Trzy filary działalności Tekniska Polska

| Promocje

Prezentacja firmy skoncentrowana na trzech głównych filarach działalności: przemysłowa transmisja danych, cyberbezpieczeństwo przemysłu, usługi.

Trzy filary działalności Tekniska Polska

Dzięki najlepszym dostępnym rozwiązaniom przemysłowej transmisji danych chcemy budować Twoją przewagę rynkową oraz wspólnie rozwijać się i umacniać na wymagającym rynku przemysłowym. W biznesie cenimy sobie wysoko etykę, wzajemną lojalność i współpracę w oparciu o zasadę „win-win".
Do Twojej dyspozycji oddajemy nasze najcenniejsze zasoby: wiedzę, wsparcie, doświadczenie i zaangażowanie naszego zespołu.
Swoją działalność oparliśmy na trzech filarach:

I. Przemysłowa transmisja danych.

Szeroka gama produktów dystrybuowanych przez Tekniska Polska należy do produktów dedykowanych. Co do oznacza? Dobieramy dla Ciebie rozwiązanie najlepiej dopasowane opierając wybór zależnie od przeznaczenia, sektora przemysłu, specyfiki pracy ale i spełnienia pod względem wymagań stawianych przez normy. Sprzęt dostarczany przez nas, potwierdzony wiarygodnymi europejskimi certyfikatami, spełnia wymagania najbardziej wymagających klientów, w tym z branży energetycznej, kolejowej, transportowej, wydobywczej oraz automatyki przemysłowej.

Wybrane propozycje:

 • niezawodna, przemysłowa transmisja danych,

Nasze działania i doświadczenie od kilkunastu lat czynią z nas ekspertów w dziedzinie przemysłowych systemów transmisji danych. Oferujemy systemy komunikacji w oparciu o naszą wiedzą i współpracę partnerską z wiodącymi producentami. Potrafimy dostosować się do każdej infrastruktury i przetransmitować kompletne dane na znaczne odległości drogą bezprzewodową, kablową – miedzianą i światłowodową.
Na terenie Polski jesteśmy wyłącznym przedstawicielem szwedzkiej firmy Westermo. Rozwiązania i produkty Westermo to najwyższy poziom wykonania gwarantujący ciągłą pracę w ciężkich warunkach. Testy jakim poddane są urządzenia przeprowadzane w niezależnych laboratoriach w rezultacie stanowią bezprecedensowe przykłady pracy urządzeń Westermo w sieciach OT przez okres kilkunastu lat w sposób nieprzerwany.

 • XTran. Z nim zbudujesz rozległą sieć,

System XTran wraz z oprogramowaniem utrzymaniowym TXcare wprowadza do świata sieci rozległych całkowicie nową jakość o parametrach wcześniej niedostępnych. XTran to modularna platforma sprzętowa służąca do budowy struktur sieci rozległych opartych na technologii MPLST-TP, która przebojem wkroczyła do świata sieci OT. MPLS-TP pozwala na budowę sieci wielousługowych, ale zapewniających to co w sieciach OT ma najbardziej istotne znaczenie, czyli izolację usług i determinizm czasowy oraz bezpieczeństwo transmisji. W systemie XTran wszystkie istotne parametry transmisji znajdują się pod kontrolą administratora i są w pełni być konfigurowalne pod kątem priorytetowości.
System TXcare jako środowisko utrzymaniowe po prostu działa! Jest niezwykle przyjazny użytkownikowi, a wprowadzane zmiany działają natychmiast i w sposób spójny. Transmisja danych odbywa się z przepływnością 10, 40 i docelowo – 100 Gb/s zaś XTran obsługuje wszystkie media transmisyjne oraz wspiera wszystkie protokoły stosowane w przemyśle, więc wysterowanie urządzenia z portem RS485 znajdującego się 100 czy 200 kilometrów od sterownika nie jest problemem. Głównymi odbiorcami systemu XTran są operatorzy usług kluczowych oraz operatorzy (właściciele) przemysłowych sieci rozległych: energetyka, kolej, górnictwo, porty lotnicze, morskie.
Szczególnym polem zastosowań w na którym system XTran sprawdza się doskonale są stosowane szeroko w branży kolejowej systemy zależnościowe. Przykładem systemu zależnościowego są systemy Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) dla których XTran jest platformą idealną, czego już dowiodły wdrożenia zrealizowane w Polsce.

 • bezpieczny zdalny dostęp,

Bezpieczny zdalny dostęp w rozwiązaniach Tekniska Polska łączy w sobie inteligencję, bezpieczeństwo i łatwość obsługi typową dla świata IT (Information Technology) oraz wyspecjalizowaną funkcjonalność, stabilność pracy oraz dostępność charakterystyczne dla rozwiązań przemysłowych OT (Operational Technology).
Jakie korzyści przynoszą rozwiązania zdalnego dostępu?

Są one różne w zależności od perspektywy z której je oceniamy. Poniżej kilka przykładowych:
Korzyści dla producenta, integratora, dostawcy maszyn, urządzeń, linii technologicznych:

 • zabezpieczenie interesów dostawcy – możliwość blokowania bądź ograniczenia funkcjonalności maszyny lub linii technologicznej,
 • kontrola parametrów pracy i nadzór nad eksploatacją w okresie gwarancji

Korzyści dla serwisu technicznego i służb utrzymania ruchu:

 • możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki lub zdalnej naprawy
 • możliwość sprawowania kontroli technicznej nad eksploatacją

Korzyści dla właściciela:

 • monitorowanie sposobu i czasu wykorzystania maszyn, linii technologicznych, urządzeń, mienia, pojazdów
 • możliwość optymalizacji procesu, wsparcie przy podejmowaniu decyzji, zdalne zarządzanie

Przytoczone powyżej korzyści to tylko najbardziej oczywiste i najszerzej znane przykłady. W rzeczywistości może być ich znacznie więcej, a każda z nich oznacza realne, dające się wyrazić w czasie i pieniądzu oszczędności lub możliwość zwiększenia zysków.
Nasze systemy zdalnego dostępu to wysokie standardy bezpieczeństwa, bezpłatne środowisko świadczenia usług oraz dopasowanie do potrzeb, wymagań i standardów przemysłu.

 

II. Cyberbezpieczeństwo przemysłu.

W ramach szerokiego podejścia do zagadnień cyberbezpieczeństwa oferujemy Państwu:

 • Analizę wymagań, założeń oraz studium wykonalności
 • Projekt bezpiecznej sieci
 • Konsultacje projektów sieci w aspekcie cyberbezpieczeństwa
 • Doradztwo w tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa sieci przemysłowych
 • Audyt bezpieczeństwa sieci, w tym specjalistyczne audyty SCADAfence realizowane w jednym z dwóch trybów: zewnętrznym na podstawie plików próbek ruchu sieciowego PCAP (Packet Capture) i wewnętrznym wykonywanym fizycznie w infrastrukturze klienta.
 • Testy penetracyjne

Oferujemy także dobór optymalnych, dopasowanych rozwiązań, doradztwo i pomoc we wdrożeniu oraz szkolenia i wsparcie techniczne podczas eksploatacji.

Ze względu na wagę problematyki i konieczność indywidualnego podejścia do każdego projektu zachęcamy do skontaktowania się z nami i podjęcia rozmów z naszymi specjalistami.
Skontaktuj się z nami.

cybersecurityteam@tekniska.pl, tel. + 48 32 33 111 06÷09 (wew. 104, 111)

 

III. Usługi wdrożeniowe i szkoleniowe.

Dział Techniczny naszej firmy stawia do Państwa dyspozycji swoją wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przemysłowej transmisji danych. Oferujemy współpracę w doborze najlepszego możliwego rozwiązania, zoptymalizowanego do Państwa potrzeb, ukierunkowanego na specyfikę Państwa biznesu i zapewniającego rozwój w perspektywie wieloletniej eksploatacji. Będziemy Państwu towarzyszyć we wszystkich etapach współpracy: od pierwszego kontaktu do fazy wdrożenia i eksploatacji systemu. W ramach kompleksowej obsługi projektów sieciowych oferujemy Państwu:

Projekty i konsultacje.

 • Studium wykonalności Projektu
 • Wizje lokalne, weryfikacje obiektów w terenie
 • Analiza zgodności systemu komunikacji z obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w tworzeniu wymagań i specyfikacji projektu
 • Konsultacja Projektu/Projekt optymalnego rozwiązania: nowego lub z wykorzystaniem już istniejących komponentów systemu
 • Dobór urządzeń, kompletacja dostaw i integracja fragmentu systemu odpowiedzialnego za transmisję danych
 • Konfiguracja produktów oraz dostosowanie ich funkcjonalności do potrzeb aplikacji
 • Implementacja: montaż i uruchomienie sieci transmisyjnej
 • Możliwość nadzoru i serwisu systemu komunikacji
 • Pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Zarządzanie w chmurze lub oprogramowanie dedykowane do instalacji na serwerze

Systemy bezprzewodowe.

Sieci bezprzewodowe w środowiskach przemysłowych są coraz szerzej wykorzystywanym medium transmisji danych. Dojrzałość technologiczna i poziom bezpieczeństwa jakie oferują pozwala na ich równorzędne wykorzystanie z technologiami przewodowymi i światłowodowymi. Technologie bezprzewodowe jakie oferujemy wymagają indywidualnego podejścia do projektu systemu komunikacyjnego m. in ze względu na koncesjonowany dostęp do niektórych pasm częstotliwości radiowych lub dostępność pokrycia zasięgiem GSM na terenach przemysłowych. Wybrane rozwiązana bardzo silnie wspierają cyberbezpieczeństwo transmisji danych. Z uwagi na bardzo szeroką ofertę dostępnych rozwiązań bezprzewodowych oferujemy Państwu wachlarz kompleksowych usług:

 • Studium wykonalności
 • Analiza bezpieczeństwa
 • Analiza zgodności systemu komunikacji z obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w stworzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwoleń UKE
 • Kompletacja dostaw, w tym dobór akcesoriów odpowiednich do danej aplikacji
 • Montaż i uruchomienie sieci bezprzewodowej
 • Zarządzanie i serwis sieci bezprzewodowej – raporty cykliczne, zarządzanie w chmurze lub oprogramowanie instalowane na serwerze klienta

Wsparcie techniczne.

Tekniska Polska zapewnia swoim Klientom najwyższy poziom obsługi wybiegając znacznie poza tradycyjnie ukształtowany wizerunek dostawcy rozwiązań. Ze znajomości zagadnień przemysłowej transmisji danych uczyniliśmy naszą pasję, którą skutecznie łączymy z zamiłowaniem do pracy z Klientem. Ciężką pracą budujemy wizerunek solidnego partnera i stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele w budowaniu satysfakcji naszych Klientów. Wsparcie techniczne i zaangażowanie naszej wiedzy eksperckiej są jednymi z filarów na których opieramy współpracę z każdym z Klientów. Stawiając na budowanie długotrwałych relacji biznesowych zapewniamy kompleksowe usługi techniczne w ramach oferowanych rozwiązań:

 • Wsparcie techniczne w trakcie doboru rozwiązania do projektu,
 • Szkolenia praktyczne i teoretyczne otwarte, np. Akademia Tekniska lub dedykowane dla Klienta, zgodnie z jego specyfiką i potrzebami
 • Wsparcie techniczne w czasie uruchomienia
 • Pomoc w diagnozowaniu i usuwaniu problemów w trakcie eksploatacji
 • Pomoc w zestawieniu kanałów inżynierskich przeznaczonych do zdalnego zarządzania urządzeniami,
 • Dopasowanie konfiguracji urządzeń do potrzeb Klienta oraz aplikacji