Radiomodemy ELPRO w modernizowanej stacji trakcyjnej, która została włączona w system sterowania dyspozytorni Tramwajów Śląskich

| Realizacje

„Potrzeba zdalnej obsługi w zakresie sterowania napędem rozłącznika instalowanego w sieci trakcyjnej wynika z podwyższenia pewności zasilania, usprawnienia obsługi w procedurze wprowadzenia zmian w układzie połączeń sieci trakcyjnej oraz podniesienia bezpieczeństwa pracy brygad sieciowych. Dzięki sterowaniu radiowemu można uniknąć długotrwałej w realizacji inwestycji polegającej na ułożeniu kosztownej linii kablowych sterujących rozłącznikami sieciowymi” - mówi członek zarządu Bolesław Knapik, Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna

Radiomodemy ELPRO w modernizowanej stacji trakcyjnej, która została włączona w system sterowania dyspozytorni Tramwajów Śląskich

Tramwaje Śląskie to jeden z najdłuższych w Europie systemów komunikacji tramwajowej. Obejmuje trzynaście miast GOP-u, obszar zamieszkany przez ok. 2 miliony ludzi. Łączna długość torów (wraz z torami zajezdniowymi) wynosi 336 km.

Firma Elester-PKP wykonała system transmisji danych w celu sterowania odłącznikami na tramwajowej sieci trakcyjnej, oraz przesyłania ich położenia (otwarty – zamknięty) do centrum dyspozytorskiego na ul. Inwalidzkiej w Chorzowie.

„W autorskiej aplikacji firmy Elester-PKP Systemu Zdalnego Sterowania i Nadzoru Stacjami Trakcyjnymi, za pomocą którego sprawowany jest ciągły nadzór nad zasilaniem w energię elektryczną miejskiej sieci trakcyjnej tramwajowej zostały zastosowane urządzenia Elpro i CompleTech z firmy Tekinska Polska.
Firma Tekinska Polska dostarczyła aparaturę radiową, która w systemie zasilania sieci trakcyjnej pośredniczy w
łączności przesyłając dane sterowania napędem rozłącznika zainstalowanego na sieci trakcyjnej. Ilość punktów sterowanych – 5.

Z uwagi na zasięg transmisji urządzenia, łączność pomiędzy rozłącznikiem a Centrum sterowania realizowana jest na odcinku urządzenie sterowane (napęd rozłącznika) – stacja trakcyjna, zaś ze stacji trakcyjnej sygnał meldunków i poleceń, przesyłany jest do Centrum w pakiecie danych meldunków inną drogą łączności. Realizowane meldunki i polecenia pomiędzy napędem rozłącznika – stacja trakcyjna – Centrum.

„System modemów firmy Elpro oraz anten CompleTecha oferowane przez firmę Tekniska Polska wykorzystujemy
do transmisji danych w celu sterowania odłącznikami na tramwajowej sieci trakcyjnej, oraz przesyłania ich położenia
(otwarty – zamknięty) do centrum dyspozytorskiego na ul. Inwalidzkiej w Chorzowie. Modemy są zainstalowane w
naszych szafkach sterowniczych, gdzie sterownik odbiera polecenia sterowania odłącznikiem (odłącznikami) wysyłane z centrum dyspozytorskiego i steruje napędem odłącznika. Z kolei do centrum dyspozytorskiego sterownik wysyła stan położenia odłącznika, włamania do szafki sterowniczej itp.” - Krzysztof Faron z firmy Elester-PKP

„Sterowniki pełnią również rolę repeaterów tzn. odbierają meldunki odbierane z „sąsiedniego” modemu dodają swoje serie danych i wysyłają. Polecenia są retransmitowane kolejno A - B - C – E, natomiast meldunki E- C – B – A.” - Krzysztof Faron z firmy Elester-PKP

więcej w pdf: http://tekniska.pl/WebEditCMS/WebEditAll/DownloadWWW.php?IdDP=1204481820&IdFile=1295351559