System zdalnego nadzoru przepompowni Goczałkowice - Zdrój

| Realizacje

Gmina Goczałkowice-Zdrój w 1993 roku przystąpiła do budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonano wówczas 69,5 km sieci głównej, bocznej oraz rozdzielczej wraz z przepompowniami. Była to największa gminna inwestycja. Wraz z rozwojem gminnym wymagania w stosunku do systemu zarządzania i nadzoru przepompowniami rosły.

System zdalnego nadzoru przepompowni Goczałkowice - Zdrój

W 2010 roku firma Energotest Sp. z o.o. z Gliwic, wygrała przetarg na opracowanie i wykonanie systemu zdalnego nadzoru przepompowni z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie teletransmisji danych i współdziałania z systemami sterowania pompowniami oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
W oparciu o urządzenia GSM/GPRS Westermo GDW-11 z oferty Tekniska Polska, zaprojektowano i uruchomiono aplikację która zapewnia:


✔ Pełną synoptykę obiektów w ramach zainstalowanych urządzeń pomiarowych i czujników obejmujący stan pompowni jak i zasilania.
✔ Rejestrację i archiwizowanie wartości uzyskiwanych z urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych.
✔ Wysyłanie ważnych komunikatów alarmowych i ostrzeżeń (SMS) do ustalonych telefonów komórkowych dla
zapewnienia natychmiastowej i skutecznej interwencji.

„Zgodnie z wytycznymi w Urzędzie Gminy zainstalowano iPC, będący serwerem. Do systemu operacyjnego zainstalowano aplikację Energotestu opartą na systemie wizualizacji CitectSCADA” mówi Marcin Piegza, Specjalista ds.
Systemów Automatyki z firmy Energotest. Komputer posiada wyjście do sieci internet i ma nadany zewnętrzny
numer IP oraz odblokowane parę portów komunikacyjnych. W poszczególnych przepompowniach, zamontowaliśmy
modemy GDW-11 485 firmy Westermo, które fizycznie zostały połączone ze sterownikiem w standardzie RS-485.
Modem został tak skonfigurowany , aby po utracie zasilania, automatycznie logował sie do sieci GSM/GPRS i nawiązał
połączenie TCP z komputerem w urzędzie miasta na przydzielonym porcie, (każda przepompownia ma swój przydzielony port). Modem po nawiązaniu połączenia tworzy wirtualny tunel, przez który następuje odpytanie sterownika przez komputer za pomocą protokołu MODBUS RTU . Na jednej z przepompowni dodatkowo w sieć RS-485 z modemem wpięte zostały dwa przepływomierze, umożliwiając odczyt aktualnych przepływów oraz stanu licznika przez serwer SCADA. Za akwizycję danych z przepompowni odpowiadają sterowniki Unitronics V350 oraz V120 z dotykowymi panelami graficznymi. ” - Marcin Piegza Specjalista ds. Systemów Automatyki

więcej w PDF: http://tekniska.pl/WebEditCMS/WebEditAll/DownloadWWW.php?IdDP=1204481820&IdFile=1289303068