Maksymalna precyzja dzięki zintegrowanej regulacji temperatury

| Wydarzenia

Opatentowana funkcja regulacji temperatury prowadnic liniowych i napędów śrubowych zwiększa precyzję, wydajność i modułowość obrabiarek

Maksymalna precyzja dzięki zintegrowanej regulacji temperatury
  • Większa stabilność procesów, krótsze czasy cykli
  • Więcej prawidłowych części dzięki rozpoczęciu produkcji bez rozruchu
  • Zwiększenie dokładności wytwarzania części nawet o 75%

Innowacyjna technika liniowa optymalizuje nowoczesne obrabiarki. Oferowana przez firmę Bosch Rexroth nowa opcja regulacji temperatury sprawia, że prowadnice szynowe profilowe i mechanizmy śrubowe działają z jeszcze większą precyzją i wydajnością w tej samej przestrzeni montażowej. To ekonomiczne rozwiązanie stabilizuje procesy obróbki w obrabiarkach, a przy tym pozwala uniknąć wybrakowanych produktów i zaoszczędzić materiał. Przyspiesza też rozpoczęcie produkcji i skraca czasy cykli. Użytkownicy mają do dyspozycji różne pakiety wydajnościowe, które można zrealizować w ekonomiczny sposób w dotychczasowych i nowych obrabiarkach.

Producenci maszyn, którzy chcą utrzymać swoją pozycję rynkową w sektorze wysoce precyzyjnych urządzeń, potrzebują innowacji pozwalających na jeszcze stabilniejsze odwzorowywanie procesów bez nadmiernych kosztów. Zintegrowana regulacja temperatury w technice liniowej to ekonomiczne rozwiązanie, które poprawia aspekty termiczne prowadnic liniowych i komponentów napędowych uczestniczących w procesie. Przynosi to korzyści m.in. we frezowaniu z dużą prędkością i precyzją.

Prowadnice szynowe profilowe i napędy śrubowe z opcjonalną funkcją regulacji temperatury wykorzystują systemy rur, które są zintegrowane bezpośrednio z prowadnicą lub wrzecionem mechanizmu śrubowego i umożliwiają łatwe podłączenie do centralnego układu chłodzenia w maszynie. W ten sposób z prowadnicy liniowej można odprowadzać na przykład energię powstającą w wyniku tarcia. Dzięki podgrzewaniu wstępnemu można też szybko osiągnąć idealną temperaturę roboczą, maszyna jest więc natychmiast gotowa do pracy bez konieczności rozruchu i pracuje bezbłędnie już przy obróbce pierwszej części. Zwiększa to produktywność przy jednoczesnej minimalizacji liczby wadliwych produktów i zużycia materiałów.

Dostępność dla szerokiej gamy prowadnic liniowych i napędów

Firma Bosch Rexroth oferuje funkcję regulacji temperatury jako opcję dla wszystkich standardowych rozmiarów prowadnic szynowych kulkowych i rolkowych, a także dla napędów śrubowo-tocznych i planetarnych napędów śrubowych. Opatentowane rozwiązanie Thermo Compensating Rail System (TCRS) dla prowadnic szynowych profilowych jest również dostępne jako opcja dla zintegrowanego systemu pomiarowego IMS. W ten sposób firmie Bosch Rexroth po raz pierwszy udało się połączyć trzy funkcje – prowadzenie, pomiar i regulację temperatury – w bardzo kompaktowym rozwiązaniu umożliwiającym modernizację. W wyniku zintegrowania funkcji enkodera liniowego i opcjonalnego systemu TCRS z prowadnicą szynową profilową można teraz realizować lub modernizować aplikacje o najwyższej dokładności przy minimalnych kosztach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych bez dodatkowej przestrzeni montażowej.

Modułowe pakiety wydajnościowe – również na potrzeby modernizacj

W przeciwieństwie do rozwiązań niezintegrowanych oferowana przez firmę Bosch Rexroth opcja regulacji temperatury nie wymaga zewnętrznych systemów chłodzenia ani dodatkowej przestrzeni montażowej. Dzięki temu bez dużych nakładów można realizować wysoce wydajne aplikacje o tych samych właściwościach mechanicznych. Pozwala to również minimalnym kosztem przekształcać istniejące instalacje w precyzyjne maszyny lub oferować różne pakiety wydajnościowe dla istniejących koncepcji maszyn aż po późniejszą modernizację. Takie modułowe podejście sprawia, że oferowana przez firmę Bosch Rexroth zintegrowana regulacja temperatury zwiększa konkurencyjność w branży produkcji obrabiarek.