IFFA 2007 - targi przemysłu spożywczego

| Gospodarka Artykuły

W dniach pomiędzy 5, a 10 maja 2007 roku odbyły się największe europejskie targi przemysłu żywieniowego – IFFA 2007. Udział w imprezie wzięły także polskie firmy – zarówno z branży automatyki przemysłowej, jak i wytwórcy produktów spożywczych. Międzynarodowe targi IFFA skupiają co trzy lata coraz więcej odwiedzających i są obecnie największą tego typu imprezą na świecie. Stanowią okazję do wymiany doświadczeń a także oceny aktualnych trendów rynkowych dotyczących przemysłu miesno-spożywczego. Podczas poprzedniej ich edycji, która odbyła się w 2004 roku, targi odwiedziło ponad 56 tys. osób, z czego większość stanowili Niemcy, natomiast 20% odwiedzających pochodziło spoza Europy. Tym razem we frankfurckich halach wystawienniczych zarejestrowano blisko 62 tys. zwiedzających z ponad 100 krajów, którzy mogli oglądać ofertę 913 wystawców – głównie firm zagranicznych.

IFFA 2007 - targi przemysłu spożywczego

Podczas targów ...

Fot. 1. Nagrodą w międzynarodowym konkursie na najlepszej jakości kiełbaski był ten oto puchar
Wystawcy zostali podzieleni na kategorie w zależności od prowadzonej działalności i oferowanych produktów. Wśród wyznaczonych działów znajdowały się takie, jak związane z systemami pieczenia i gotowania, urządzeniami do oczyszczania wody i sprężonego powietrza, maszynami do pakowania, urządzeniami chłodniczymi, systemami mierniczymi i wagowymi oraz urządzeniami do transportu. Dużą grupę stanowiły ponadto typowe, uniwersalne urządzenia z zakresu automatyki przemysłowej, jakie służą do wykrywania i pozycjonowania produktów w trakcie procesu przetwórczego oraz do sterowania i nadzoru nad produkcją. Skuteczność prezentowanych maszyn można było sprawdzić przechodząc do działu z gotowymi wyrobami mięsnymi, w których wytwórcy mogli pochwalić się smakiem i wyglądem różnego rodzaju kiełbas. Nie zawiedli się także rzeźnicy, którzy stanowili kilkanaście procent wszystkich odwiedzających – na nich czekały oferty najnowszych przyrządów do ręcznej obróbki mięsa. Dzięki tak opracowanemu podziałowi na miejscu byli zarówno wytwórcy sprzętu, jak i jego odbiorcy – przy czym obie strony mogły prezentować swoje produkty. Dużą rangę wydarzeniu nadaje fakt, że targi IFFA są otwarte tylko i wyłącznie dla klientów biznesowych, a więc wszyscy odwiedzający stanowią potencjalnych partnerów handlowych. Z tego względu wiele firm łączy z targami liczne nadzieje, szczególnie, że trzyletni cykl organizacyjny jest zgodny z czasem, który potrzebny jest na pojawienie się istotnych innowacji w przemyśle spożywczym.

Istotne trendy

Fot. 2. Urządzenie nadające mięsu wygląd charakterystyczny dla potraw z grilla
Głównym tematem przewijającym się podczas spotkań targowych były nowoczesne technologie przetwórstwa mięsa. Dotyczyło to całego łańcucha produkcyjnego, rozpoczynając na ubojniach i narzędziach rzeźniczych, na procesie zautomatyzowanego pakowania kończąc. Podczas tegorocznych targów odnotować można było duży wzrost liczby firm, które zajmują się produkcją urządzeń przeznaczonych do automatyzacji procesów pakowania. Duża popularność tej branży wynika z ciągłego dążenia firm do maksymalnego upraszczania, a zarazem uatrakcyjnienia opakowań spożywczych celem pozyskania nowych klientów. Innymi widocznymi trendami były te związane z dużym postępem w automatyzacji produkcji i integracji elektronicznych systemów przemysłowych. Nowe ustawodawstwo unijne i amerykańskie wprowadza coraz wyższe wymagania związane z rejestracją przebiegu procesów produkcyjnych każdej z partii towaru. Coraz większy nacisk stawiany jest także na kwestie czystości i higieny. Duży postęp w tej dziedzinie nastąpił ostatnio w krajach azjatyckich i w Europie Wschodniej.

Widoczny wzrost liczby odwiedzających zanotowano także wśród gości z Polski, którzy stanowili jedną z liczniejszych grup. Samych wystawców z naszego kraju było 20, przy czym byli to zarówno producenci urządzeń przemysłowych jak i półproduktów spożywczych. Za bardziej interesujące można było uznać oferty firm takich jak Ekomex, Maga – producentów m.in. zautomatyzowanych maszyn hakowniczych, firmy Mikster i Zakładu Techniki Mikroprocesorowej – dostarczycieli systemów elektronicznych. Ciekawie prezentowała się także firma wdrożeniowa Intermik.

Fot. 3. To próżniowe urządzenie jednocześnie miesza i rozdrabnia mięso
W ramach targów zorganizowano szereg konferencji i konkursów, podczas których nagradzano najlepszych wystawców. Na grupowych spotkaniach omówione zostały kwestie istotne dla przemysłu spożywczego, takie jak duży wzrost cen surowców naturalnych, czyli płodów rolnych. Przykładem może być cena pszenicy, która wzrosła w Europie w ciągu ostatniego roku o około 40%. Niewiele mniejsze podwyżki zanotowano w przypadku kosztów zakupu oleju rzepakowego (około 20%), a także wieprzowiny. O ile takie wahania cen były już dawniej obserwowane, większość ekspertów nie ma wątpliwości, ze aktualne trendy będą się utrzymywać i ceny płodów rolnych nie zaczną spadać. Sposobem na obniżenie wzrostu cen żywności ma być zwiększenie automatyzacji i usprawnienie produkcji. Masowe przetwórstwo przy minimalnym udziale pracy ludzkiej powinno zagwarantować niskie ceny żywności podnosząc jednocześnie jej jakość. Ponadto techniki takie jak RFID i związane z nimi systemy zarządzania produkcją mają wspomóc wytwórców w planowaniu zakupów i cykli produkcyjnych, obniżając koszty magazynowania i transportu.

Fot. 4. Fragment hali zastawiony maszynami do produkcji kiełbas
Pomimo, a może wręcz z powodu tych wszystkich problemów, nastroje wśród gości i wystawców obecnych na IFFA 2007 były bardzo dobre. Rosnące wymagania co do jakości i konieczność obniżania kosztów dobrze rokują dla całego sektora automatyki przemysłu spożywczego. To, na ile prognozy te są trafne okaże się zapewne już niebawem na następnych targach IFFA, które odbędą się we Frankfurcie w maju 2010 roku.

Marcin Karbowniczek