Konferencja Smart Grid Efektywne Systemy w Energetyce

| Konferencja Artykuły

Konferencja Smart Grid Efektywne Systemy w Energetyce

Termin
25.04.2012

Miejsce
Sosnowiec

Organizator
Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne
Ul. Braci Mieroszewskich 124
41 - 219 Sosnowiec

Kontakt
Wojciech Rabsztyn - Menedżer Projektu
tel. 510 031 669
e-mail: wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl

Opis

Tematyka Konferencji skupia się wokół najnowszych technologii i produktów służących rozwiązywaniu problemów deficytu pierwotnych źródeł energii, niskiej efektywności wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz świadomym i racjonalnym gospodarowaniu energią.

Konferencja będzie podzielona na trzy sesje tematyczne:

 • "Systemy przesyłania energii elektrycznej"
 • "Osprzęt stosowany w instalacjach elektroenergetycznych"
 • "Przyrządy pomiarowe w energetyce"

Prelegenci to przedstawiciele następujący firm:

 • Energa Operator S.A.
 • TAURON Dystrybucja GZE S.A.
 • Landis Gyr
 • ETI Polam Sp. z o.o.
 • Mikronika, KCSP S.A.
 • Apator Pafal S.A.
 • Innovation Technology Group S.A.
 • WASKO S.A.

Na mocy porozumienia pomiędzy Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów a Expo Silesia Prezydent Miasta Sosnowiec wygłosi referat nt. "Implementacja technologii Smart Grid dla systemu zarządzania energią w budynkach municypalnych gminy Sosnowiec" Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Głównego Instytutu Górnictwa

Agenda konferencji oraz formularze uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej: www.expocable.pl