Gazele branży automatyki

| Gospodarka

Promocja firmy i kreowanie jej korzystnego wizerunku wśród klientów są niewątpliwie celami każdego zarządzającego przedsiębiorstwem. Istotne wsparcie mogą w tym zapewnić nagrody, które są rozpoznawalne przez szerokie grono firm i odbiorców prywatnych. Pozwalają one budować zaufanie klientów, potwierdzają stabilność i dobrą kondycję przedsiębiorstwa. Pomocą w tworzeniu tego pozytywnego wizerunku jest ranking Gazele Biznesu, w którym miejsce znajduje coraz więcej firm z sektora przemysłowego, w tym także związanych z branżą automatyki.

Gazele branży automatyki

Coroczny ranking na stałe zagościł w kalendarzu polskiej gospodarki i jest jednym z wyznaczników jej stanu. Niedawno, w grudniu 2006 roku ogłoszone wyniki jego siódmej edycji. Przedstawiamy listę wybranych laureatów, którzy działają w sektorze automatyki, omawiamy ogólny ranking firm, jak też dyskutujemy, czym są dla firm nagrodzonych i ich kontrahentów Gazele Biznesu.

Rosnąca liczba laureatów

Liczba laureatów nagrody Gazele Biznesu 2006 w poszczególnych województwach i średni wzrost obrotów tych firm (źródło: zestawienie opracowane na podstawie listy laureatów)
Ideą przyznawania nagród i certyfikatów Gazele Biznesu jest wyróżnianie firm, które notując stałą i niezależną od warunków gospodarczych poprawę wyników finansowych. Zgodnie z tym, co twierdzą organizatorzy rankingu – Puls Biznesu i Coface Poland, głównym celem jego tworzenia jest wyróżnianie niewielkich, szybko rozwijających się podmiotów gospodarczych. W ostatniej, siódmej edycji rankingu wyróżniono 3400 takich przedsiębiorstw. Jest to o 300 więcej niż rok wcześniej, co z pewnością dobrze świadczy o ogólnym stanie polskiej gospodarki. Pierwsze miejsce przypadło zachodniopomorskiej firmie PC Factory (1092% wzrostu), kolejne pozycje zajęły Prochem (woj. mazowieckie, 872% wzrostu), Skalski (Małopolska, 822% wzrostu) i Boryszew (woj. mazowieckie, 785% wzrostu). Piątkę laureatów zamyka małopolskie Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe Koncept, którego wzrost obrotów wyniósł 778%. Wszystkie wartości liczbowe dotyczą okresu 2003-2005, gdyż taki był brany pod uwagę przy tworzeniu rankingu.

Przedstawiciele firm notowanych w rankingu Gazele Biznesu odbierają certyfikaty i nagrody podczas uroczystych gal regionalnych. Gale tworzy cykl dwunastu spotkań, który rozpoczął się 13 grudnia 2006 roku spotkaniem w Teatrze Śląskim w Katowicach. Przyznawanie nagród zakończy się 7 maja 2007 roku w Warszawie, gdzie w Teatrze Polskim statuetki odbiorą przedstawiciele firm z województwa mazowieckiego. Oprócz części oficjalnej, podczas której wręczane są certyfikaty i statuetki, spotkaniom towarzyszą seminaria, podczas których omawiane są zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak powstaje ranking?

Za weryfikację przedsiębiorstw odpowiedzialna jest firma Coface Poland, która wyszukuje potencjalnych kandydatów do nagrody. Możliwe jest również zgłoszenie się firmy do konkursu, choć liczba tego typu uczestników rankingu jest stosunkowo niewielka. Wśród kryteriów koniecznych do spełnienia przez nominowanych są m.in. odpowiednia wartość sprzedaży w ostatnich trzech latach oraz udostępnienie sprawozdania finansowego. Pozycja firmy w najnowszej edycji rankingu roku wynika ze przyrostu jej obrotów w latach 2003-2005, przy czym podmioty zakwalifikowane do zestawienia musiały wykazywać w każdym roku wzrost tego wskaźnika.

{mospagebreak}

Przy wszelkich zestawieniach tego typu, rodzi się pytanie o obiektywność tego typu porównań. Gazele Biznesu wydaje się być jednym z najbardziej wiarygodnych rankingów. Tworzony jest on przez niezależną wywiadownię gospodarczą, a podstawowym kryterium oceny kandydatów jest, oprócz wymagań formalnych, udokumentowany, stały przyrost obrotów. Innymi słowy brane pod uwagę są tylko rezultaty osiągane przez firmę, stąd można sądzić, że ranking dobrze odzwierciedla charakter polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Barbara Wójcicka, prezes firmy Sabur, będącej laureatem Złotej Statuetki 
Kto postępuje Fair Play?

Programem, którego zeszłoroczna edycja zakończona została w grudniu, a więc w okresie, gdy ogłoszona została lista laureatów nagrody Gazele Biznesu 2006, jest „Przedsiębiorstwo Fair Play". Program ten prowadzony jest od 1998 roku, a jego celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości w Polsce, m.in. wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskanie certyfikatu Fair Play jest potwierdzeniem rzetelnego postępowania firmy z klientami oraz kontrahentami.

Do zeszłorocznej, IX edycji omawianego programu zgłosiły się 722 firmy, z czego 653 uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006. W tym roku po raz pierwszy przyznano również Platynowe Laury, które otrzymały dwie firmy uczestniczące w programie od samego początku jego trwania. Biorąc pod uwagę ogół nagrodzonych w IX edycji, firmy z branży produkcyjnej stanowiły 24% ogółu, natomiast odsetek przedsiębiorstw działających w sektorze informatyki i automatyki wyniósł 3,5%.

Gazele branży automatyki

Ranking firm będących laureatami nagrody Gazele Biznesu 2006 jest tym bardziej interesujący, że zawiera wiele pozycji z nazwami firm, które kojarzą się z automatyką. Z ogółu przedsiębiorstw nagrodzonych w VII edycji konkursu wybraliśmy około 50 (tabela 1), które znane są w branży automatyki, w tym głównie przemysłowej, lub działają w sektorach blisko z nią związanych. Listę otwiera Carboautomatyka Holding, który, ze wzrostem obrotów wynoszącym 420% zajął 42 pozycję w ogólnym rankingu firm. Firmy wchodzące w skład holdingu zajmują się m.in. dostawami systemów automatyki dla górnictwa. Dalsza część listy zawiera szereg innych firm związanych z dystrybucją oraz integracją systemów automatyki – AIUT, Introl, Eltron, Astor – to tylko niektóre z nich. Jednocześnie w rankingu nie zabrakło producentów – zarówno polskich oraz przedstawicieli firm zagranicznych – do tej grupy zaliczyć można m.in. Lumel, Meramont-Września, Czah-Pomiar, Helukabel Polska, Sick oraz Rittal.

Stosunkowo duża liczba firm związanych z automatyką, które są obecne w rankingu, nie dziwi. Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których zestawianie, pod względem obrotów z koncernami międzynarodowymi, byłoby niemiarodajne. Inaczej jest ze spojrzeniem na ich kondycję poprzez dynamikę obrotów na rynku. Również przedstawiciele tych firm potwierdzają, że warto starać się o wyróżnienie w postaci Gazel Biznesu. Wiele z omawianych przedsiębiorstw to wielokrotni laureaci nagrody, co, zdaniem ich przedstawicieli, bardzo pozytywnie postrzegają klienci i kontrahenci tych firm.

Zbigniew Piątek