logo

Wikpol Sp. z o.o.

Konopnica 208B, Motycz 21-030

Informacje z firmy
Kalendarium

Wikpol Sp. z o.o. to firma inżynierska specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych, w szczególności w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej klasy zrobotyzowanych linii paletyzacji, depaletyzacji oraz zbiorczego pakowania produktów. Tworzone przez nas rozwiązania przeznaczone są dla branż, w których produkty finalne, niezależnie od rodzaju, wymagają sortowania, ważenia, pakowania, paletyzowania lub łączenia tych operacji w jednym cyklu. Nasza oferta obejmuje również zrobotyzowane linie oceny surowca dla przemysłu spożywczego oraz układy pick&place.

Projektowane przez nas systemy są zindywidualizowane – powstają w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta oraz specyfiki jego produkcji. Ich ważną cechą jest elastyczność, polegająca na szybkim dostosowaniu do nowego profilu wytwarzania oraz na współpracy z już działającymi maszynami. 

W ramach specjalizacji produkujemy szereg urządzeń stanowiących wyposażenie linii produkcyjnych:

 • głowice manipulacyjne robotów
 • układy kompletacji
 • podajniki palet i przekładek
 • systemy transportu wewnętrznego

Jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce posiadamy certyfikat Partnera Systemowego Fanuc Robotics w zakresie zrobotyzowanej paletyzacji i pakowania.

Potwierdzeniem naszego dorobku są pozytywne opinie klientów, wśród których znajdują się, uznane na świecie i obecne na polskim rynku, firmy związane z przemysłem przetwórczym: spożywczym, chemicznym, mineralnym, drzewnym i papierniczym, a także budowlanym.

Produkujemy
 • zrobotyzowane linie paletyzacji i depaletyzacji
 • zrobotyzowane linie zbiorczego pakowania produktów
 • zrobotyzowane linie oceny surowca spożywczego
 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzające skupem i rozliczaniem surowca roślinnego, pakownią i magazynem. 

Serwis

Użytkownicy naszych linii korzystają z usług serwisowych, których zakres jest indywidualnie dopasowywany do ich potrzeb oraz określany w ramach umów opieki serwisowej. 

 • usługi zdalne, w tym wsparcie techniczne 24/7
 • umowy z gwarancją czasu reakcji
 • ocena stanu technicznego urządzeń
 • naprawa u klienta oraz w warsztacie Wikpolu
 • uruchamianie urządzeń w obiektach klientów
 • wymiana urządzeń
 • modernizacja i usprawnienie urządzeń
 
Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
Wikpol Sp. z o.o.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).