WirelessHART standardem IEC

| Gospodarka

WirelessHART, standard przemysłowej, bezprzewodowej komunikacji został przez IEC oficjalnie zaakceptowany jako międzynarodowy standard IEC 62591.

WirelessHART standardem IEC

Zobacz również