Systemy wizyjne, robotyka i montaż

| Gospodarka

Tytułowe dziedziny to główne obszary tematyczne targów Automatica, które odbędą się w dniach od 10 do 13 czerwca. Plany związane z ich tegoroczną edycją omówione zostały przez zarząd targów monachijskich i przedstawicieli wystawców na spotkaniu prasowym, które odbyło się na początku kwietnia w Warszawie.

Systemy wizyjne, robotyka i montaż

Spotkania promujące targi odbywające się na terenie terenów targowych w Monachium to stały element promocji takich imprez branżowych jak Productronica czy Automatica. Niedawno w warszawskim hotelu Bristol zorganizowane zostało spotkanie dotyczące trzeciej edycji monachijskich targów poświęconych automatyce przemysłowej, na którym obecni byli m.in. Norbert Bargmann, członek zarządu Messe München, Gerald Mies, dyrektor naczelny Fanuc Robotics Deutschland, oraz Patrick Schwarzkopf, wiceprezes zarządu VDMA Robotics + Automation. Pozwoliło to nie tylko podyskutować o targach Automatica 2008, ale też zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi rynku robotów w Niemczech i Europie (patrz ramka) czy wymienić spostrzeżenia na temat różnić pomiędzy niemieckimi targami a rodzimym Automaticonem, który odbywał się tego dnia w halach Expo XXI.

Informacje o targach

Planując uczestnictwo w targach warto nawiązać kontakt z Biurem Targów Monachijskich w Polsce (tel. 022 620 44 15, www.targiwmonachium.pl), które służy informacjami i pomocą w zakresie formalności targowych.

Czym jest Automatica?

Odbywająca się w cyklu dwuletnim Automatica to targi specjalistyczne, które skupiają wystawców z trzech dziedzin – techniki montażu, robotyki oraz związanych z przemysłowym przetwarzaniem obrazu. Połączenie tych pozornie rozdzielnych obszarów wynika z faktu, że zagadnienia te występują na różnych etapach procesów produkcyjnych, a ich wspólne zaprezentowanie pozwala odwiedzającym targi na znalezienie dostawców urządzeń do produkcji zarówno pojedynczych elementów, jak też całościowych systemów. Na targach prezentowane są również inne powiązane technologie – technika pozycjonowania, napędy, technika sterowania i oprogramowanie oraz sensoryka. Organizatorzy targów spodziewają się na imprezie różnorodnej grupy odwiedzających – inżynierów, osób związanych z rozwojem produktów, ale też menedżerów, dyrektorów technicznych i handlowych.

Tegoroczne plany targowe

Fot. 1. Okazją do omówienia planów organizatorów tegorocznych targów Automatica było spotkanie w warszawskim hotelu Bristol w dniach, gdy niedaleko trwały targi Automaticon

Ostatnie targi Automatica, które odbyły się wiosną 2006 roku, odwiedziło 28 tys. osób, którzy mogli zobaczyć rozwiązania oferowane przez ponad 800 firm. Targi odbywały się na powierzchni 31 tys. m2, tymczasem w tym roku, zgodnie z informacjami organizatorów, już w marcu wynajęta została powierzchnia o tysiąc metrów kwadratowych większa. Wśród wystawców Automatica 2008 dominować będą firmy z Niemiec, wystawiać się będzie też wielu przedsiębiorców z Włoch, Austrii oraz Szwajcarii.

Biorąc pod uwagę listę wystawców, technika montażu i obsługi stanowi największą branżę wystawiającą się na targach. Dotyczy to zarówno systemów, które prezentowane będą w hali A1, jak też komponentów, profili, urządzeń służących do doprowadzania materiałów i innych podzespołów, które znajdą się w hali A2. Z kolei w hali B1 znajdzie się ekspozycja związana z techniką napędową, sterowania, sensoryką, oprogramowaniem oraz techniką zabezpieczeń. Podzieli ona tę halę z forum Automatica oraz platformą innowacyjną mechatroniki.

Kolejne hale zdominowane zostaną przez dostawców robotów i systemów wizyjnych, przy czym organizatorzy planują wydzielić firmy oferujące ogólne systemy wizyjne (B2) od tych dostarczających systemy wizyjne dla robotów (B3). Część ostatniej hali poświęcona będzie badaniom i technologii oraz robotyce serwisowej, która staje się coraz popularniejszym sektorem rynku.

Po raz trzeci równolegle z targami Automatica w dniach 11 i 12 czerwca odbędą się targi Robotyka 2008. Częściowo w tym samym czasie w północnej części monachijskich terenów targowych będą miały miejsce targi Intersolar, których zakres tematyczny obejmuje technikę solarną – od fotowoltaiki, poprzez solartermię do budownictwa solarnego.

Patrick Schwarzkopf - Wiceprezes zarządu VDMA Robotik + Automation

Obroty w dziedzinie robotyki i automatyki wzrosły w 2007 roku w Niemczech według wstępnych szacunków o 15% do 8,4 mld euro. Tym samym obroty branży w ostatnich dziesięciu latach prawie się podwoiły. Masowy trend do automatyzacji w kraju i za granicą zapewnia dobrą sytuację branży. Większe zamówienia napływają przy tym znowu nie tylko od przemysłu samochodowego i jego kooperantów, ale także producenci wyrobów z tworzyw sztucznych, wyborów metalowych oraz producenci żywności i napojów, przemysł farmaceutyczny, elektrotechniczny i elektroniczny oraz medycyna inwestują w wydajność swoich urządzeń.

Dla producenci robotów i systemów robotyki w Niemczech ubiegłe lato było jednym z najpomyślniejszych. Obroty w dziedzinie robotyki wzrosły w Niemczech w 2007 roku o 22% do 2,1 mld euro. W 2008 roku spodziewany jest dalszy wzrost obrotów o 12%. Wzmożony trend do wysokiej jakości rozwiązań systemów robotyki przyczynia się do pomyślnego rozwoju. Ogólnie rośnie wartość wymagających, specyficznych dla poszczególnych zastosowań rozwiązań robotyki, ponieważ zwiększa się kompleksowość integracji w kompletne systemy urządzeń.

W 2006 roku sprzedaż robotów w Europie wzrosła o 11% do 31,5 tys. jednostek. Było to wynikiem silnie rosnących inwestycji general industry – wszystkich innych przemysłów poza przemysłem samochodowym i kooperacyjnym. Przemysł samochodowy i jego kooperanci dalej obniżyli zakupy robotów w Europie. W 2007 roku szacowano dalszy silny wzrost dostaw robotów w Europie. Dzięki inwestycjom w przemyśle samochodowym oraz wzrostowi instalacji w innych gałęziach przemysłu zarówno zwiększyła się sprzedaż robotów jak i osiągnięto wyższe zyski. Sprzedaż robotów w Polsce jest liczbowo jeszcze względnie niewielka. Jednakże w ostatnich dwóch latach odnotowano wskaźniki znacznego wzrostu. Głównymi odbiorcami są przemysł samochodowy i jego kooperanci.

Zasób robotów operacyjnych zwiększył się na koniec roku 2006 w Europie o 6% do prawie 316 tys. jednostek. Szacuje się, że do 2010 roku wzrośnie on do 380 tys. jednostek, czyli jedna trzecia wszystkich robotów zainstalowanych na świecie będzie przypadać na Europę.

Automatica dla Polaków

Fot. 2. Automatica daje możliwość zobaczenia wielu rozbudowanych instalacji produkcyjnych, w szczególności działających robotów przemysłowych

Odbywające się dwa miesiące po warszawskim Automaticonie targi w Monachium to impreza znacząco większa, choć naturalnie udział osób z Polski jest nieporównywalnie mniejszy. W tym roku spodziewane jest uczestnictwo w targach kilkuset przedstawicieli firm z Polski, przy czym dotyczy to odwiedzających. Biorąc pod uwagę stan z początku kwietnia, na targach nie będzie wystawców z Polski. Niemniej jednak, zgodnie z komentarzami przedstawicieli targów, prawdopodobnie sytuacja ta zmieni się do czasu rozpoczęcia targów.

Tymczasem zapraszamy do lektury obszernej relacji z krajowego Automaticonu, która opublikowana zostanie w czerwcowym numerze APA. Zawierała ona będzie m.in. opinie szeregu wystawców o targach oraz omówienie tego, co w tym roku było na targach najważniejsze i najbardziej innowacyjne.

Zbigniew Piątek

Zobacz również