Oferta Fanuc Robotics dla uczelni wyższych i szkół

| Gospodarka

Firma Fanuc Robotics poinformowała o przygotowaniu specjalnej oferty robotów dla polskich szkół, placówek oświatowych i uczelni wyższych. Działanie to jest elementem programu "Edukacja w robotyce, robotyka w edukacji", który ma na celu ułatwienie studentom i uczniom dostępu do nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle. W ramach programu firma proponuje trzy zestawy edukacyjne służących do nauki programowania robotów: Minimum, Optimum oraz Optimum Plus. Oferowane są one po preferencyjnych cenach, przy czym nie mogą być instalowane lub pracować w przemyśle. Warto dodać, że uczelnie mogą starać się o przyznanie dotacji na zakup robotów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach rozwoju i modernizacji obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych. Więcej informacji udziela przedstawiciel firmy Fanuc Robotics, Konrad Grohs grohsk@fanucrobotics.pl.

Oferta Fanuc Robotics dla uczelni wyższych i szkół