Wydajność taka sama jak na początku : Dlaczego hydraulikę trzeba naprawiać w oryginalny sposób?

| Promocje

Wydajność taka sama jak na początku : Dlaczego hydraulikę trzeba naprawiać w oryginalny sposób?

Napędy hydrauliczne przenoszą duże obciążenia i obsługują funkcje istotne dla bezpieczeństwa. Ich awaria może skutkować przestojem pociągającym za sobą gigantyczne koszty. Ważne jest zatem, aby utrzymać przewidziane przez producenta relacje pomiędzy materiałem, jakością powierzchni oraz płynem hydraulicznym. Stosując części zamienne i wykonując naprawy zgodnie z oryginalną specyfikacją operatorzy mogą przez długi czas utrzymać wydajność taką samą jak na początku eksploatacji maszyny.

 

Każdego roku w projektowanie nowych komponentów hydraulicznych inwestuje się miliony euro. Rozwiązania nowszej generacji są zawsze bardziej wydajne, energooszczędne i niezawodne. Jest to możliwe dzięki trybologii –dziedzinie badań tarcia, smarowania i zużycia.

 

SPRAWNOŚĆ I BEZAWARYJNOŚĆ

 

Trybologia zajmuje się badaniem wszystkich procesów tarcia, które występuje pomiędzy powierzchniami poruszającymi się względem siebie, z uwzględnieniem typu materiału, jakości powierzchni oraz środka smarnego (płynu) jako głównych zmiennych. Jeśli komponenty hydrauliczne są zaprojektowane zgodnie z zasadami trybologii, możliwe są znaczne oszczędności zarówno w zakresie zużycia energii i materiałów, jak i produkcji oraz konserwacji. Co zrobić, aby cieszyć się zaletami produktu najnowszej generacji możliwie jak najdłużej?

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Części zamienne od producenta

 

Aby wyeliminować ryzyko utraty wydajności oraz usterki, firma Bosch Rexroth przeprowadza analizę płynów hydraulicznych z uwzględnieniem surowych wymogów, wykraczających daleko poza zalecane standardy. W zakresie produkcji części zamiennych obowiązują takie same wysokie standardy jakości jak w przypadku części oryginalnych. Zamienniki nie oferują ani takiego samego składu materiału, ani jakości powierzchni. Konsekwencją są nieplanowane przestoje, znacznie wyższe koszty eksploatacji i przedwczesne inwestycje w nowy sprzęt. Wybóroryginalnych części zamiennych opłaca się nawet w przypadku najmniejszych elementów. Przykładowo firma Bosch Rexroth dostarcza kompletne, gotowe do montażu zestawy uszczelnień o jakości wyposażenia oryginalnego – wraz z wykazem części i rysunkiem złożeniowym. Precyzyjne instrukcje pozwalają skrócić średni czas potrzebny na demontaż, czyszczenie i ponowny montaż pompy z 2 godzin do mniej niż 60 minut.

 

ZMIANA IDEALNEGO SYSTEMU? LEPIEJ NIE!

 

Komponenty układów hydraulicznych, w których materiały, powierzchnie i płyn hydrauliczny są dopasowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu określa się mianem systemów trybologicznych. Idealną interakcję można utrzymać dzięki konserwacji. Zmiana nawet jednego parametru powoduje utratę równowagi systemu, co oznacza, że nie osiąga on już optymalnej wydajności, rośnie zużycie energii oraz koszty elektryczności – ma to również negatywny wpływ na jego okres eksploatacji. Dzieje się tak m.in. w przypadku użycia części zamiennych wykonanych z innego materiału lub o powierzchni gorszej jakości, a także w przypadku niewłaściwej naprawy komponentów lub zastosowania płynu hydraulicznego niewłaściwego dla danego materiału.