"Inteligentne Miasto" - rozwiązania GE Digital w MPGK Krosno

| Realizacje

Video referencja: wdrożenie systemu sterowania procesami, opartego o rozwiązania GE Digital (GE iFIX, GE Historian)

"Inteligentne Miasto" - rozwiązania GE Digital w MPGK Krosno

Zobacz, jakie korzyści osiągnięto w MPGK Krosno, dzięki zastosowaniu oprogramowania GE Digital!

Materiał dostępny na portalu youtube: https://youtu.be/cPLdyJ2FZ-E

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Jednym z zakładów przedsiębiorstwa jest Oczyszczalnia Ścieków. Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie została wybudowana w latach 1964-1973. Zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Wisłok w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Białobrzegi. Po rozbudowie w latach 1991- 2000, przepustowość oczyszczalni wynosi 35.410 m³ na dobę. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, opartą na procesie osadu czynnego z chemicznym wspomaganiem strącania fosforu, beztlenową fermentacją osadów odwadnianych na prasie taśmowej i stabilizowanych wapnem oraz produkcją energii elektrycznej na potrzeby własne przez agregaty prądotwórcze napędzane silnikami gazowymi wykorzystującymi biogaz.