Sabur „Przedsiębiorstwem Fair Play” 2010

| Gospodarka

Za działalność prowadzoną w 2010 roku Sabur otrzymał certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” i jednocześnie został uhonorowany „Platynowym Laurem”. Wyróżnienie to przyznano firmie już po raz dziesiąty.

Sabur „Przedsiębiorstwem Fair Play” 2010