Innowacje dla fabryk przyszłości

| Realizacje

Klaus Stark, Senior Manager Innovation Management w Pilz o wyzwaniach, jakie stawia Przemysł 4.0 oraz o zaangażowaniu firmy Pilz w inicjatywę technologiczną Smart Factory KL.

Innowacje dla fabryk przyszłości

Jakie są cele zarządzania innowacjami w firmie Pilz?
Klaus Stark: W ramach zarządzania innowacjami identyfikujemy istotne z punktu widzenia przyszłości wyzwania związane z rynkiem i technologiami oraz wdrażamy niezbędne rozwiązania. Pozwala nam to wpływać na decyzje dotyczące przyszłych projektów i produktów. W ten sposób możemy umocnić się na pozycji lidera technologii i oferować klientom zawsze innowacyjne i konkurencyjne produkty.

Czy koncepcja Przemysłu 4.0 jest jednym z wyzwań związanych z technologiami?
KS: Zdecydowanie tak! Przemysł 4.0 to szereg idei, których celem długoterminowym jest utrzymanie konkurencyjności Europy. Koncepcja obejmuje wiele zagadnień: od kompleksowej cyfryzacji, aż po projektowanie, modularyzację oraz spersonalizowaną produkcję. Automatyzacja otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości, które dziś są jeszcze niemożliwe do wyobrażenia. Zwiększy się na przykład różnorodność produktów. Musimy być w stanie zarządzać nimi poprzez innowacyjne rozwiązania automatyzacji. Wzrośnie liczba autonomicznych maszyn i robotów – w rezultacie jeszcze ważniejsze stanie się zagadnienie współpracy człowieka z robotem. Nowa forma automatyzacji musi zostać najpierw opracowana, sprawdzona, oceniona i dostosowana do potrzeb rynku.

Czy taki jest cel projektów takich jak Smart Factory KL?
KS: Właśnie tak! Projekt Smart Factory KL łączy naukową teorię z praktyką. Wokół realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych z koncepcją Przemysłu 4.0 i fabryki przyszłości pracuje obecnie około 50 podmiotów z obszarów nauki i przemysłu. Wśród nich są renomowane przedsiębiorstwa przemysłowe oraz uczelnie. Szczególnie przydatna w tym kontekście jest wymiana wiedzy z innymi producentami oraz użytkownikami automatyzacji. Sercem sieci jest złożona z ośmiu modułów instalacja demonstracyjna w zakładzie Smart Factory. Każdy moduł został zaprojektowany przez inną firmę z wykorzystaniem jej własnych technologii. Wspólne standardy pomagają budować wzajemną kompatybilność.

Za co odpowiada moduł Pilz?
KS: Nasz model składa się łącznie z czterech modułów, które zostały połączone w sieć w ramach „inteligentnej linii produkcyjnej”. Pozwala on na wytwarzanie spersonalizowanych produktów. Wszystkie użyte podzespoły – od czujników i technologii napędowej, aż po sterownik i robotykę – pochodzą z firmy Pilz. W tym miejscu można poznać wszystkie zagadnienia związane z Przemysłem 4.0: dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom sterowania, mobilnej robotyce serwisowej, inteligentnej diagnostyce i wizualizacji, a także komunikacji w chmurze możliwe jest wytwarzanie spersonalizowanych produktów nawet w liczbie jednej sztuki. Będą to produkty nowej generacji. Jeszcze więcej procedur będzie bazować na oprogramowaniu, na porządku dziennym będą aktualizacje w trakcie cyklu życia produktów, a pod uwagę będą musiały być brane problemy związane z bezpieczeństwem. Firma Pilz dostarcza produkty, które pomagają w prowadzeniu spersonalizowanej produkcji. Jako niezawodny i doświadczony partner o szerokim know-how pragniemy mieć wkład w rozwój zrównoważonych maszyn. Inne możliwe do wyobrażenia koncepcje obejmują dostępne online rozwiązania do świadczenia usług, korzystanie z rozwiązań VR oraz symulacje. Zrewolucjonizowane mogą zostać nawet zdalna konserwacja i diagnostyka. Dzięki takim rozwiązaniom jak OPC UA i IO Link Safety wzrośnie jakość oraz dostępność danych podlegających ocenie. W związku z tym pojawią się również nowe usługi i produkty. Korzyścią związaną z uruchomieniem prezentacji zakładu Smart Factory jest możliwość wdrożenia i przetestowania istniejących oraz nowych technologii w środowisku przyszłej inteligentnej fabryki.