NIDays 2008 - święto wirtualnych przyrządów pomiarowych

| Gospodarka

NIDays to coroczny cykl konferencji organizowanych przez specjalizującą się w wirtualnych przyrządach pomiarowych firmę National Instruments. W tym roku, w październiku odbyły się w Polsce dwa tego typu spotkania – w Katowicach oraz w Warszawie, które zgromadziły w sumie około 250 osób. Były one dla uczestników okazją do praktycznego zapoznania się z LabVIEW 8.6 oraz nowościami sprzętowymi w ofercie firmy, natomiast dla prasy – poznania planów National Instruments na kolejne miesiące.

NIDays 2008 - święto wirtualnych przyrządów pomiarowych

NIDays to spotkania organizowane z myślą o inżynierach i osobach związanych ze światem nauki, które zajmują się tematyką pomiarów, akwizycji danych i sterowania. Możliwość poznania nowości w tych dziedzinach, wzięcia udziału w warsztatach i różnych sesjach technicznych przyciąga na NIDays co roku również coraz więcej studentów i innych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Tegoroczna edycja konferencji była okazją do zaprezentowania wielu nowości w ofercie organizatora oraz zapoznania się z wykonanymi w naszym kraju wdrożeniami, w których wykorzystano wirtualne przyrządy pomiarowe.

Prezentacja rozwiązań i aplikacji

Warszawska konferencja składała się z kilku części, w których wydzielono dwie ścieżki – związaną z prezentacjami różnych systemów pomiarowych i testowania oraz dotyczącą rozwiązań przemysłowych (ta ostatnia zawierała również część warsztatową). W przypadku pierwszej ze ścieżek omówiono m.in. automatyczne systemy testowe, wykorzystywane w nich technologie komunikacyjne oraz zaprezentowano rozwiązania wykonane z użyciem wirtualnych przyrządów pomiarowych. Należały do nich: system sterowania stanowiska do radioterapii protonowej w Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (wdrożenie IFJ wspólne z firmą InfoTech), system do pomiaru hałasu emitowanego przez pojazdy (Veritech) czy tester funkcjonalny dla branży elektronicznej (Fitech Test & Tooling). W przypadku drugiej ze ścieżek uczestnicy mogli poznać sposoby wykorzystania w przemyśle urządzeń akwizycji danych i komunikacji dostarczanych przez National Instruments, a podczas warsztatów sprawdzić w praktyce możliwości tworzenia systemów z wykorzystaniem LabVIEW 8.6. Całość konferencji otwierała prezentacja prowadzona przez Thorstena Mayera z National Instruments, który omówił technologie wielowątkowe i przetwarzania równoległego w aplikacjach pomiarowych i sterowania.


 
Fot.1. Na warszawską edycję NIDays zarejestrowało się ponad 150 osób, w tym inżynierów, przedstawicieli firm i uczelni wyższych oraz studentów

Nie tylko LabVIEW

Tradycyjnie dla konferencji National Instruments w centrum zainteresowania było graficzne środowisko do projektowania i uruchamiania systemów pomiarowych i sterujących – LabVIEW. W tym roku przedstawiana była jego wersja 8.6, w której m.in. rozwinięto możliwości wykorzystania procesorów wielordzeniowych. Umożliwia ona tworzenie aplikacji, gdzie wiele strumieni danych przetwarzanych w sposób zrównoleglony przez kilka rdzeni procesora. Tworzenie tego typu systemów wspomaga ponad 1200 funkcji LabVIEW, których działanie dostosowane i zoptymalizowane zostało do wykorzystania w układach wielordzeniowych. Wsparcie dla przetwarzania równoległego rozbudowano również w przypadku układów programowalnych FPGA. LabVIEW zawiera w nowej wersji moduł pozwalający na ich programowanie i integrację w tworzonych systemach, a sama firma National Instruments wykorzystuje FPGA w coraz większej liczbie produktów (po CompactRIO są nimi m.in. Single-Board RIO).

Konferencja NIDays była również okazją do zaprezentowania nowości sprzętowych w ofercie NI. Wśród nich są moduły RF (wielkiej częstotliwości) takie jak wektorowy analizator sygnałów RF (PXIe-5663) oraz ich generator (PXIe-5673), które wykorzystują technologię PXI Express. Pierwszy z nich pozwala na prowadzenie analizy sygnałów w paśmie do 50MHz w zakresie częstotliwości do 6,6GHz, drugi generowanie sygnału w paśmie do 100MHz w tym samym górnym zakresie częstotliwości. Moduły, w których wykorzystywane są przetworniki 16-bitowe, służyć mogą do tworzenia stanowisk testowych i pomiarowych urządzeń bezprzewodowych takich jak elementy sieci komputerowych, nadajniki i odbiorniki, telefony komórkowe, itp.

Nowości

Inną z nowości są moduły do akwizycji danych z interfejsem 802.11. NI Wi-Fi DAQ pozwalają na zbieranie danych z rozdzielczością do 24 bitów i ich transmisję strumieniową z prędkością do 100kS/s na kanał. Warto zaznaczyć, że przy transmisji stosowane jest 128-bitowe szyfrowanie AES. Oprócz Wi-Fi DAQ n na spotkaniu omówiono również inne niedawno wprowadzone do oferty moduły pomiarowe z interfejsem Ethernet.

Zainteresowanie inżynierów zajmujących się opracowywaniem urządzeń, gdzie zachodzi konieczność akwizycji sygnałów powinna wreszcie wzbudzić prezentowana podczas NIDays platforma Single-Board RIO. Cechuje się ona znaną architekturą NI RIO i służyć może do tworzenia systemów wbudowanych. Urządzenia zawiera system komputerowy czasu rzeczywistego z procesorem Freescale MPC5200, układ FPGA (Xilinx Spartan-3) oraz interfejsy wejść/wyjść i jest standardowo programowane z wykorzystaniem LabVIEW. National Instruments wprowadziło na rynek osiem urządzeń tego typu różniących się szybkością pracy procesora, pamięcią DRAM, rozmiarem układu FPGA i interfejsami. Single-Board RIO pracować mogą w temperaturach od –20 do 55°C.


 
Fot.2. Demonstracja działania modułu NI Wi-Fi DAQ – pomiary wibracji i przesyłania ich wyników w do systemu nadrzędnego w czasie rzeczywistym

Plany biznesowe firmy

Poza konferencją dla inżynierów i innych osób zajmujących się na codzień techniką pomiarową, NIDays było okazją do spotkania prasy z przedstawicielami firmy i przedyskutowania planów rozwoju tej ostatniej w kolejnych miesiącach. Chociaż zapytani o zmiany strategii NI, która związana byłaby ze skutkami kryzysu finansowego i pogorszeniem się koniunktury w gospodarce, przedstawiciele National Instruments nie udzielili redakcji jednoznacznej odpowiedzi, podczas konferencji wskazali oni na kilka trendów na rynku, które będą istotne dla firmy w 2009 roku.

Fot.3. Formuła NIDays obejmuje prezentację przykładowych systemów pomiarowych i konkretnych aplikacji
National Instruments zatrudnia obecnie około 5 tys. osób w ponad 40 krajach, z czego ponad tysiąc osób w Europie Centralnej i Wschodniej. W bieżącym i zeszłym roku utworzono m.in. przedstawicielstwa w Rumunii i na Słowacji – krajach, które obsługiwane były dotychczas przez biura w sąsiadujących z nimi państwach. Przedstawiciele National Instruments ocenili, że chociaż w kolejnych miesiącach firmie przyjdzie zmierzyć się, podobnie jak innym przedsiębiorstwom branżowym, z dekoniunkturą na rynku, względną stabilność jej rozwoju zapewniają ciągłe inwestowanie relatywnie dużych środków w badania i rozwój oraz dywersyfikacja obsługiwanych rynków. Ta ostatnia związana jest z charakterem samych produktów – wirtualne przyrządy pomiarowe wykorzystywane są w bardzo różnych aplikacjach i branżach, co niewątpliwie zmniejsza wpływ wahań popytu w poszczególnych sektorach na wartość ich sprzedaży. Podczas spotkania przedstawiono też wyniki finansowe za trzeci kwartał 2008 roku – zyski NI wyniosły w tym okresie 215 mln dolarów (w całym 2007 roku było to 740 mln dolarów).

Biorąc pod uwagę plany NI w zakresie rozwijanych technologii w centrum zainteresowania pozostają rozwiązania równoległego przetwarzania danych. Należą do nich systemy z procesorami wielordzeniowymi i układy FPGA, których obsługę znacznie rozwinięto w najnowszych wersjach LabVIEW. W przyszłości, zgodnie z prognozami przedstawicieli NI, wirtualne przyrządy pomiarowe oparte będą o systemy zawierające nawet kilkuset rdzeni procesorów, co zapewni ich wydajność na poziomie 1 mln operacji FFT na sekundę. Ważnym trendem na rynku pomiarowym mają stawać się również technologie bezprzewodowe, stąd firma wiąże duże nadzieje z rozwojem oferty w zakresie urządzeń do zdalnej akwizycji danych, ale też moduły do pomiarów sygnałów RF, których przykłady przedstawione zostały podczas konferencji.

Thorsten Mayer

Dyrektor ds. marketingu na Europę Wschodnią

National Instruments

Rynek polski jest bardzo zróżnicowany pod względem obsługiwanych przez nas klientów. Są wśród zarówno firmy wykorzystujące rozwiązania NI w systemach przemysłowych, w tym np. w produkcji elektroniki czy przetwarzania obrazu, dostawcy urządzeń dla wojska i producenci OEM, jak też uczelnie wyższe i instytuty naukowe. Zróżnicowanie to przekłada się na jego stabilność i relatywnie dużą wielkość w porównaniu do rynków innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zbigniew Piątek

Zobacz również