się niepewność w większości regionów świata, doprowadziły do znacznego obniżenia wielkości nowych zamówień, zwłaszcza od połowy 2023 roku. Bosch Rexroth szacuje, że liczba zamówień powróci do poprzedniego poziomu w drugim półroczu 2024 roku.

Perspektywy na rok 2024: poprawa konkurencyjności w trudnym otoczeniu

„Oczekujemy, że w obecnym roku nadal będziemy obserwować spowolnienie gospodarcze i wzrost niepewności z powodów ekonomicznych i politycznych” – powiedział Holger von Hebel, dyrektor finansowy Bosch Rexroth AG. Z tego powodu, a także w wyniku wzrostu kosztów materiałów, energii, logistyki i pracy, jak również znaczącego spadku liczby zamówień, presja kosztowa utrzyma się na wysokim poziomie. Dlatego firma stale stara się podejmować działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności: zwiększając przykładowo stopień automatyzacji procesów, prowadząc dalsze prace rozwojowe oraz równoważąc coraz bardziej globalną sieć produkcyjną. „Podejmujemy zdecydowane działania, zachowując ostrożność. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać naszą silną pozycję w tych niezwykle trudnych warunkach, jednocześnie inwestując i tworząc innowacyjne rozwiązania, które przygotują nas na przyszłe ożywienie koniunktury” – dodał von Hebel.

Inwestycje i innowacje podstawą strategii wzrostu

W ramach swojej długoterminowej strategii rozwoju w 2023 roku firma Bosch Rexroth zainwestowała 460 mln euro w badania i rozwój. Oznacza to wzrost o 18,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponad 6% wartości sprzedaży trafia do tego obszaru, ponownie powyżej średniej w branży. Inwestycje te umocniły naszą pozycję lidera w dziedzinie hydrauliki i przyczyniły się do dalszego rozwoju automatyzacji przemysłu – jednego ze strategicznych obszarów rozwoju firmy Bosch.

W 2023 roku w nowe zakłady, budynki, maszyny i narzędzia zainwestowano łącznie ponad 390 mln euro. Dzięki nowo otwartym zakładom w Querétaro (Meksyk) oraz w Brnik (Słowenia), Bosch Rexroth w dalszym ciągu wzmacnia i dodatkowo równoważy swoją globalną sieć produkcyjną oraz konsoliduje lokalne łańcuchów dostaw. Przykładowo w siedzibie głównej w Lohr ukończona została w dużej mierze modernizacja odlewni, otwarto także nowe Centrum Doświadczeń Klienta. Podobne centra znajdują się w Warszawie (Polska) i Budapeszcie (Węgry).

Do przykładowych innowacji Bosch Rexroth należą rozwiązania do sprężania i przechowywania wodoru; otwarty system operacyjny ctrlX OS dla sektora automatyzacji, obsługujący rozwiązania uznanych partnerów, takich jak Dell Technologies, congatec czy Nokia; nowa, obsługująca średni zakres ciśnień pompa tłoczkowo-osiowa A10VO serii 60 z funkcją eOC (elektronicznego sterowania układami hydraulicznymi otwartymi), dzięki której maszyny mobilne mogą być jeszcze bardziej wszechstronne i elastyczne; internetowa platforma współpracy myBODAS umożliwiająca efektywną kooperację między użytkownikami a ekspertami BODAS w celu przyspieszenia rozwoju oprogramowania do maszyn mobilnych; jak również kompleksowe rozwiązania automatyzacji dla całego łańcucha wartości w sektorze produkcji akumulatorów – od wytwarzania elektrod i ogniw, po montaż modułów i zespołów akumulatorowych, a nawet testowanie gotowych wyrobów i recykling. Za swoje rozwiązanie w zakresie recyklingu akumulatorów firma Bosch Rexroth została nominowana do prestiżowej nagrody Hermes Award, której zwycięzcy zostaną ogłoszeni na targach Hannover Messe. Na wspomnianych targach, które odbędą się od 22 do 26 kwietnia, Bosch Rexroth zaprezentuje wiele swoich innowacyjnych rozwiązań.

Przejęcia i partnerstwo: rozbudowa portfolio i wzmocnienie potencjału dalszego wzrostu

Przejęcie amerykańskiej firmy HydraForce zatrudniającej blisko 2100 pracowników na całym świecie zakończyło się wiosną 2023 roku. HydraForce specjalizuje się w produkcji mechanicznych i elektrycznych zaworów nabojowych i kompletnych bloków sterujących. W Chinach firma Bosch Rexroth podpisała z lokalnymi partnerami umowy joint venture w sektorach elektryfikacji maszyn mobilnych i automatyzacji. Będą one opracowywać, produkować i sprzedawać określone produkty na tym rynku.

Pracownicy: znaczący wzrost zatrudnionych pracowników, głównie z powodu przejęcia w USA

Pod koniec 2023 roku firma Bosch Rexroth zatrudniała na całym świecie około 33 800 osób. To około 5,5% (1800 osób) więcej niż w poprzednim roku. Wraz z przejęciem HydraForce firma zanotowała największy wzrost liczby pracowników w regionie Ameryki Północnej/Południowej (łącznie około +40%, czyli 1300 osób). Po dwóch latach tworzenia miejsc pracy liczba pracowników w Niemczech nieco spadła (o 2,8%, czyli około 400 osób), również z powodu częściowego przeniesienia działalności zapowiadanego już w 2022 roku. Około 42% wszystkich pracowników Bosch Rexroth zatrudnionych jest w Niemczech.