Modułowe termometry iTHERM ModuLine

| Promocje

Nowa rodzina termometrów i przetworników dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, gazowego, metalurgii i energetyki.

Modułowe termometry iTHERM ModuLine

iTHERM ModuLine

Innowacyjne termometry iTHERM Moduline wnoszą nową jakość obsługi do procesów przemysłowych. Łączą w sobie trwałość produktu, łatwość konfiguracji, zdolności komunikacyjne i przyjazną obsługę. Urządzenia te można skonfigurować w zakresie doboru obejmującym:

·        wkłady pomiarowe z odpowiednimi rodzajami czujników,

·        osłony termometryczne,

·        głowice zaciskowe,  

·        przetworniki temperatury,

·        dodatkowe zabezpieczenia technologiczne i ułatwienia funkcjonalno-użytkowe.

Termometry ModuLine przeznaczone są do pomiaru temperatury w zakresie od -200°C do 1100°C
w praktycznie każdym środowisku przemysłowym i we wszystkich strefach klimatycznych.

Zaawansowana technologia czujników pomiaru temperatury

Rodzina produktów iTHERM ModuLine jest dostępna z szeroką gamą czujników RTD i termopar. Oferta obejmuje naszą opatentowaną technologię QuickSens, do stosowania w procesach krytycznych,
z wymaganym bardzo krótkim czasem reakcji, a także technologię StrongSens, do aplikacji wymagających wysokiej odporności na drgania.

Innowacyjne konstrukcje osłon termometrycznych

Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon termometrycznych Endress+Hauser jest konstrukcja o bardzo krótkim czasie reakcji. Szybkość odpowiedzi termometru w decydujący sposób wpływa na jakość regulacji temperatury procesu technologicznego i tym samym wytwarzanego produktu. Jest ona również kluczowa dla bezpieczeństwa instalacji i jej efektywności energetycznej. Badania skoku temperatury medium wykazały nawet pięciokrotnie krótszy czas reakcji termometru z nową osłoną, mierzony jako T90, w stosunku do czujników w osłonach o standardowej konstrukcji.

Użytkownicy posiadający punkty pomiarowe, które wymagają okresowej kalibracji termometrów, docenią opatentowaną przez Endress+Hauser technologię iTHERM QuickNeck – szybkie złącze bagnetowe, pozwalające na błyskawiczny demontaż czujnika z osłony termometrycznej, bez użycia narzędzi. Pozwala to na wykonanie czynności konserwacyjnych i rekalibracyjnych bez przerywania procesów i bez rozszczelnienia instalacji. Dzięki temu unika się kosztownych przestojów w zakładzie
i zwiększa rentowność produkcji.

Orientacja na bezpieczeństwo już w fazie projektowania

Kolejną nowością, oczekiwaną przede wszystkim przez przemysł chemiczny i energetyczny, jest monitorowanie szczelności osłony, łącznie z zastosowaniem dodatkowego uszczelnienia technologicznego dla modelu iTHERM TM131.

Endress+Hauser jest pierwszym producentem, który wprowadził do standardowych przyrządów innowacyjny element bezpieczeństwa, spotykany dotychczas tylko w specjalnych konstrukcjach do pomiarów wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem, które pozwala utrzymać pomiar w ruchu, również w wypadku wykrycia utraty integralności przez osłonę.  Zapobiega to wydostaniu się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez głowicę termometru, co może mieć katastrofalne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Termometry iTHERM ModuLine TM111 i TM131 posiadają dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia (ATEX, IEC Ex, CSA US, NEPSI), a TM131 posiada również certyfikat SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508.

Nowa generacja przetworników temperatury

Cyfrowe przetworniki temperatury jeszcze bardziej zwiększają dokładność sygnału pomiarowego
i dostarczają operatorom cennych informacji diagnostyczno-ruchowych, takich jak dane do obsługi predykcyjnej, monitorowania korozji w obwodzie czujnika, alarmów awaryjnych i diagnostyki elektroniki.

Zastosowanie w termometrach najnowszych przetworników iTEMP TMT71 i TMT72 pozwala na bezprzewodową komunikację z termometrem. Są to pierwsze na rynku przetworniki temperatury z wbudowanym szyfrowanym łączem Bluetooth®, zapewniającym zdalne uruchamianie, obsługę i bezpieczny bezprzewodowy dostęp do danych za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Endress+Hauser SmartBlue.

Dwukanałowe przetworniki iTEMP TMT162 (4 do 20 mA, HART® 7, PROFIBUS PA lub FOUNDATION™ Fieldbus) dzięki zintegrowanej ochronie przepięciowej (ogranicznik przepięć), pełnej funkcjonalności HART® 7, atestom Ex i certyfikacji SIL 2/3, pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa instalacji i ciągłości pracy w procesach krytycznych. Dodatkowo, podświetlany wyświetlacz z dużymi, kontrastowymi cyframi w przetworniku TMT162 zapewnia doskonałą czytelność również w warunkach bardzo silnego zapylenia.

Oferta uzupełniająca – urządzenia do układów pomiarowych

Dalsze możliwości zwiększenia funkcjonalności układów pomiarowych i rozszerzenia dostępnych sposobów komunikacji stwarza zastosowanie zaawansowanego rejestratora Memograph RSG45. Zapewnia on zapis i wizualizację mierzonych wartości procesowych, stanowi interfejs dostępowy do podłączonych przyrządów pomiarowych i pozwala na integrację z sieciami przemysłowymi. Wypełnia lukę pomiędzy poziomem obiektowym, a poziomem operatorskim, opartym na sieci Ethernet lub technologiach chmury.

Wyświetlacze procesowe Endress+Hauser dla sygnałów analogowych, cyfrowych i HART® i zapewniają operatorom lokalną wizualizację wyników pomiaru oraz szerokie możliwości wstępnego przetwarzania sygnału. Użytkownik ma do wyboru wykonania w odpornych obudowach obiektowych, a także do montażu panelowego w szafach sterowniczych.

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/2LCOEAp