WSZYSTKIE ASPEKTY ZDALNEGO SERWISU MASZYNY – SECOMEA

| Promocje

Secomea to przemysłowe rozwiązanie I obejmujące wszystkie aspekty serwisu urządzeń – od zdalnego dostępu do analizy danych w chmurze. To rozwiązanie pozwalające na zdalny, bezpieczny i łatwy dostęp

WSZYSTKIE ASPEKTY ZDALNEGO SERWISU MASZYNY – SECOMEA

Aby zrozumieć, czym obecnie powinien być zdalny serwis maszyn musimy uświadomić sobie czym jest i jak wygląda cykl życia maszyny.

  1. Pierwsza faza cyklu życia maszyny to uruchomienie. Obejmuje czas od jej montażu poprzez pierwsze włączenie w docelowym miejscu pracy aż po jej przekazanie użytkownikowi czy nawet zakończenie okresu gwarancyjnego.
  2. Następnie maszyna wkracza w okres stabilnej eksploatacji.
  3. Ostatnim etapem jest optymalizacja, czyli wyciąganie wniosków z eksploatacji czy opracowywanie ulepszeń i modernizacji danej maszyny lub jej następcy. Po ich wdrożeniu maszyna rozpoczyna cykl życia od nowa.

Na każdym z tych etapów producent maszyny ma nieco inne potrzeby i oczekiwania wobec systemu zdalnego dostępu. Dlatego kompletny system zdalnego dostępu, lub mówiąc ogólniej zdalnego serwisu, powinien umożliwiać:

  1. Korekcję – usuwanie błędów, zmiany w programie maszyny, aktualizacje oprogramowania, możliwość zdalnego sterowania maszyną.
  2. Prewencję – zapobieganie wystąpienia awarii poprzez obserwację pracy online i historii, obsługę błędów, pomoc operatorowi maszyny.
  3. Predykcję – działania oparte na danych zebranych podczas eksploatacji maszyny umożliwiające ocenę efektywności, uczenie maszynowe, zapobieganie wystąpienia błędów przez analizę warunków pracy maszyny.

 System Secomea posiada w sobie narzędzia do wszystkich opisanych wyżej zadań.

  • Dzięki klientom zdalnego dostępu LinkManager, LinkManager Mobile możliwe są połączenia „na żądanie” pozwalające na pełny dostęp z komputera PC do urządzeń IP, nawet w warstwie 2 (Layer2) lub dostęp do wybranych usług jak WWW, VNC czy RDP z urządzenia mobilnego.
  • Funkcja LogTunnel pozwala tworzyć statyczne tunele, dzięki którym można podłączyć zdalne instalacje do centralnego systemu SCADA albo serwera danych, unikając uciążliwych konfliktów adresów sieci, na które napotykają użytkownicy tradycyjnych sieci VPN.
  • Moduł zbierania danych DCM pozwala każdemu Gateway’owi bezpiecznie dostarczać dane do wybranej chmury danych. Przetwarzanie brzegowe i agregacja pozwalają na selekcję danych i ograniczenie kosztów usług chmurowych.
  • Chmura danych Secomea Data Collection Cloud (DCC) to kompletna platforma chmurowa posiadająca funkcje prezentacji danych na atrakcyjnych dashboardach i udostępnianie ich użytkownikom. Gotowe do użycia widżety pozwalają błyskawicznie skomponować panel użytkownika z uwzględnieniem trendów, grafiki czy wskaźnika OEE wyliczanego automatycznie na podstawie zebranych danych.

Secomea opracowała własny gateway zdalnego dostępu SiteManager – jedno urządzenie realizujące wszystkie opisane wyżej scenariusze, dostępne w wersji hardware (poniżej) lub jako oprogramowanie na platformę Windows lub Linux.